درباره ما:

...

دسته بندي مطالب

بايگاني

لينك دوستان

لينك هاي روزانه

به پایگاه اینترنتی ششم خوش آمدید

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ |

 

 

برای دسترسی به همه  مطالب این وبلاگ از اینجا واردشوید

مجموعه امتحانات پایه ی ششم دبستان /میان ترم / آذرماه92

سوالات هديه هاي آسماني ششم دبستان درس 1 تا 4

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و سوم آبان ۱۳۹۲ |

نام                نام خانوادگي                امتحان هديه هاي آسماني پايه ششم

1

نظم وهماهنگي كه در جهان اطراف ما وجود دارد نشا نه چيست ؟

2

بين پديد هاي جهان ..................وجود دارد . زيرا فقط يك خدا جهان را اداره مي كند

3

خداوند در قرآن كريم در رابطه با يگانگي و يكتايي خود چه فر موده اند؟

4

چه چيزي نشان مي دهدگه فقط يك خدا جهان را اداره مي كند ؟

5

مشر كان مكه براي جلو گيري از پيشرفت سلام در بين مردم چه كردند؟

6

در چه زماني سوره ي كافرون بر حضرت محمدنازل شد ؟

7

پدر خدا پرستان کیست

8

به دنيا ی پس از مرگ ......... مي گويند

9

خداوند در سور ه ي زلزال در مورد نتيجه ي اعمال ما چه فرموده است ؟

10

بسياري از ........... به خاطر ياد بردن قيامت است

11

خدا در سور ه ي حمد با چه نام از قيامت ياد كرده است ؟

12

دانش آموزي كه به خدا و جهان آخرت ايمان دارد در بر خورد با همكلاسي هاي خود چگونه رفتار مي كند ؟

13

با توجه به آيه 32 سوره ي ابراهيم چه كسي شايسته پرستش و عبادت است ؟چرا؟

14

امام علي در مورد يگانگي پروردگاربه فرزندشان اما م حسين وامام حسن چه فرموده است؟

15

قرآن كريم در بيان اين كه مرگ پايان زندگي نيست چه فرمو ده اند ؟تو ضيح دهيد ؟

16

خداوند در جواب كساني كه به قيامت شك دارند و قدرت خدا را خيلي كم مي شمارند چه فرموده است ؟

17

بين زندگي دنيوي و جهان آخرت چه تفاوتهايي وجود دارد؟

18

خداوند در قرآن در سوره يس به سخنان مردي كه استخوانهاي پوسيده نزد پيامبربرد چگونه پاسخ داد ؟

29

حضرت ابراهيم قوم خود را چگونه از بت پرستي دور مي كرد

فصل اول ریاضی ششم

شيوه نامه ي ارزش يابي توصيفي درس قرآن

نوشته : آقااحمدی | در : بیستم آبان ۱۳۹۲ |
شيوه نامه ي ارزش يابي توصيفي درس قرآن پابه هاي چهارم، پنجم و ششم ابتدايي ( پيشنهادي و غير مصوب )

جدول اهداف، نشانه‌هاي تحقق و سطوح عملكردي درس قرآن پايه هاي چهارم، پنجم و ششم ابتدايي موضوع اهداف كلي دروس نشانه‌هاي تحقق سطوح عملكرد درجه اهميت خواندن روخواني مهارت روخواني آيات قرآني كامل آيات جلسه سوم و قرآن كامل خواندن آيات جلسه سوم و قرآن كامل، آرام و شمرده خيلي خوب تقريباً به صورت آهنگين از روي كتاب مي‌خواند. 1 خوب به صورت روان و معمولي از روي كتاب مي‌خواند. قابل قبول حداقل به صورت شمرده و از روي كتاب مي‌خواند. نيازمند آموزش از روي كتاب حتي به صورت شمرده با راهنمايي معلم مهارت اندكي دارد. قرائت مهارت روان‌خواني1 سوره‌هاي كتاب درسي آيات جلسه اول تمام دروس خواندن آيات جلسه اول به صورت آهنگين 2 يا روان خيلي خوب آيات جلسه سوم هر درس و قرآن كامل را صحيح و روان مي‌خواند. 1 خوب آيات جلسه سوم هر درس و قرآن كامل را صحيح و شمرده مي‌خواند. قابل قبول آيات جلسه سوم هر درس و قرآن كامل را تا حدودي صحيح و شمرده مي‌خواند. نيازمند آموزش آيات جلسه سوم هر درس و قرآن كامل را با اشتباه نسبتاً فراوان و بخش‌بخش مي‌خواند. آموزه‌‌هاي قرآني ترجمه كلمات و عبارات قرآني آشنايي با كلمات و عبارات ساده و پركاربرد قرآني جلسه ي دوم تمام دروس بيان معناي كلمات و عبارات قرآني كتاب درسي خيلي خوب ترجمه كلمات و عبارات قرآني كتاب درسي را بيان مي‌كند. 2 خوب ترجمه بيش‌تر كلمات و عبارات قرآني كتاب درسي را بيان مي‌كند. قابل قبول ترجمه برخي از كلمات و عبارات قرآني كتاب درسي را با راهنمايي معلم بيان مي‌كند. نيازمند آموزش ترجمه تعدادكمي از كلمات و عبارات قرآني كتاب درسي را با راهنمايي معلم بيان مي‌كند. پيام قرآني درك مفاهيم پيام هاي قرآني4 جلسه ي اول دروس 1 ، 2 ، 3 5 ، 6 ، 7 ، 9 ،10 11 ، 13 ، 15 خواندن متن پيام قرآني و ترجمه آن از کتاب درسی و بيان مصاديق پيام خيلي خوب متن و ترجمه پيام قرآني را از روي كتاب درسي مي خواند و با توضيحات كافي مفاهيم ومصاديق آن را با زبان كودكانه بازگو مي‌كند. 1 خوب متن و ترجمه پيام قرآني را از روي كتاب درسي مي خواند و با بيان توضيحات كلّي مفاهيم ومصاديق آن را با زبان كودكانه بازگو مي‌كند. قابل قبول متن و ترجمه پيام قرآني را از روي كتاب درسي مي خواند و مي تواند برخي از مفهوم و مصداق آن را با زبان كودكانه بازگو مي‌كند. نيازمند آموزش متن وترجمه پيام هاي قرآني را از روي كتاب درسي مي خواند و به كمك معلم برخي از مفاهيم و مصاديق آن را به زبان كودكانه بازگو مي كند. داستان آشنايي با داستان هاي قرآني جلسه ي اول دروس 4 ، 8 ، 12 بيان داستان هاي كتاب درسي خيلي خوب داستان‌هاي كتاب درسي را با ذكر جزئيات به زبان خودش بازگو مي‌كند. 2 خوب داستان‌هاي كتاب درسي را به صورت كلّي به زبان خودش بازگو مي‌كند. قابل قبول داستان‌هاي كتاب درسي را با كمك تصاوير و به صورت كلّي به زبان خودش بازگو مي‌كند. نيازمند آموزش در بيان داستان‌هاي كتاب درسي به كمك معلم نيازمند است. 1- روان خواني يعني خواندن كلمات، عبارات و آيات قرآن كريم با رعايت عملي قواعد خواندن قرآن. و به صورت معمولي و روان تذكر: تعريف و بيان قواعد روخواني در ارزيابي مورد نظر نيست، بلكه كار برد و رعايت عملي آن ها كافي است. 2- خواندن آهنگين يعني خواندن شبيه نوار آموزشي 3- حفظ نسبي يعني خواندن از حفظ به كمك معلّم 4- مناسب است دانش آموزان را به حفظ پيام هاي قرآني تشويق كنيم.

اصلاحیه تصحیح املا

نوشته : آقااحمدی | در : هفدهم آبان ۱۳۹۲ |

 اصلاحیه تصحیح املا

توجه به نكات زير ،در ارزش يابي درس املا ضروري است

به نام پروردگار

قابل توجه همه ي همكاران  گرامي دوره ي ابتدايي و متوسطه ي يك و دو

با توجه به پرسش هاي پيوسته ، لازم است در هنگام تصحيح برگه هاي املاي دانش آموزان عزيز ، به چند نكته ي زير توجه فرمايند:

1- تشديد ، در املا نمره ندارد.

با توجه به اين كه بود و نبود تشديد در شكل املايي كلمات در فارسي تاثيري ندارد ؛بنابراين تشديد ارزش املايي ندارد و همكاران گرامي نبايد نمره اي به آن اختصاص دهند و يا نمره اي به خاطر ننوشتن آن از دانش آموز كم كنند .

