درباره ما:

...

دسته بندي مطالب

بايگاني

لينك دوستان

لينك هاي روزانه

دفترک آموزشی حل مسئله رياضی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ |

بسمه تعالی

اهداف آموزش رياضی

۱-کسب دانش ضروری:مفاهيم جمع ،تفريق ،ضرب وتقسيم يک نياز روزمره

هستند که برای زندگی آينده به آن احتياج داريم

۲-کسب مهارت ضروری :مهارتها مجموعه ای از توانايی ها هستند که

پرورش آنها در دانش اموزان،به منزله آموختن (راه يادگيری)به آنان

تلقی می شود

مهارتها عبارتند از: ۱-حل مسئله ۲-استدلال وکشف ۳-فرضيه سازی ونظريه

پردازی ۴-استفاده از ابزارو فناوری ۵-تخمين وتقريب عددی ۶-اندازه

گيری ۷-استفاده از نمودار وشهود هندسی ۸-محاسبات عددی وعمليات

ذهنی ۹-الگويابی ومدل سازی ۱۰ -شمارش

مهارتها آموزش دادنی هستند و گسترش آنهابه زمان نياز داردمثلا

وقتی معلم از دانش آموز ان می خواهد استدلال خود را بيان دارند يا

راهبر دهای تخمين زدن وراهبردهای محاسبات ذهنی خود را بگويند يا

بنويسند،ابتدادانش آموزان حتی منظور معلم را نيز نمی فهمند اما

پس از چند مثال وتوجه به نحوه استدلال وبيان معلم کم کم می توانند

توانايی خود رادر اين مهارتها نيز نشان دهند

آمار و احتمال - دانستنی هایی برای آموزگاران ششم ابتدایی

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ |

به نام خدا

کتابچه آمار و احتمال

تاليف:فاطمه ملکی

مقدمه

همه ی ما درهرروز در رسانه هايی چون راديو،تلويزيون،در روزنامه ها ودر محيط

کارخود با کلماتی چون آمار،سرشماری ونمونه برخورد می کنيم ويا در سخنان معمول خود

گاهی کلمه ی احتمال را به کار می بريم.

در اين مجموعه قصد داريم به طور مختصرواصولی به بحث وبررسی در مورد آمار

واحتمال ومفاهيم مربوط به آن ها بپردازيم.

اين کتاب شامل دو فصل وهر فصل شامل چند بخش است :عنوان بخش اول آماروعنوان

بخش دوم احتمال است.

در هر فصل بعد از توضيح هر مفهوم سوال يا سوالاتی از خواننده پرسيده می شود وپاسخ

اين سوالات در پايان کتاب با عنوان پاسخنامه بيان شده است.

فصل اول: آمار

بودجه بندی سالانه ی کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ |

ماه

فصل

محتویات

تعداد صفحات

زمان آموزشی

تعداد هفته

مهر

1

8صفحه + 2کاربرگ( درس 2 )

10صفحه

6جلسه

2

مهر

2

8صفحه + 2کاربرگ (درس 4 )

10

6

2

آبان

3

10صفحه + 5کاربرگ

 ( 2تا درس5 3 تا درس 6 )

15

8

3

آذر

4

10صفحه +3کاربرگ

( 1 تا درس 7 2 تا درس 8 )

13

6

2

آذر

5

12صفحه + 1 کاربرگ ( درس 10 )

13

6

2

دی

6

10 صفحه + 3 کاربرگ( درس 12)

13

6

2

دی

7

10 صفحه + 2 کاربرگ

(1 تا درس 13 1 تا درس 14 )

12

6

2

بهمن

8

10صفحه +2 کاربرگ

(1 تا درس 15 1 تا درس 16 )

12

6

2

اسفند

9

10صفحه + 3 کاربرگ

13

6

2

اسفند

10

10 صفحه + 2 کاربرگ

12

6

2

فروردین

11

8 صفحه + 2 کاربرگ

10

6

2

اردیبهشت

12

10 صفحه + 1 کاربرگ

11

6

2

  

بودجه بندی این درس  می تواند به دو روش : شاخه ای یا پیمانه ای باشد .