2- جدا يا پيوسته نويسي ، نمره ندارد .

جدانويسي و پيوسته نويسي كلمات مركب ،سليقه ي رسم الخطي است . هر دوشكل نوشتاري اين گونه واژه ها( كتابخانه / كتاب خانه) از نظر ما درست است و نبايد براي اين تفاوت نوشتاري نمره اي از دانش آموز كم گردد .

3- كاربرد نشانه ي كسره ي اضافه ي كوچه يا بزرگ يكسان است .

نوشتن كلماتي كه در تركيب آن ها از كسره ي اضافه ي استفاده شده ، كوچك يا بزرگ نوشتن اين نشانه ( لانه ي بلبل / لانهء ) ، تفاوتي ندارد و نبايد نمره كم كرد.

منبع :گروه زبان و ادب فارسي

 

کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

نوشته : آقااحمدی | در : یازدهم آبان ۱۳۹۲ |

 

 

سوالات متن درس دوم علوم تجربی ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ |

سوالات متن درس دوم علوم تجربی ششم دبستان

طرح سوالات از: آقااحمدی - وبسایت ششم دبستان

1چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکانمان را بنویسید

روی دیوار غار-روی چوب روی چرم-روی سنگ

2-مزایای ثبت و ذخیره ی اطلاعات روی سنگ و چوب و دیوار غارها را بنویسید

این اطلاعات برای مدت زیادی باقی می مانند وبر اثر عوامل طبیعی دیر تر از بین می روند

3-ثبت و ذخیره ی اطلاعات بر روی سنگ و چوب و دیوارغارهاچه معایبی دارد؟

نوشتن بر روی این مواد کار دشواری است.حمل و نقل این مواد سخت است.برای همه ی افراد قابل دسترس نیست.با توجه به افزایش جمعیت ثبت همه ی اطلاعات مقدور نیست

4-چرا انسان به فکر روش های جدید برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات افتاد؟

چون جمعیت کره ی زمین افزایش یافت و اطلاعات علمی و آثارفرهنگی و اجتماعی زیاد شد و روش های قدیمی برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات کافی نبود

5-مواد طبیعی را تعریف کنید.موادی مانند سنگ و چوب و چرم که در طبیعت یافت شوند و انسان ها بدون اینکه تغییر زیادی در آنها ایجاد کنند قابل استفاده باشندمواد طبیعی نامیده می شوند.

6-بیشتر مواد و وسایلی که امروزه از آنها استفاده می کنیم طبیعی اند یا مصنوعی؟ مصنوعی

7- به چه موادی مواد مصنوعی می گویند؟

بیشتر مواد و وسایلی که امروزه ما از آنها استفاده می کنیم و به طور طبیعی یافت نمی شوند بلکه آنها را از مواد موجود در طبیعت می گیرند  به این مواد مواد مصنوعی می گویند

8-چهار ماده ی مصنوعی را نام ببرید

داروهای شیمیایی-لاستیک-پارچه-کاغذ ومدادو...

9-کاربردهای مختلف کاغذ در زندگی روزمره را بنویسید

پول(اسکناس)-کتاب و دفتر-در عکاسی-در بسته بندی مواد-روزنامه  وانواع فیش های بانکی و...

10-مسلمانان در چه تاریخی و در کجا به دانش ساخت کاغذ دست یافتند؟

700سال پس از میلاد مسیح  در سمرقند

11-ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ چیست؟ چوب

12- به غیر از چوب از چه مواد دیگری می توان کاغذ تهیه کرد؟  نیشکر پنبه  و...

13-کدامیک از اجزای تشکیل دهنده ی درخت برای تهیه کاغذ مناسب است؟

ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی رختان تنومند

14-مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام ببرید

بریدن درخت(فیزیکی) جداکردن پوست(فیزیکی) چیپس کردن چوب(فیزیکی) خمیر کردن و افزودن مواد شیمیایی(شیمیایی) خشک کردن خمیر و تبدیل به کاغذ(فیزیکی)

15- در صنعت کاغذ سازی چگونه رنگ زرد چوب را از بین می برند؟ با افزودن مواد شیمیایی رنگ بر مانند کلر یا آب اکسیژنه

16-دو نمونه از نکات ایمنی که هنگام استفاده از آب اکسیژنه باید رعایت کرد را بنویسید

از تماس آب اکسیژنه با پوست بپرهیزیم-آب اکسیژنه را در جای تاریک قرار دهیم

17-نام 3 ماده ی سفید کننده و رنگ بر را بنویسید

آب اکسیژنه- کلر- آب ژاول

18-برای تهیه ی کاغذ با ویژگی های مختلف چه باید کرد؟

مواد شیمیایی مختلف به کاغذ بیافزاییم

19-مراحل مختلف بازیافت کاغذ را نام ببرید

جمع آوری-بسته بندی و پرس خرد کردن-خمیر کردن

20-مهم ترین فایده ی بازیافت کاغذ چیست؟

حفظ منابع طبیعی مانند جنگلٰ آب و ...

21-برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگل چه راههایی پیشنهاد می کنید؟

کاشتن درخت-صرفه جویی در مصرف کاغذ و خود داری از اسراف-استفاده از روشهای جایگزین مانند عابر بانکها به جای پول و چک .رایانه و...

طرح سوالات از: آقااحمدی - وبسایت ششم دبستان

استفاده از مطالب فقط با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد

یادگیری ریاضی ششم با انیمیشن

سوالات تیزهوشان ونوبت دوم پایه ششم نوبت دوم

انرژی/علوم ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : پانزدهم فروردین ۱۳۹۲ |

انرژي


در محيط اطراف ما چيزهايي در حال حركت و جابجايي هستند. موادي تغيير مي كنند و خاصيت آنها عوض مي شود .


در تمام اين پديده ها، عامل مشتركي وجود دارد.

.:: انرژي ::.

 

انرژي را توانايي انجام كار گويند.
انرژي عاملي است كه باعث حركت يا تغييراتي در مواد مي شود.
يكاي اندازه گيري انرژي به افتخار دانشمند به نام جيمز ژول ، ژول ناميده شده است.
دسته بندي انرژي به دو صورت انجام مي گيرد.

الف: بر اساس صورتهاي انرژي

حجم ومساحت اشکال هندسی /ریاضی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : پنجم فروردین ۱۳۹۲ |

 دانش آموزان عزیز :در ایام تعطیلات نوروز با مطالعه و تمرین بخش مساحت و حجم به اطلاعات خود در این زمینه بیفزایید

حجم:(Volume)

حجم در لغت به معنی برآمدگی و ستبری و جسامت چیزی می باشد و در اصطلاح هندسه گنجایش و ظرفیت جسم و آن مقداری از فضا که جسم آن را اشغال می کند, را نشان می دهد.

 

منشور: (Prism)

منشور در لغت به معنی پراکنده, نشر شده, زنده شده و مبعوث است و در اصطلاح هندسه نام شکلی است که دو قاعده دارد که دو چند ضلعی مساوی هستند و بدنه منشور(سطح جانبی منشور ) از مستطیلها یا متوازی الاضلاع ها تشکیل شده است.

 

برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمائید

تبدیل واحدهای اندازه گیری/ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : چهارم فروردین ۱۳۹۲ |

امتر=10 دسی متر

امتر=100سانتی متر

امتر=1000میلی متر

امتر=1000000میکرومتر

امتر=1000000000نانومتر

امتر=1000000000000پیکومتر

امتر=1/0دکامتر       یعنی هر 10 متر برابر است با یک دکامتر

امتر=01/0هکتومتر    یعنی هر 100متر برابر است با یک هکتومتر

امتر=001/0کیلومتر   یعنی هر 1000متر برابر است با یک کیلومتر

 

تمرینات ریاضی ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : چهارم فروردین ۱۳۹۲ |
كسر متعارفي


عدد نويسي


اندازه گيرى سطح و حجم
نقل از:آموزش ریاضی

سوالات و تمرینات و روشهای تدریس ریاضی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : سوم فروردین ۱۳۹۲ |
سخت کوشانه ی نوروز92 - هشتمین سین ششمی ها (پيك نوروزي)
 
چند نمونه آزمون رياضي سال ششم ابتدايي- (فصول 6 و 7)
آزمون آنلاين مربوط به فصل هفتم رياضي ششم در بخش تمرين
تعدادي نرم افزار به نرم افزار هاي فصل هفتم رياضي ششم افزوده شد.
كتاب معلم(راهنماي تدريس) رياضي ششم
آموزش درس به درس رياضي پايه ششم براي معلمان(فصل 7)
تعدادي نرم افزار و بازيهاي آموزشي رياضي مربوط به سال هاي مختلف ابتدايي
بخش تمرين و فعاليت هاي سايت شامل آزمون هاي آنلاين با پاسخ تشريحي راه اندازي شد. 
دانش افزایی معلمان رياضي سال ششم ابتدايي - نكات برجسته و روش تدريس فصول 1 تا 5 (توليدات همكاران)
اسلاید های مناسب جهت آموزش بهتر رياضي سال ششم ابتدايي (شامل 20 اسلايد جديد)

نرم افزار هاي رياضي ششم ابتدايي(فصول سوم و پنجم و هشتم)

نمونه طرخ درس سال ششم توليد همكاران

 چند نمونه آزمون رياضي سال ششم ابتدايي

 

كتاب كوچك آمار و احتمال(در بخش توليد محتواي معلمان /دانش افزایی معلمان رياضي سال ششم ابتدايي)

دانش افزایی معلمان رياضي سال ششم ابتدايي- دفترک آموزشی حل مسئله

نمونه سؤالات ارزشيابي رياضي سال ششم ابتدايي(فصل اول و دوم) در بخش توليدات محتواي همكاران

برگرفته از:سایت آموزش ریاضی

آزمونهای جامع ششم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و نهم اسفند ۱۳۹۱ |
 

آزمون جامع پایه ششم شهرستان دلفان

(پاسخنامه) آزمون جامع ششم نورآباد دلفان

آزمونی دیگر

اسلایدهای مناسب جهت یادگیری بهتر ریاضی ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ |

كار در كلاس صفحه 57 كتاب ریاضی ششم توسط سركار خانم قجری - مجتمع آموزشی دخترانه نرجس منطقه ٣

مقایسه دو زاویه با كمك پرگارریاضی ششم توسط سركار خانم قجری - مجتمع آموزشی دخترانه نرجس منطقه ٣

ارتفاع و مساحت مثلث - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان

  اندازه گیری -توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
  روش های تعیین مركز دایره - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
زاویه محاطی - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
فعالیت چند ضلعی ها ص 54 - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
فصل 8 صفحه 152 - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
محورهای مختصات صفحه 142 - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
مستطیل و یك دوم توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
مفهوم احتمال صفحه 112 فصل 6 - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
فصل ششم آمار - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
عدد پی - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
تقسیم اعشاری بر عدد صحیح- توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
جمع و تفریق اعشاری - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
جمع و تفریق فصل 1اعداد مخلوط - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
تقسیم كسر ص 17- توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
یك دوم - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
جمع و تفریق اعداد مخلوط - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
درس 3 فصل اول - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
ضرب كسر و عدد مخلوط از راه مساحت - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
كسر های مساوی - توسط سركار خانم سارا جلالی و آقای مجیدیان مدرسین ریاضی ششم در گرگان
آمار
فعالیت صفحه 64 -توسط سركار خانم قجری - مجتمع آموزشی دخترانه نرجس منطقه ٣

مجموعه سوالات استاندارد ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ |
مجموعه اهداف و نمونه سوالات استاندارد پايه ششم ابتدايي
متن -->

سوالات علوم تجربی ششم/ درس ورزش و نیرو

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و دوم اسفند ۱۳۹۱ |
درعلوم هل دادن یا کشیدن معادل.....اعمال نیرو.....است

اثرات نیرو بر اجسام را بنویسیدتغییر جهت حرکت-تغییر شکل جسم- حرکت جسم- توقف جسم-کند شدن یا تند شدن حرکت

چه زمانی حرکت جسم تغییر می کند؟   وقتی به آن نیرویی وارد شود

نیرو ناشی از اثر ....متقابل....بین دوجسم است

حداقل چند جسم باید بر هم اثرکنند تا نیرو ظاهرشوددوجسم

کک تا چند برابر جرم خودش را می تواند به حرکت در آورد بیش از یکصدهزار برابر

منظور از نیروی خالص چیست وقتی نیروها باهم ترکیب شوند و باعث به حرکت درآمدن جسم شوند نیروی خالص را در نظر می گیریم

برای حذف کامل اصطکاک بهترین کار چیست استفاده از اجسامی که د ر خلا حرکت کنند چون در آن جا هوایی وجود ندارد که سایشی به وجود آید

یک جسم ساکن بدون حرکت باقی می ماند و جسمی که در حرکت است به حرکت خود با همان سرعت ادامه می دهد مگر اینکه....نیروی خارجی خالصی........بر آن وارد شود

تمایل یک جسم به ادامه حالت اولیه اش (حالت سکون یا حرکت با سرعت اولیه اش) را ....لختی...می گویند

منابع نیرو را نام ببریدگرانشی-الکتریکی- مغناطیسی-تلاش عضلانی

نیروی جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد می کند.....وزن...نامیده می شود

چه عاملی باعث می شود که وقتی شیر آب را باز می کنیم آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند   نیروی جاذبه ی زمین

جرم یک جسم به مقدار..ماده ی تشکیل دهنده ی.........آن بستگی دارد و واحد اندازه گیری  آن........کیلوگرم .....است

کدام جمله درست است؟

الف) وزن امید 45 کیلوگرم است

ب)جرم امید 45کیلوگرم استR

نیروی مغناطیسی چیست نیرویی که  یک آهنربا به آهنربای دیگر وارد می کند

قطب های.هم نام....آهنربا باعث هل دادن و قطب های.غیر هم نام...باعث کشیدن آهنربا می شود

نیروی الکتریکی را تعریف کنید    نیرویی که دو جسم باردار بر هم وارد می کنند

چگونه می توان یک میله ی خودکار را دارای بار الکتریکی کنیم   با مالش میله به موی سر یا پارچه ی پشمی

اصطکاک نیروی..خالص....و...شتاب...را کم می کند

جهت اصطکاک هموار بر خلاف جهت ..حرکت...است

نیروی گرانشی  چیست نیرویی که زمین به همه ی اجسام نزدیک خود وارد می کند و آنها را به طرف خود می کشد

علت چرخش زمین و سیارات دیگر به دور خورشید چیست به دلیل نیروی گرانشی

نیرویی که سبب کند شدن حرکت می شود ....نیروی اصطکاک........نامیده می شود

استفاده از چرخ در اتومبیل ها به منظوری انجام می گیرد به دلیل کاهش اصطکاک

برای کم کردن اصطکاک چه راههایی پیشنهاد می کنیداستفاده از چرخ- استفاده از بلبرینگ-استفاده از انواع روغن ها و روانسازها

هرچه سطح تماس چیزی با سطح زمین کمتر باشد میزان اصطکاک کمتر...خواهد بود

نیروهای غیر تماسی را نام ببرید   نیروی مغناطیسی-نیروی الکتریکی-نیروی گرانشی

نیروهای تماسی کدام اند  اصطکاک-مقاومت هوا- کشیدن یا هل دادن با نیروی عضلانی

میزان مقاومت هوا بر روی اجسام در حال حرکت به چه عاملی بستگی دارد؟به سرعت آن جسم

برای اینکه جسمی بتواند به راحتی در هوا حرکت کند چگونه باید طراحی شود   به گونه ای که نیروی مقاومت هوا بر روی آن به کمترین مقدار ممکن برسد

چه عاملی باعث می شود تا با فوت کردن بین دو بادکنک آن دو به هم نزدیک شوند؟  کم شدن فشار دربین دو بادکنک

به هواپیمای در حال حرکت چه نیروهایی وارد می شود؟  وزن(جاذبه ی زمین)-مقاومت هوا-نیروی بالابری-نیروی رانش

نیروی بالابری در هواپیما چگونه ایجاد می شود؟  طراحی بالهای هواپیما به گونه ای است که هوای بالای بالها دارای سرعت بیشتری نسبت به هوای پایین بال می شود و همین امر باعث اختلاف فشار در دو سوی بال و ایجاد یک نیروی خالص به طرف بالا می شود و هواپیما را به طرف بالا حرکت می دهد

چرا اجسام در حال حرکت پس از مدتی حرکتشان کند می شود؟ به خاطر وجود اصطکاک

در مسابقه ی اسکی یا اسکیت اصطکاک بیشتر باشد برنده می شویم یا کمتر؟کمتر

وقتی  اتومبیل درحال حرکت است نیروی اصطکاک برآن اثر می کند و باعث کاهش سرعت آن می شود آیا نیروی اصطکاک بر کشتی و هواپیمای درحال حرکت نیز اثر می کند؟ بر کشتی نیروی مقاومت آب دربرابر حرکت اثر می کند و بر هواپیمای در حال حرکت نیروی مقاومت هوا اثر می کند و این نیرو خلاف جهت حرکت آنهاست ولی نیروی اصطکاک نیست

دانلوددفترچه آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان و نمونه دولتی92-91

نوشته : آقااحمدی | در : یکم اسفند ۱۳۹۱ |
دفترچه آزمون ورودي و ظرفيت پذيرش مدارس استعدادهاي درخشان و مدارس راهنمايي تحصيلي، دبيرستانها و هنرستانهاي نمونه دولتي سال تحصيلي92-91

  فایل ضمیمه

بررسی کتاب روش تدریس ریاضی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم بهمن ۱۳۹۱ |
   
 

کتاب جدید التالیف روش تدریس ریاضی که به تازگی بر روی وبگاه چاپ و تالیف کتب درسی قرار گرفت حاوی اشکالات اساسی در حل تمرینات مختلف می باشد و در استناد به آن باید دقت گردد.