بودجه بندی پیشنهادای ارائه شده در ادامه مطلب به روش شاخه ای می باشد:یعنی به همان ترتیب فصول و دروس مطرح شده در کتاب درسی بدون هیچ تغییری پشت سر هم در طول سال تحصیلی تدریس می شود .

البته با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم جغرافیایی هر منطقه و روش تدریس و ابزار مورد استفاده (مثلا بازدید علمی از مزرعه در فصل ۳ کتاب و ...) و ... می توانیم از روش پیمانه ای هم در بودجه بندی استفاده کنیم . به این صورت که در ترتیب فصول و دروس می توانیم تغییراتی را در تدریس و ارائه ایجاد کنیم . (البته با توجه به تلفیق)

نمونه سوالات دروس ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ |


ادبیات فارسی  

نمونه سوالات فارسی ششم دبستان

آزمون ورودی ریاضی ششم ابتدایی

 ریاضی ششم ابتدایی

نمونه سوال علوم تجربی ششم ابتدایی - مهرماه

نمونه سوالات دروس اول و دوم درس علوم تجربی ششم دبستان

درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 1

درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 2

درس علوم ششم ابتدایی - میکروسکوپ

درس علوم ششم ابتدایی - سفر

درس علوم ششم ابتدایی - سرگذشت دفتر من

درس علوم ششم ابتدایی - خیلی بزرگ ، خیلی کوچک

فرم بررسی دروس فارسی ششم ابتدایی 1

فرم بررسی دروس فارسی ششم ابتدایی 2

نمونه تکلیف درس فارسی ششم ابتدایی

راهنمای درس به درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

 اجتماعی ششم ابتدایی- درس اول

 درس اجتماعی ششم ابتدایی- درس دوم

ریاضی ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - جمع و تفریق

درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - ضرب و تقسیم

درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - نمایش اعشاری عددها

درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری -جمع و تفریق و ضرب عددهای اعشاری

درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای طبیعی

 درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای اعشاری

 درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - راهبرد الگویابی

منبع: گروههای آموزشی کاشان

پاسخ به برخی سوالات همکاران درمورد فارسی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ |

1. درس فارسی در هفته چند ساعت برنامه ریزی و هر درس تا چه مدت تدریس می شود؟

فارسی پایه ی ششم پنج ساعت در هفته است و بهتر است هر روز یک ساعت در برنامه به آن اختصاص داده شود هر چند که می توان به جای یک روز ، دو ساعت در یک روز نیز برنامه ریزی شودو هر درس به طور کامل به مدت 7 یا 8 جلسه تدریس می شود. 

۲. تدریس یک جلسه ی فارسی معمولاً چگونه است ؟

 برای تدریس یک جلسه نمی توان محتوای ثابتی را در نظر گرفت ولی معمولاً به این صورت است که جلسه ی اول متن درس و خودارزیابی آن و مابقی در جلسات بعدی تدریس می شود ولی باز به شرایط و زمانبندی کلاسی بستگی دارد. 

۳.  آیا در شروع تدریس ، متن درس بایستی توسط معلم  خوانده شود؟

هر چه قدر سعی کنیم خود دانش آموز برای خوانش و درک مطلب متن استقلال داشته باشد بهتر است ولی برای متون ادبی و سنگین تر از لحاظ درک مطلب ، خود معلم و یا سی دی گویا شروع کننده  ی خوانش متن خواهد بود تا درک مطلب بهتر و صحیح تر صورت گیرد. 

۴. آیا لازم است معانی شعر و یا کلمات سنگین درس توسط دانش آموز در کتاب نوشته شود ؟

این کار به هیچ عنوان انجام نمی گیرد زیرا با این کار راه تلاش دانش آموز برای درک مطالب گرفته می شود و آن ها در درک مطلب به معلم وابسته خواهند بود بلکه بهتر است با خوانش چند بار ابیات و یا جملات، از دانش آموزان سوالاتی پرسیده شود تا برداشت خودشان را بیان کنند و اگر لازم باشد خودشان به واژه نامه ی انتهایی کتاب مراجعه کنند. 