نمونه ای از اشکال در حل تمرینات:

www.aghaahmadi.blogfa.com

 در حل تمرینات می دانیم که دو طرف تساوی باید باهم برابر باشد لذا گذاشتن خط کسری در انتهای تساوی با توجه به پاسخ سوال  چه لزومی دارد؟(به سوال ۲ ص ۹۱ دقت کنید)

=======================================

واین هم اشکالی دیگر...

www.aghaahmadi.blogfa.com

لازم به ذکر است است که با نگاهی گذرا به این کتاب می توان غلطهای بسیاری در حل تمارین یافت به عنوان مثال در بخش تناسب با ملاحظه ی ۴ الی ۵ صفحه تعداد زیادی اشکال به چشم می خورد.

تمرین ۲ صفحه ی ۹۴ غلط حل شده و...

راهنمای تدریس ریاضی ششم

نرم افزارهای آموزش ریاضی ششم دبستان

تقریب زدن-قطع کردن- گرد کردن/ ریاضی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هشتم دی ۱۳۹۱ |

مقدار تقریبی (approximate value):

تقریب به معنی نزدیک کردن می باشد. هر گاه مقدار محاسبه شده با مقدار واقعی برابر نباشد ، به آن «مقدار تقریبی» می گوییم.

برای نمایش مقدار تقریبی به جای علامت « = » از علامت «  »استفاده می شود و برای اینکه حدود تقریب ( اختلاف عدد واقعی با عدد تقریبی) مشخص شود از عبارت «با تقریب کمتر از ...» استفاده می کنیم.

 

مثال: « با تقریب کمتر از 1000»     2300 23154

به عبارتی: اختلاف عدد واقعی با عدد تقریبی از 1000 کمتر است.

تقریب زدن اعداد به دو روش انجام می شود. روش قطع کردن و روش گرد کردن

 

روش قطع کردن:

جدول ارزش مکانی زیر را در نظر می گیریم.

 

 

می خواهیم مقدار تقریبی عدد 105/4375 را با تقریب کمتر از 100 به روش قطع کردن حساب کنیم.

برای این کار عددهایی که در مرتبه ده تایی، یکی، یک دهم، یک صدم و یک هزارم قرار دارند از بسته های 100 تایی کمترند، پس وقتی می گوییم با تقریب کمتر از 100 یعنی رقم هایی با ارزش کمتر از 100 نادیده گرفته می شوند و در هر ستون به جای آن ها عدد صفر قرار می گیرد.

 

 

روش گرد کردن:

در روش گرد کردن باید به مقادیری که از تقریب مورد نظر کمترند ، توجه کنیم . در جدول ارزش مکانی زیر وقتی تقریب کمتر از 100 مورد نظر است ، از 9 ده تایی ، 5 یکی ، 2 تا یک دهم ، 3 تا یک صدم و 7 تا یک هزارم  صرف نظر می شود و به جای آن ها صفر قرار می دهیم. اما چون عدد 237/395 به عدد 400 نزدیک تر است ، رقم 3 به 4 تبدیل می شود.

 

 

در روش گرد کردن قاعده بر این است که اگر نخستین عدد از عددهایی که حذف می کنیم ، برابر 5 یا بزرگتر از 5 باشد ، باید به آخرین رقمی که حذف نمی شود یک واحد اضافه کنیم. مثلا اگر بخواهیم عدد 874/28 را با تقریب کمتر از 1/0 گرد کنیم ، آنرا به صورت 900/28 می نویسیم.

اما اگر نخستین رقم از رقم های حذف شده کوچکتر از 5 باشد ، رقم های باقیمانده را دست نمی زنیم.

مثلا اگر بخواهیم عدد 874/28 را با تقریب کمتر از 01/0 گرد کنیم ، آنرا به صورت ۸۷۰/28 می نویسیم.

 

 

برای محاسبه مقدار تقریبی یک عدد به روش گرد کردن از روش دیگری هم می توان استفاده کرد.

 

مثال: مقدار تقریبی 63/97 را با تقریب کمتر از یک به روش گرد کردن حساب کنید.

 

مثال: اندازه طول میز معلم 26/1 و عرض آن 76/0 متر است ، مساحت میز معلم را با تقریب کمتر از 001/0             الف) به روش قطع کردن         ب) به روش گرد کردن.        به دست آورید.

 

 

نمونه سؤالات ارزشيابي رياضي سال ششم ابتدايي

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و دوم دی ۱۳۹۱ |
آزمون ریاضی 1           

آزمون ریاضی 2           

آزمون ریاضی 3           


آزمون ریاضی 4           


آزمون ریاضی 5           


آزمون ریاضی  6          


آزمون ریاضی 7           


آزمون ریاضی 8           


آزمون ریاضی 9           


آزمون ریاضی 10         


آزمون ریاضی 11         


آزمون ریاضی 12        


آزمون ریاضی 13       


آزمون ریاضی 14       

 

منبع:سخت کوشان

یادگاری از دوره ی صفویه مطالعات ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و یکم دی ۱۳۹۱ |

میدان نقش جهان و مسجد جامع عباسی در یک نگاه

مسجد شیخ لطف الله

کاخ عالی قاپو در اصفهان

نمایی از میدان نقش جهان  و مسجد شیخ لطف الله

 

از دوره های مهم تاریخی کشور  ایران، هم به لحاظ تأمین کننده استقلال وهویت ملی – دینی کشور و هم تأثیر شگرف آن در فرهنگ مذهبی جاری کشور ، دوره ی صفوی است . ایران پیش از صفوی ، ایرانی از هم گسیخته و پراکنده بود که هر گوشه ای از آن ، در اختیار دولت و طایفه ای بود . روزگاری نیز که سلطه ی واحدی بر همه آن اعمال می شد ، فرمان وسلطه از آن شام ، بغداد ، و یا ترکانی ماوراء النهر و مغولان بود . با آغاز  فعالیت صفویان ، شاه اسماعیل ، به همراه سپاه قزلباش ، ایران را یکپارچه و متحد کرد و فرزندان او ، کوشیدند تا فرهنگ بالنسبه را در این کشور فراهم کنند

زمان و نحوه ی ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان ونمونه دولتی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : هشتم دی ۱۳۹۱ |

رییس مرکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش خبر داد:

آخرین تغییرات آزمون مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی/ آغاز ثبت‌نام‌ دانش‌آموزان از 5 اسفند

رییس مرکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش با تشریح آخرین تغییرات و جزئیات آزمون مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی ورود به اول راهنمایی، دبیرستان و هنرستان، گفت: ثبت نام آزمون سمپاد و نمونه دولتی از پنجم اسفندماه امسال آغاز می‌شود.

مهری سویزی در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در شرایط ورود به مدارس سمپاد و نمونه دولتی مقرر شد، آزمون این مدارس به صورت همزمان با مدارس نمونه دولتی برگزار شود.

وی ادامه داد: این آزمون برای استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی اول راهنمایی، اول دبیرستان و هنرستان‌هاست و به صورت یکپارچه در اردیبهشت سال 92 برگزار خواهد شد.

رییس مرکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش گفت: این حرکت به همراه توسعه کمی و کیفیت بخشی تحولی به مدارس دولتی و گامی بلند در جهت آرامش خانواده‌ها، پاسخگویی به مطالبات به حق جامعه و عملیاتی کردن عدالت آموزشی است.

طراحی 100 درصد سوالات آزمون ورودی مقطع راهنمایی از پایه ششم ابتدایی

معدل 19 شرط ثبت‌نام در آزمون سمپاد

سویزی در خصوص آزمون امسال ورود به مقطع راهنمایی مدارس سمپاد و نمونه دولتی اظهار کرد: 100 درصد محتوای سوالات آزمون امسال از پایه ششم طراحی خواهد شد و طبق بخشنامه، معدل 19 پایه پنجم شرط ورود به مدارس استعدادهای درخشان در مقطع راهنمایی است. همچنین برای مدارس نمونه دولتی نیز معدل پایه پنجم باید حداقل 16 باشد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این دستورالعمل، ثبت نام برای آزمون سمپاد در مدارسی که پایه پنجم آنها مشمول ارزشیابی توصیفی بوده عنوان ارزشیابی "خیلی خوب" یعنی معادل معدل 19 باشد و برای نمونه دولتی نیز عنوان ارزشیابی باید معادل معدل 16 یعنی "خوب" باشد.

رییس مرکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش همچنین درباره آزمون ورودی به اول دبیرستان نیز گفت: محتوای 100 درصد سوالات آزمون از پایه سوم راهنمایی طراحی می‌شود و برای ورود به مدارس سمپاد داشتن معدل 19 در پایه دوم راهنمایی و همچنین برای ورود به مدارس نمونه دولتی نیز معدل 15 سال دوم راهنمایی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، شرط شرکت در آزمون مدارس سمپاد داشتن معدل 19 برای مقطع راهنمایی و دبیرستان است، اما برای ورود به مدارس نمونه دولتی علاوه بر نمره آزمون، 20 درصد نیز معدل کلاس پنجم و دوم راهنمایی موثر خواهد بود.

سویزی درباره زمان ثبت نام آزمون مدارس سمپاد و مراکز نمونه دولتی نیز به ایسنا گفت: بر اساس برنامه زمانبندی ثبت نام برای آزمون این دو مدارس از 5 تا 23 اسفندماه امسال انجام می‌شود و مدیران کل آموزش و پرورش استانها موظف شدند برای اطلاع رسانی جزئیات و ثبت نام، آزمون‌ها را از طریق شبکه‌های استانی به اطلاع مردم برسانند.

به گفته وی، زمان برگزاری آزمون استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای ورود به دبیرستان در روز پنج شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 92 و آزمون ورودی راهنمایی برای مدارس سمپاد و نمونه دولتی نیز روز جمعه 20 اردیبهشت ماه 92 خواهد بود.

سویزی تاکید کرد: امتحانات راس ساعت 9 صبح روزهای پنج‌شنبه و جمعه در سراسر کشور به طور همزمان برگزار خواهد شد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ظرفیت‌های مربوط به آزمون مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی به همراه دفترچه هفته آینده به استانها ابلاغ خواهد شد

سوالات فرا درسی بخش انرژی ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : یکم دی ۱۳۹۱ |
1 ) انرژي توانايي انجام . . . . . است.
الف) بازي
ب) كار
ج) حركت
د) مطالعه

2 ) انرژي هاي گوناگون به دو شكل. . . . . و . . . . .در طبيعت وجود دارند.
الف) مكانيكي/شيميايي
ب) شيميايي/پتانسيل
ج) پتانسيل/جنبشي
د) هيچكدام

3 ) انرژي پتانسيل يعني؟
الف) انرژي ذخيره شده
ب) انرژي آزاد شده
ج) انرژي شيميايي
د) هيچكدام

4 ) انرژي جنبشي يعني؟
الف) انرژي ذخيره شده
ب) انرژي آزاد شده
ج) انرژي شيميايي
د) هيچكدام

5 ) منابع انرژي در طبيعت به دو گونه. . . . . و. . . . . يافت مي شود.
الف) تجديد شدني/ پتانسيل
ب) جنبشي/ پتانسيل
ج) جنبشي/ تجديد شدني
د) تجديد شدني/ تجديد نشدني

6 ) منابع انرژي تجديد شدني عبارتنداز:آب، باد، خورشيد، انرژي گرمايي زميني، .....
الف) پتانسيل گياهي
ب) هسته اي
ج) ذغال سنك
د) نفت خام

7 ) منابع انرژي تجديد نشدني عبارتند از: نفت خام،گاز طبيعي،زغال سنگ،....
الف) انرژي خورشيدي
ب) انرژي هسته اي
ج) انرژي گرمايي زمين
د) انرژي پتانسيل گياهي

12 ) اگر از سطح زمين به سمت مركز آن حركت نماييم به ترتيب با لايه‏هاي . . . . . ، . . . . . ، . . . . . ،. . . . . .، . . . . . مواجه مي‏شويم.
الف) پوسته، هسته بيروني،هسته‏ي آهني، گوشته
ب) پوسته، گوشته، هسته‏ي آهني، هسته‏ي بيروني
ج) گوشته، پوسته، هسته‏ي بيروني، هسته‏ي آهني
د) پوسته، گوشته، هسته‏ي بيروني،هسته‏ي آهني

16 ) نفت خام، گاز طبيعي، ذغال سنگ، سوخت‏هاي . . . . . هستند.
الف) فسيلي
ب) پتانسيل
ج) جنبشي
د) تجديد شدني

19 ) نفت . . . . . و . . . . . است.
الف) پايان ناپذير-تجديد ناپذير
ب) پايان پذير-تجديد پذير
ج) پايان ناپذير-تجديدپذير
د) پايان پذير-تجديدناپذير

20 ) واحد اندازه‏گيري نفت خام . . . . . است.
الف) ليتر
ب) گالن
ج) بشكه
د) كپسول

22 ) دي‏اكسيدكربن گازي . . . . . است.
الف) گلخانه‏اي وسفيد
ب) سمي و خطرناك
ج) با معيارهاي استاندارد
د) بي بو و قابل تنفس

25 ) گاز طبيعي يا گاز مايع . . . . .، . . . . . ،. . . . .است.
الف) بدبو، بد رنگ، بد مزه
ب) بي بو، بد رنگ، بد مزه
ج) بي بو، بي رنگ، بي مزه
د) بد بو، بي رنگ، بي مزه

28 ) از مزاياي ذغال سنگ . . . . . مي‏باشد.
الف) آلودگي كم
ب) در دسترس بودن
ج) پاك بودن
د) هيچكدام

29 ) پيشرفته‏ترين نيروگاه جهان نيروگاه . . . . . است.
الف) صوتي
ب) آبي
ج) هسته‏اي
د) بادي

30 ) سوخت نيروگاه‏ هسته‏اي چيست؟
الف) هسته‏ي همه‏ي اتم‏ها
ب) هسته‏ي اتم بنزين
ج) هسته‏ي اتم اورانيوم
د) ب‏وج درست است

38 ) كدام جمله درست است.
الف) جسمي كه نيرويي به آن وارد مي‏شود،بالاخره مي‏ايستد.
ب) اگر بر جسمي نيرويي وارد شود، حركت مي‏كند.
ج) اگر بر جسمي نيرويي وارد نشود، حركت مي‏كند.
د) الف و ب درست است.

39 ) كاشف نيروي جاذبه چه كسي بود؟
الف) گاليله
ب) نيتون
ج) كوپرنيك
د) اديسون

45 ) لامپ برق اختراع كيست؟
الف) اديسون
ب) نيوتن
ج) انيشتين
د) گاليله

47 ) اولين زني كه به خاطر كشف راديواكتيو جايزه نوبل دريافت كرد؟
الف) ماري كوري
ب) ليس ميتر
ج) پير كوري
د) هيچكدام

انواع انرژی ها -ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : یکم دی ۱۳۹۱ |

انرژي باد- انرژي حاصل از هواي متحرك:
بارها اتفاق افتاده فرفره به دست دويده‌ايم و از چرخيدن پره‌هاي رنگارنگ آن لذت برده‌ايم و يا در يك روز تابستاني از به پرواز در آمدن بادبادك‌مان لذت برده‌ايم. ولي هيچ‌گاه فكر كرده‌ايد علت چرخش پره‌هاي فرفره و يا پرواز بادبادك در آسمان چيست؟ بله؛ علت همه‌ي اين حركت‌ها جابجايي هواست . اين جابجايي در آسمان توليد باد مي‌كند. به تعبير درست‌تر، باد بر اثر گرم شدن غير يكنواخت هواي سطح زمين به وجود مي‌آيد.