۵. درس فارسی در طول پنج جلسه در هفته چگونه برنامه ریزی می شود؟ 

 برای این کار محدودیت خاصی وجود ندارد زیرا هر دو کتاب اهداف ادبیات فارسی را تکمیل می کنند ولی می توان با توجه به شرایط کلاسی هر کدام از کتاب های فارسی را برای ساعت خاصی برنامه ریزی کرد ولی بهتر آن است که هر دو کتاب همراه دانش آموز باشد تا در شرایط لازم هر دو کتاب طبق زمان بندی آن تدریس گردد یعنی در برنامه به طور کلی فارسی(خوانداری و نوشتاری) گنجانده شود. 

۶. آیا نیازی به دفتر املا( تقریری) و یا انشا با موضوع آزاد(یا تمرین بندنویسی) است ؟

تمرین های املایی و انشایی کتاب محدود است لذا جهت تکمیل و یا تقویت املا و انشا دفتری منظور می گردد و هر دوهفته یک بار املای تقریری یا انشا با موضوع آزاد برنامه ریزی می شود.(یک هفته در میان املای تقریری و هفته ی بعد به جای آن درس انشا با موضوع آزاد). فراموش نشود با توجه به شرایط و نیاز هر کلاس می توان به هر هفته یک ساعت املای تقریری افزایش داد. 

۷. ارزشیابی صحیح املای فارسی چگونه صورت می گیرد؟ 

می توان در هر زمان و به هر گونه حتی با یک سوال یا یک املای تقریری ارزیابی انجام داد ولی بهترین و اصولی ترین ارزیابی این درس به این صورت است که ده نمره به املای تقریری و ده نمره سوالاتی ارائه گردد که به املا مربوط می شود. ( مانند صفحات دوم فارسی نوشتاری)

۸. ارزشیابی صحیح انشای فارسی چگونه صورت می گیرد؟ 

 می توان در هر زمان و به هر گونه حتی با یک سوال یا یک موضوع انشا و یا با نوشتن یک بند ارزیابی انجام داد ولی بهترین و اصولی ترین ارزیابی این درس به این صورت است که ده نمره به موضوع انشا و ده نمره سوالاتی ارائه گردد که به انشا مربوط می شود. (مانند صفحات سوم فارسی نوشتاری)

۹. تا چه میزان حفظ شعر مورد تاکید است ؟

با حفظ شعر دانش آموزان به اهدافی  چون التذاذ روحی و فضای همخوانی ، تقویت حافظه ، درک معنایی اشعار ، گسترش واژگان ، آشنایی با شعر کهن و نو و... می رسند که معلم می تواند با راه های مختلفی دانش آموزان را به حفظ شعر کمک و راهنمایی نماید ولی در این میان به تفاوت های فردی دانش آموزان و مدت زمان لازم برای حفظ شعر توجه می شود. 

۱۰. آیا لازم است دانش آموزان همه ی اشعار بخوان و حفظ کن را از حفظ بخوانند ؟ 

حفظ همه ی اشعاربخوان و حفظ کن مورد انتظار است ولی با توجه به تفاوت های فردی حفظ تا دو مورد در آزمون شفاهی فارسی کفایت می کند.

۱۱. آزمون شفاهی فارسی پایه ی ششم چگونه صورت می گیرد؟

 این آزمون چون به صورت شفاهی انجام می گیرد فعالیت ها و توانمندی دانش آموزان در گذشته یا در طول مدت ارزیابی کمک زیادی به نمره ی این درس خواهد کرد 

ولی در مجموع خوانش صحیح از روی متن ، درک مطب (کلمات ، شعر و متن)، حفظ شعر و ... بیست نمره این درس را رقم می زنند.