انسان هزاران سال است كه از انرژي باد به عنوان يك منبع بهره مي‌برد. به عنوان مثال بادبانها براي حركت كشتي‌ها از محبوس كردن باد در خود استفاده مي‌كنند. ايرانيان باستان از آسياب‌هاي بادي بزرگ، براي آرد كردن غلات استفاده مي‌كردند و هلندي‌ها نيز از قرن چهاردهم ميلادي براي رساندن آب به زمين‌هاي بالاتر از سطح دريا از آسياب‌هاي بادي استفاده مي‌كردند. امروزه دولت‌هاي سراسر دنيا به توليد برق از انرژي باد علاقه‌مندند.

 

توربين بادي:

پره‌هاي توربين باد را مي‌گيرند، جهت آنرا از افقي به عمودي تغيير مي‌دهند و سپس مانند فرفره شروع به چرخيدن مي‌كنند. بر اثر چرخش پره‌ها، موتور توربين به حركت درآمده و برق توليد مي‌شود. بلند‌ترين آسياب‌هاي بادي كه امروزه استفاده مي‌شوند پره‌هايي به طول 50 پا دارند.پره‌هاي بادي‌اي كه گاه به بلندي يك ساختمان ده طبقه هستند را در جايي كه جريان‌هاي قوي‌تر باد وجود دارد، نصب مي‌نمايندبه يك توربين بادي بزرگ، توربيني كه بتواند براي خانه شما الكتريسيته توليد كند، بايد باد با سرعت 18 مايل درساعت بوزد و پره‌هاي آن توربين بايد حداقل با سرعت 8 مايل در ساعت بچرخند، آنگاه الكتريسيته توليد مي‌شود.توربين‌هاي بادي هيچ آلودگي‌اي توليد نمي كنند، ولي پر سر و صدا هستند.

مزارع بادي:
در اينجا بهتر است با پديده‌ي جديدي به نام مزارع بادي آشنا شويد. مزارع بادي در اصل محل‌هايي براي توليد انرژي هستند. در اين مزارع هزاران آسياب بادي قرار دارد و پره‌هاي آنها در برابر باد به چرخش درمي‌آيند. از چرخش هزاران پره، انرژي زيادي توليد شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

انرژي آب
آب بزرگترين منبع توليد برق از ميان پنج منبع تجديدشدني است. در كشورمان ايران،.......درصد از نيروگاه‌هاي توليد برق، نيروگاه‌هاي آبي هستند. اين نيروگاهها .......از برق كشور را توليد مي‌نمايند. شايد با توجه به اين اعداد بتوانيد به اهميت انرژي جنبشي آب پي ببريد.
نيروي‌ آب روان از قديمي‌ترين منابع انرژي‌ انساني است. شايد در فيلم‌ها آسيابهاي آبي را ديده باشيد. انسان هزاران سال قبل، به كمك نيروي آب، چرخهاي بزرگ پره‌دار آسياب را به حركت در آورد و از آن براي آسياب كردن غلات استفاده نمود. نيروي آب حتي در حمل و نقل نيز بسيار كارساز بود. چه بسيار سفرهايي كه توسط بلم‌ها و كلك‌هاي كه برروي جريان رودخانه‌ها حركت مي‌كردند، شكل گرفت.

 

چرخه آب

آب چگونه توليد مي‌شود؟ آيا تا به حال اين سئوال را از خود نموده‌ايد؟ شايد پاسخ اكثر شما دوستان ابر باشد. اگر چنين است، ابرها از كجا مي‌آيند؟

آب در طبيعت يك جريان دوره‌اي يا يك چرخه را طي مي‌كند. به اين ترتيب كه بر اثر گرماي خورشيد آب از سطح رودخانه‌ها، درياها و اقيانوس‌ها تبخير مي‌شود و ابر را تشكيل مي‌دهد. ابرها پس از پرواز به سطوح فوقاني زمين سرد شده و آب را به صورت برف يا باران به زمين باز مي‌گرداند. گردش آب در طبيعت توسط تابش نور خورشيد(درمرحله تبخير) و نيروي جاذبه زمين(در مرحله جريان يافتن آب در رودخانه) شكل مي‌گيرد.

 آب

با توجه به اينكه بهره‌برداري از نيروي آب روان تنها در نزديكي رودخانه‌ها امكان پذير است، لازم است كه نيروگاههاي آبي در چنين مكانهايي تاسيس گردد. به همين علت استفاده از نيروگاههاي آبي تنها پس از توسعه فن آوري مربوط به انتقال نيروي برق در مسافتهاي دور رواج يافت.

براي مهار كردن نيروي جنبشي آب، معمولاً در نقاط مناسبي از رودخانه، در مسير آب سد ساخته مي‌شود. به اين ترتيب آب در پشت سد ذخيره مي‌شود. ميزان انرژي جنبشي آب، به ارتفاع ريزش آن بستگي دارد. يعني هر قدر ارتفاع آب در پس سد بيشتر باشد، انرژي توليدي نيز بيشتر است.

رودخانه‌هاي  پر از آب با جريان سريع نيز حاوي انرژي جنبشي هستند و همچنين آبشارهاي بلند، مانند آبشار نياگارا نيز منبع سرشاري از انرژي جنبشي‌اند. در همه موارد فوق آب با عبور از كانالها يا دريچه‌هاي آبي پرده‌هاي توربين مولد برق را به حركت در مي‌آوردو در نتيجه انرژي جنبشي آب به برق تبديل مي‌شود. در برخي از نيروگاههاي آبي، جريان آب مستقيماً به برق تبديل مي‌شود.‌ حال آنكه در برخي از انواع ديگر، آب پشت سد ذخيره شده تا در موقع لزوم رها شده و انرژي آن به مصرف توليد برق  برسد.

امروزه، درياچه‌هاي كه پشت سد نيروگاههاي آبي ايجاد مي‌شود، علاوه بر توليد برق، امكانات ديگري نظير ماهيگيري و ورزشهاي آبي فراهم مي‌آورند كه اين خود از نكات مثبت اين نيروگاه‌ها مي‌باشد.

بهره برداري از نيروي

نيروي آب روان يك منبع انرژي بسيار مناسب براي توليد برق شناخته شده است، چرا كه در مقايسه با سوختهاي تجديدنشدني استفاده از آب براي توليد برق هزينه سوخت در بر ندارد، مواد زائد باقي نمي‌گذارد و هيچگونه آلودگي در آب يا در هوا به وجود نمي‌آورد. با اين حال بايد توجه داشت كه ايجاد سد چند مشكل دارد، كه مهترين آنها تغييراتي است كه در محيط زيست حيوانات ساكن رودخانه به وجود مي‌آورد. مثلاً برخي از انواع ماهيها براي تخم گذاري به سوي سرچشمه رودخانه شنا مي‌كنند و سدسازي مانعي در مسير حركت آنها به سوي محل تخم گذاري است.

درسالهاي اخير كوششهايي براي حل اين مشكلات انجام گرفته است.  از جمله اين كوشش‌ها ايجاد مسيرهاي ((پلكاني)) در رودخانه است تا ماهي‌ها بتوانند خود را به محل تخم گزاري برسانند

امتحان انشا و نگارش ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ |

به نام خدایی که جان آفرید      سخن گفتن اندر زبان آفرید

 

امتحان انشا فارسی پايه ششم  آذر  ماه 91دبستان شهید اسدی     نام و نام خانوادگي       تاريخ  امتحان:26/9/91

                                     

 

صفحه اول

بارم

1

با کلمه ی مقابل  یک جمله خبریٰ پرسشی ٰعاطفی و امری بسازید   (( اژدها))

جمله ی خبری:...............................................

جمله ی عاطفی:.............................................

جمله ی پرسشی:............................................

جمله ی امری:...............................................

 

2

2

ابیات زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید

الف) خروشید و جوشید و برکند خاک     زسمش زمین شد همه چاک چاک

 

ب) برگ درختان سبز درنظر هوشیار     هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

 

1

3

متضاد(مخالف) واژه های زیر را بنویسید

ظاهر...................تفاوت........................پسندیده........................مفید.....................

1

4

متنی در یک بند بنویسید و کلمات متضاد ((فراز  و فرود )) و(( شکست و پیروزی)) را در آن به کار ببرید

.......................................................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

2

5

برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید

عظمت:.....................  و.....................  مقصود................و..................  تلفظ..............و.............معلم................و..............

2

6

کدام یک از ترکیب های زیر موصوف و صفت  و کدام مضاف و مضاف الیه هستند؟

خانه ی رضا.......................بوی خوش......................ناله ی موزون........................برگ درختان.........................

1

7

مفرد کلمات زیر را بنویسید

ملل.....................آداب........................افکار......................الوان.........................

1

8

در کدامیک از ابیات زیر مبالغه به کار رفته است؟ توضیح دهید

الف)از آن پس نهاد از بر خاک سر     چنین گفت کای داور دادگر5

ب) بزد تیغ و بنداخت از بر سرش   فرو ریخت چون رود خون از برش5

 

1

9

برداشت خود را از از ضرب المثل ((زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد)) را در دو سطر بنویسید

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 

 

2

10

متنی بنویسید و و کلمات زیر را در آن به کار ببرید

((خود-خلق-خلقت-خالق))

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

2

11

مترادف کلمات زیر را بنویسید

مشفق..........................    تهی...........................    تدبیر ............................   کهن ...........................

 

1

12

جمله های زیر را به نثر ساده بنویسید

تعللی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند.................................................................................

دوچندان که می گویی می شنو...........................................................................................

آفریدگار را بباید پرستیدن  و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.....................................................................................

 

2

13

دور  کلمه ی مناسب خط بکشید

الف)یقین دارم که(   صواب   -ثواب  ) خاموشی بی نهایت است

ب) اول دست و دهان پاک کندٰ آن گاه به کنار (خوان  -خان ) حاضر آید

ج) وارد(   حیات-   حیاط  ) مدرسه که شدم احساس عجیبی داشتم

د)روزی ز سر سنگ عقابی به هوا (خاست  - خواست)

 

1

14-

منظور از کنایه ی ((از هفت خان رستم گذشته است)) چیست؟

1

هرگز نرسد به منزل عشق       بی بدرقه ی تو کاروانها

موفق باشید

 

نحوه ارزشیابی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی92-91

نوشته : آقااحمدی | در : دوازدهم آذر ۱۳۹۱ |
رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از اعلام نحوه ارزشیابی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی92-91خبر داد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عبدالامیر عرفی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون آیین نامه ها و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش، آن دسته از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، که شیوه ارزشیابی آنان در پایه پنجم به صورت ارزشیابی توصیفی بوده است، صرفاً در سال تحصیلی کنونی نیز مطابق این آئین نامه در امتحانات هماهنگ نوبت های خرداد و شهریور به صورت توصیفی ارزشیابی خواهند شد.
عرفی اضافه کرد: آن دسته از دانش آموزانی که در پایه پنجم ابتدایی، امتحانات خود را بر اساس آیین نامه امتحانات، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به صورت کتبی گذرانده اند، امتحانات پایه ششم آنان نیز به صورت هماهنگ منطقه ای برگزار خواهد شد.
رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مواد درسی و نوع ارزشیابی دروس پایه ششم ابتدایی تصریح کرد: در این پایه، درس قرآن دارای20 نمره ارزشیابی مستمر و20 نمره آزمون پایانی شفاهی، تعلیمات دینی و اخلاق دارای20نمره ارزشیابی مستمر و کلاسی و20 نمره آزمون پایانی کتبی، زبان و ادبیات فارسی دارای20نمره ارزشیابی مستمر و کلاسی و20 نمره آزمون پایانی شفاهی- کتبی، مطالعات اجتماعی و آداب زندگی دارای20 نمره ارزشیابی مستمر و20نمره آزمون پایانی کتبی، ریاضیات دارای20 نمره ارزشیابی مستمر وکلاسی و20 نمره آزمون پایانی کتبی و علوم تجربی نیز دارای20 نمره ارزشیابی مستمر وکلاسی و20 نمره آزمون پایانی کتبی خواهد بود.
وی تاکید کرد:
دروس هنر، سلامت وتربیت بدنی و تفکر و پژوهش به صورت مستمر وکلاسی ارزشیابی و شیوه ارزشیابی درس کار و فناوری متعاقباً اعلام خواهد شد.
وی با اعلام این که فقط امسال برخی از دانش آموزان بر اساس این دستورالعمل ارزشیابی توصیفی می شوند، بیان کرد: برگزاری امتحانات متفرقه در دوره ابتدایی به استثنای پایه ششم در داخل کشور مجاز نیست و حداقل سن برای ثبت نام دراین امتحانات برای داوطلبان ، 11 سال تمام است.
عرفی خاطر نشان کرد: برای اولین بار این مرکز با همکاری و مشارکت معلمان مجرب و متخصص قصد دارد، بانـک نمونه سئوالات مطلوب و استاندارد این پایه را تهیه و به منظور بهره برداری معلمان به سراسر کشور ارسال کند.

سوخت های فسیلی-مطالعات اجتماعی

نوشته : آقااحمدی | در : دهم آذر ۱۳۹۱ |

استحصال نفتعکس سوخت فسیلی

عکس فسیلی 2

جزوه آموزشی ریاضی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : دهم آذر ۱۳۹۱ |

 

 

فصل اول

كسر متعارفي

درس 1 كسر و عدد مخلوط

هدف : درك بهتر از مفهوم كسر و عدد مخلوط

فعاليت پيشنهادي صفحه 2 :

با استفاده از كاغذهاي مستطيل شكل از دانش آموزان مي خواهيم كه آنها را به دو قسمت ،

سه قسمت و ... تقسيم بندي كنند. به صورت گروهي بعد از آن كاغذهاي دايره شكل را به
قسمت هاي مختلف تقسيم نمايند.

بعد از آن فعاليت كتاب را انجام مي دهند. سپس با انجام كار در كلاس توانايي بيشتري پيدا
مي كنند.

اگر گروهي با تا زدن اين كار را انجام داد بيايند و براي بقيه توضيح دهند.

فعاليت پيشنهادي صفحه 3 :

نمايش عدد مخلوط

با استفاده از اشيا و ميوه هاي مختلف به طور قرار دادي هر بار واحد را تغيير مي دهيم و

 از شاگردان مي خواهيم كه عدد مربوط به اشيا و يا اشكال را بيان كنند.

به طول مثال : يك بار نصب سيب را واحد قرار مي دهيم و از شاگردان مي خواهيم كه

بگويند يك سيب چند واحد است.

فعاليت پيشنهادي صفحه 4 :

يك نوار سفيد با عرض 2 سانتي متر را با يك نوار چسب 5 سانتي متري روي نیمکت

بچسبانيم بعد با وايت بورد قسمت بندي كنند و كسرها را نشان دهند و بعد اعداد

مخلوط را نشان دهند تا بر روي محور تسلط پيدا كنند. خود دانش آموز بايد تقسيم بندي

 كند تا بعداً با مشكلات كمتري مواجه شوند.( به صورت فردي و گروهي)

فعاليت پيشنهادي صفحه 6 :

مقايسه و ساده كردن كسرها

قبل از وارد شدن به مبحث درس بهتر است كه تمام اشكال را روي يك برگه A4 به صورت

 رنگي نمايش داد تا براي پيدا كردن كسرهاي مساوي كار راحت تر انجام شود و علاوه بر اين

 كسرهاي مساوي را به صورت بهتري متوجه مي شوند.

فعاليت پيشنهادي صفحه 12 :

جمع و تفريق

استفاده از نوار كاغذي چسبانده شده روي نيمكت و استفاده از آن براي نمايش جمع و

تفريقهاي ساده و بعد از آن نمايش عدد مخلوط (بهتر است ابتدا كسرهايي با مخرجهاي

مساوي انجام شود و بعد با كسرهايي كه مضرب هم هستند مثل 2 و4 و بعد نمايش

عدد مخلوط را به صورتي كه هم مخرج نيستندنمایش دهند .)

فعاليت پيشنهادي صفحه 16 :

ابتدا براي تفهيم بهتر بايد روي كاغذ فراگيران تمرينهايي را با اعداد صحيح انجام دهند و

بعد از چند تمرين كه انجام شد بهتر است كه وارد تمرين كتاب شوند تا مفهوم را بهتردرك کنند

    

باز براي تفهيم بيشتر مي توان بعد از تمرين عدد صحيح با اعداد كسر نيز اين تمرين را

 انجام داد. و سپس از اعداد مخلوط استفاده كرد 

 

فصل دوم

عددهاي اعشاري

هدف كلي : آشنايي بيشتر با مفهوم عدد اعشاري

هدف جزئي :

1-  نمايش عدد اعشاري بر روي محور

2-  جمع و تفريق و ضرب و تقسيم اعداد اعشاري

3-  تقويت مهارت استدلال عددي و مهارت گفتاري

4-  تقويت مهارت گسترده نويسي

فعاليت پيشنهادي صفحه 22 :

با استفاده از نوار كاغذي كه بر روي نيمكت چسبانده اند از شاگردان خواسته

 كه آن را واحد بندي كرده و هر واحد را به 10 قسمت مساوي تقسيم كنند .