فراموش نگردد فقط دو نمره از این بیست نمره به حفظ شعر اختصاص داده می شود. 

۱۲. آیا از متن های بخوان و بیندیش نیز می توان به دانش آموزان املا گفت ؟

در املا (نوشتن شکل خطی )یک اصل وجود دارد و آن این که هر متنی را که آموزش داده باشیم و از روی آن چند بار خوانده و تمرین شده باشد املاگفتن از آن مانعی ندارد هر چند آن متن به صورت نظم(شعر) باشد. 

۱۳. آیا از متن اشعار بخوان و حفظ کن می توان در آزمون های کتبی استفاده کرد ؟

خیر، با توجه به اهدافی که برای این نوع اشعار اشاره شد 

درک مطلب و یا برداشت دانش آموزان از ابیاتِ این گونه اشعار در آزمون های کتبی مناسب نیست هر چند درک مطلب و یا برداشت دانش آموزان از ابیات این اشعار در کلاس درس صورت می گیرد. 

۱۴. آیا در املا با نگذاشتن علامت تشدید روی کلمات تشدیددار غلطی محسوب می گردد ؟

به هیچ وجه غلط محسوب نمی شود 

زیرا که تشدید از عناصر آوایی یک نوشته محسوب می شود و مانند حرکات کوتاه ـَـِـُـ صرفاً به خوانش صحیح متن کمک می کند و ننوشتن آن غلطی محسوب نمی گردد .

 مانند : می برد ـ بنا  ؛ (حتی بهتر است علامت تشدید توسط مصحح روی کلماتی که تشدید نگذاشته اند نوشته نشود تا متن دانش آموز از لحاظ روانی ، خدشه دار به نظر نیاید)

۱۵. انجام فعالیت های کتاب فارسی در منزل مانعی ندارد؟ 

انجام این فعالیت ها به صورت انفرادی یا گروهی در کلاس درس پس از تمرین و توضیح نمونه هایی از آن و با نظارت معلم و یا سرگروه ها ، مورد انتظار است .

۱۶. آیا دانش آموزی که در جمله سازی از کلمات به جای یک جمله ، دو ویا بیشتر جمله می سازد اشتباه گرفته شود ؟ 

همان طور که می دانیم جمله سازی مقدمه انشانویسی است و جمله سازی با اهداف فهم ، کاربرد کلمه و رعایت نکات دستوری  انجام می شود و دانش آموزی که جملاتی با توجه به این اهداف هر چند بیش از یک جمله می سازد به اهداف آن رسیده است هر چند هم اگر صرفاً یک جمله خواسته شده باشد نیز می تواند یک هدف باشد ولی بهتر است در آزمون های رسمی غلطی محسوب نگردد تا حق دانش آموز ضایع نگردد. 

۱۷. اگر در جمله سازی به جای کلمه ی مورد نظر، ترکیبی از آن با کلمه ای، جمله بسازد چگونه عمل شود ؟

همان طور که می دانیم جمله سازی مقدمه انشانویسی است و جمله سازی با اهداف فهم ، کاربرد کلمه و رعایت نکات دستوری انجام می شود و دانش آموزی جمله سازی خود را  حتی با گسترش واژگان از طریق پیداکردن کلمات مناسب برای ترکیب آن می سازد به اهداف آن رسیده است وغلط گرفتن از آن صحیح نیست مانند:«کتابِ مناسب» به جای «کتاب».کلمه مورد نظر از لحاظ معنایی در هر دو کلمه تفاوتی نکرده است ولی نباید کلمه به کلمه دیگر با معنای متفاوت تبدیل گردد به طور مثال به جای کلمه « کتاب» کلمه «کتابخانه» در جمله سازی مناسب نیست. 

۱۸. دانش آموزانی که در بند نویسی مشکل دارند چه باید کرد؟

در ابتدا این تمرین با موضوع های ساده توسط دانش آموزان تمرین می گردد و اصول و یا مراحل بند نویسی را آموزش می دهیم.

به طور مثال : قدم اول در بند نویسی تعیین موضوع و یا ایده اصلی است که دانش آموز در ضرب المثل باید سعی کند موضوع اصلی را در ابتدا درک کند بعد از او می خواهیم در مرحله ی بعد موضوع های کوچک تر (موضوع های محدود کننده موضوع اصلی) که می توان برای موضوع اصلی در نظر گرفت را در چند کلمه بیان کند و بعد می خواهیم یکی از این ریزموضوع ها را با آوردن مثال و ... بسط و گسترش دهد و با یک جمله ، پایان خوبی برای بند خود داشته باشد.... بهتر است بند ها توسط دانش آموزان خوانده شود تا با روش قضاوت عملکرد ، معیارهای مناسبی برای بندنویسی مناسب، داشته باشند. 

۱۹. اصطلاحات دستوری و یا نکات آموزشی بیشتر تا چه میزان لازم است معرفی گردد؟ 

در این کتاب ، در حد پایه اصطلاحات دستوری و نکات لازم برای آموزش آورده شده است و مابقی برای سال های آتی برنامه ریزی می شود و اشاره بیش از حد و دور ماندن از اهداف اصلی (تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی)

و حفظ اصطلاحات و تعاریف مناسب نمی باشد هر چند که می توان به عنوان تحقیق و پژوهشی ساده توسط دانش آموزان، این امر در حد ضرورت خواسته شود. 

۲۰. تاریخ ادبیات ، زندگی نامه شعرا و نویسندگان ( اعلام در بخش پایانی کتاب) تا چه حد ارزیابی می شود ؟

این بخش برای اطلاع بیشتر دانش آموزان با تاریخ ادبیات ، منظور شده است و در ارزیابی هدف اصلی نمی باشد هر چند که معلم می تواند بخش کوچکی از نمره آزمون شفاهی فارسی را به فعالیت ها ، تحقیق و پژوهش های ساده ای که در مورد زندگی نامه ی شعرا و نویسندگان توسط دانش آموزان انجام می گیرد ، منظور نماید. 

۲۱. آیا می توان متنی با کلمات غلط داد تا دانش آموزان درست آن را بنویسند؟ 

چون همه ی دانش آموزان کلاس از حافظه ی دیداری بالایی برخوردار نیستند مناسب نمی باشد زیرا دیدن کلمات غلط و با آن چه در حافظه خود داشته است 

نظم و استحکام ساخت شناختی دانش آموزان ضعیف در حافظه ی دیداری را به هم می زند و ممکن است غلط های املایی او نیز بیشتر شود.

 پیشنهاد می گردد به جای این نوع تمرین ها از املای ناقص ( حذف حرف مهم در کلمه) بیشتر استفاده شود. 

۲۲. قبل از تدریس یک درس چه نکاتی لازم است در نظر گرفته شود؟

1. مطالعه کتاب راهنما و آشنایی با اهداف آن درس 

2. توجه به متن و فعالیت های آن قبل از تدریس

3. در نظر گرفتن روش و یا روش های مناسب و علمی برای تدریس آن درس

4. در نظر گرفتن وسیله و یا رسانه ی آموزشی جهت تثبیت بهتر یادگیری 

5. آوردن نمونه هایی از آثار نویسندگان مطرح شده در کلاس

6. پیش بینی کارپژوهشی و تحقیقی ساده برای آن درس در صورت نیاز

7. آماده نمودن بخش صوتی درس مورد نظر در لوح فشرده « گویا »

8. پیش بینی فعالیت گروهی و تدارک موضوع و یا موضوع های مناسب برای فعالیت

9. نحوه ی ارزیابی درست ،‌اصولی و کامل از بخش مورد تدریس جهت حرکت و تلاش بیشتر دانش آموزان 

10. در نظر گرفتن دانش آموزان نیاز به تلاش در همه ی فعالیت ها از جمله خوانش متن و...     

انا لله و انا الیه راجعون

نوشته : آقااحمدی | در : شانزدهم مهر ۱۳۹۱ |

در بهار تعلیم و تربیت دست تقدیر الهی گلی را از بوستان علم و دانش  چید و ما در فقدان محمدحسین معصومی عزیز به سوگ نشستیم .این مصیبت بزرگ را به خانواده آنمرحوم و دانش آموزان عزیز تسلیت می گوییم.

روحش قرین رحمت الهی باد

نظرات خوانندگان وبلاگ:

=========================================

توسط:کلاس مجازی2

سلام
خدا رحمتش کند
خداوند به خانواده ی محترمش و شما بزرگواران صبر عنایت فرماید .

 وب سایت   پست الکترونیک

-----------------------------------------

چهارشنبه 19 مهر1391 توسط:محمد
آری تولد چیزی جز آغاز مرگ نیست ،تولد و مرگ اجبار است و بنا چار فاصله این دو را زندگی کردیم اما اصل زندگی حرکت عمودی به سوی اوست که ما زنده ایم و فاصله افقی ز گهواره تا گور را می پیمائیم.پس چه معصومانه رفت در دنیای یعمل مثقال ذرّة خیراً یره.
    پست الکترونیک

-------------

24 مهر1391 ساعت: 18:52 توسط:فاطمه آگاهی
امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .
روحش شاد و یادش گرامی .
خداوند به خانواده اش صبر جزیل عطا فرماید .

مراحل تهیه کاغذ درس دوم و سوم علوم تجربی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : دهم مهر ۱۳۹۱ |
کلمه کاغذ ، از واژه چینی کاکتز گرفته شده است. (نام فارسی آن را رخنده یا پرزه است.)
انسان اولیه ، به‌تدریج که نیاز به تصویر کردن اشیاء ، یادداشت کردن وقایع و ارسال پیام های کتبی را درک کرد، اهمیت و ضرورت شیئی که بتواند بر روی آن اثر به جا ماندنی را ثبت کند، دریافته بود و همواره در راه دستیابی به آن تلاش می‌کرد.

تاریخچه

در بین النهرین از لوحه‌های گلی ، در مصر (1838 ق.م) از پاپـیروس ، در چین از حکاکی بر روی لوحه‌های چوبی و نمد با قلم مو و پارچه ابریشمی ، این منظور را عملی می‌کردند. با توجه به اینکه صنعت نمد مالی در خاور دور ، سنّت و متداول بود، فردی چینی به نام "تسائی لون" (105 میلادی) از قطعات کهنه و اضافی ابریشم ، خمیر و بعد ، ورقه‌هایی به صورت نمد درست کرد و از آن به کمک قلم مو برای نقاشی و نوشتن استفاده کرد و بعد به جای ابریشم ، چوب خیزران و درخت توت را بکار گرفت. در حقیقت ، باید او را اولین مخترع کاغذ در دنیا دانست.

سیر تحولی رشد

کارگران چینی که در سال 751 به دست ایرانیان اسیر شدند، این فن را با استفاده از کتان و شاهدانه ، به مردم سمرقند آموختند و بعدها توسط مسلمانان در بغداد ، دمشق و حتی مراکش و اسپانیا متداول شد. اولین کارخانه کاغذ سازی ، درسال 1154 در اسپانیا و اولین آسیاب تهیه پودر چوب ، در سال 1190 در فرانسه تأسیس شده بود.

در ایران ، فعالیت کاغذ سازی ، اولین بار با تأسیس کارخانه مقوا سازی و با استفاده از کاغذهای باطله درسال 1313 شمسی در کرج شروع شد و حدود 15 سال است که با تأسیس دو کارخانه کاغذ سازی پارس در هفت تپه خوزستان و کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) در گیلان ، به صورت یک تکنولوژی مدرن و پیشرفته درآمده است.

مواد اولیه تهیه کاغذ

مواد اولیه انواع کاغذ ، بطور کلی ، مواد سلولزی است که از منابع مختلف تهیه می‌شوند:


  • ساقه کتان ، شاهدانه ، پنبه که الیاف بلند (در حدود 1.2 تا 6 میلی متر) دارند.
  • ساقة گیاهانی مانند گندم ، جو (کاه) ، نی ، کنف و غیره.
  • درختانی که برگ سوزنی دارند، مانند کاج (با الیاف بلند ) و یا برگ پهن دارند مانند چنار (با الیاف کوتاه در حدود 0.5 تا 1.2 میلی متر)
  • انواع کاغذ‌های باطله و یا خرده‌ها و قطعات مقوای کهنه
  • الیاف تفاله نیشکر

مراحل تهیه کاغذ

تبدیل چوب به قطعات ریز

با استفاده از ماشین پوست کنی و دستگاه تولید تراشه و عبور تراشه‌ها از الک مخصوص صورت می‌گیرد و قطعاتی به طول حداقل 4 و عرض 2 سانتی‌متر (در مورد چوب) بدست می‌آید.

پختن چوب و تولید خمیر

این عمل ، ممکن است از طریق مکانیکی یعنی بدون استفاده از مواد شیمیایی و توسط بخار آب جوش ، تحت فشار صورت گیرد که معمولاً برای تهیه کاغذهای ارزان و کاهی ، مانند کاغذ روزنامه متداول است. در روش شیمیایی از هیدروکسید سدیم (در روش قلیایی) ، سولفیت هیدروژن کلسیم ،  ، درمحیط اسیدی (PH=2-3 ، روش بی‌سولفیت) و یا سولفیت سدیم (در روش سولفیت) همراه با کمی کربنات سدیم در دمای بالاتر از . 100 درجه سانتی‌گراد و تحت فشار ، استفاده می‌شود. در این مرحله ، خمیر قهوه‌ای رنگی حاصل می‌شود که از آن در تهیه مقوا ، کارتن و یا کاغذ‌های کاهی استفاده می‌شود.

 

شستشوی خمیر کاغذ

شستشوی قلیایی با استفاده از محلول 3 درصد سود در دمای 45 تا 50 درجه سانتی‌گراد به مدت یک تا دو ساعت صورت می‌گیرد. این عمل برای جدا کردن لیگتین و کاهش رنگ خمیر انجام می‌پذیرد.

اعمال شیمیایی (رنگ زدایی)

در دو مرحله صورت می‌گیرد :


  • کلر زنی ، که در PH=2 تا دمای 25 تا 45 درجه سانتی‌‌گراد به مدت تقریبی یک ساعت صورت می‌گیرد. در این مرحله ، لیگتین باقیمانده در خمیر ، به صورت محلول در می‌آید که بسته به نوع مواد شیمیایی بکار رفته برای پخت ، بین 3 تا 15 درصد ممکن است تغییرکند.

  • رنگ زدایی که توسط هیپوکلریت سدیم (به صورت محلول 3 درصد) ، دی‌اکسید کلر ، پراکسید هیدروژن ، اوزون و غیره در PH=9-10 صورت می‌گیرد تا اینکه لیگتین فقط اکسید شود و سلولز تحت تأثیر قرار نگیرد.

خشک کردن خمیر کاغذ

دراین مرحله ، خمیر کاغذ را از دستگاه تمیز کننده و توری‌هایی که دارای سوراخهای 2 تا 3 میلیمتری‌اند، عبور می‌دهند تا قسمت عمده آب خود را از دست بدهد. بعد آن را از پرسهای قوی عبور می‌دهند تا باقیمانده آب آن نیز خارج شود.

پرس کردن ، برش زدن و بسته بندی

با عبور خمیر خشک شده از میان غلتک‌های مخصوص ، آن‌را به صورت صفحات کاغذ در آورده ، توسط دستگاه برش آن را در اندازه‌های مورد سفارش و نیاز بازار مصرف برش می‌دهند و بسته‌بندی می‌کنند.

مطالب پيشين