 سپس بعضي از اشياي اطراف خود مانند خودكار ، كتاب و ... را به روي

محور گذاشته و اندازه ي آن را با كسر و عدد مخلوط و عدد اعشاري بيان كنند.

 بقیه در ادامه

نمونه سوالات ارزشیابی ریاضی ششم دبستان

روش تدریس دروس پایه ششم

نوشته : آقااحمدی | در : هفتم آذر ۱۳۹۱ |

 

راهنمای تدریس کار و فناوری ششم دبستان

مقدمه (421 KB)
بخش اول (911 KB)
بخش دوم (880 KB)
بخش سوم (411 KB)
بخش چهارم (794 KB)
بخش پنجم (766 KB)

 

راهنمای تدریس علوم تجربی ششم دبستان

مقدمه (447 KB)
بخش اول (891 KB)
بخش دوم (1013 KB)

روش تدریس مطالعات اجتماعی ششم دبستان

    

مقدمه (537 KB)
بخش اول (941 KB)
بخش دوم (749 KB)
بخش سوم (991 KB)
بخش چهارم (744 KB)
بخش پنجم (626 KB)
بخش ششم (660 KB)

نمونه سوالات ششم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ |
     آزمون علمی مهرماه پایه ی پنجم       اینــــــــــــــــــــــــجا

     * این لینک مطمئن تره                              اینـــــــــــــــــــــــــجا

                     **************************************

  پیک پنجم شاهد (۱)                                     اینــــــــــــــــــــــــجا

                   *  این لینک مطمئن تره               اینــــــــــــــــــــــــجا

                         **************************************

  پیک پنجم شاهد                                            اینــــــــــــــــــــــــجا

                         *این لینک مطمئن تره            اینــــــــــــــــــــــــجا

                  **************************************

   پیک ششم شاهد-عیدغدیر                           اینــــــــــــــــــــــــجا

                        *این لینک مطمئن تره             اینــــــــــــــــــــــــجا

 

منبع:سخت کوشان

زمین پویا - علوم ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ |
 

چهار لايه زمين:

زمين از چهار لايه متفاوت تشكيل شده است. بسياري از زمين شناسان معتقدند كه زمين در مركز خود از مواد سنگينتر و با چگالي بيشتر تشكيل شده است و مواد سبكتر به سمت بالا حركت مي كنند. زيرا پوسته زمين غالبا از مواد سبكتر(سنگهاي بازالت و گرانيت) ساخته شده در حاليكه هسته آن شامل فلزات سنگين(نيكل و آهن) است.

پوسته لايه اي است كه شما بر روي آن زندگي مي كنيد، اين لايه به خوبي مطالعه و درك شده است. گوشته بسيار گرمتر از پوسته است و توانايي جريان زيادي دارد. هسته هاي دروني و بيروني همچنان گرمتر هستند و فشار وارده در مركز زمين به اندازه اي است كه شما مي توانيد به وسيله آن، يك توپ را به يك تكه سنگ مرمر تبديل كنيد.

انرژی ذخیره ای و انواع انرژی ها

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ |

انرژی چیست ؟

انـرژی باعث وقوع پدیدهـهای مختلـف در اطـراف ما می شود. در خلال روز ، خورشید روشنایـی و انرژی گرمایی تولید می کند . اما در شب لامپها با استفاده از انرژی الکتریکی مسیر خیابانها را برای ما روشن
می سازد. یک ماشین توسط بنزین ، که یک نوع انرژی ذخیره ای است ، حرکت می کند.
حتی غذایی که ما می خوریم حاوی انرژی است. از این انرژی برای کار و بازی استفاده می کنیم . بدین ترتیب همانطوریکه در مقدمه گفته شد انرژی را می توان «توانایی انجام کار» تعریف نمود.

انرژی به شکلهای مختلفی وجود دارد که از آن میان می توان به انرژی شیمیایی ، انرژی الکتریکی ، گرما (انرژی حرارتی) ، نور ( انرژی تابشی) ، انرژی مکانیکی و انرژی هسته ای اشاره نمود.

 

 انرژی ذخیره ای و حرکتی  

انرژی باعث وقوع پدیده های مختلف شده و به دو نوع تقسیم می شود: 

- انرژی ذخیره ای که انرژی پتانسیل نامیده می شود .

- انرژی حرکتی که انرژی جنبشی نامیده می شود.

حال جهت آشنایی بیشتر با این دو انرژی به کمک یک مداد آزمایش ذیل را انجام دهید. مداد را در لبة میز گذاشته و آن را به طرف زمین هل دهید. در این حالت انرژی جنبشی باعث حرکت مداد به طرف پایین می شود.

حال مداد را برداشته و دوباره روی میز بگذارید. با استفاده از انرژی خود مداد را برداشته و حرکت دهید . هرچه فاصله از کف زمین بیشتر شود به انرژی آن افزوده خواهد شد. در این حالت اگر مداد برروی میز قرار گیرد دارای انرژی پتانسیل است. هرچه مداد بالاتر باشد در فاصلة دورتری خواهد افتاد یا به عبارت دیگر مداد انرژی پتانسیل بیشتری خواهد داشت.

 

چگونه انرژی را اندازه گیری کنیم ؟

انرژی به روشهای مختلفی اندازه گیری می شود. یکی از واحدهای اصلی اندازه گیری انرژی Btu می باشد که یک واحد اندازه گیری حرارت بریتانیایی بوده که البته توسط انگلیسی ها ابداع شده است.

Btu مقدار انرژی گرمایی است که باعث افزایش حرارت یک پوند آب به میزان یک درجة فارنهایت ، در شرایط سطح دریا، می شود. یک  Btuمعادل حرارت یک چوب کبریت آشپرخانه است.

یک هزار Btu تقریباً معادل یک آب نبات متوسط یا 8/0 یک ساندویچ حاوی کرهء بادام زمینی و مربا است . برای آماده نمودن یک قوری قهوه تقریباً Btu 2000 انرژی نیاز می باشد.

انرژی را می توان برحسب واحد ژول نیز اندازه گیری نمود. تلفظ کلمة ژول (Joules) دقیقاً مثل کلمة Jewels (جواهرات) است. یک هزار ژول برابر یک واحد حرارت بریتانیایی می باشد.

 Btu  1 = 1000 ژول

بنابراین آماده ساختن یک قوری قهوه دو میلیون ژول انرژی نیاز دارد.

واژة ژول برگرفته از یک دانشمند انگلیسی به نام جیمز پرس کات ژول است که در سالهای بین 1818 تا 1889 زندگی می کرده است. او کشف نمود که حرارت یک نوع انرژی است. یک ژول مقدار انرژی است که برای بلند کردن یک شیء یک پوندی تا ارتفاع 19 اینچ نیاز می باشد. بنابراین اگر بخواهید یک گونی شکر به وزن 5 پوند را از زمین بلند کرده و برروی پیشخوانی به ارتقاع 27 اینچ قرار دهید ، حدوداً باید 15 ژول انرژی مصرف کنید.

در اقصی نقاط جهان دانشمندان از واحد ژول بیش از Btu جهت اندازه گیری انرژی استفاده می کنند. این امر دقیقاً مصداق استفادة بیشتر از سیستم متر یک (مترو کیلوگرم) به جای سیستم انگلیسی (فوت و پوند) است.

همانند سیستم متریک می توان از کیلوژول نیز استفاده نمود. کیلو به معنی 1000 می باشد.

Btu 1 = 1 کیلو ژول = 1000

یک تکه نان تست کره ای حاوی 315 کیلو ژول (315000 ژول ) انرژی است . با این مقدار انرژی می توان اعمال زیر را انجام داد :

6-  دقیقه پیاده روی آهسته

10 - دقیقه دوچرخه سواری

15-  دقیقه پیاده روی سریع

- خواب برای 1 تا 5/1 ساعت

- حرکت دادن ماشین با سرعت 80 کیلومتر در ساعت برای 7 ثانیه

- روشن نمودن یک لامپ 60 واتی برای 1 تا 5/1 ساعت

- بلند نمودن گونی شکر فوق از کف زمین تا روی پیشخوان به میزان 21000 دفعه

 

تبدیل انرژی

انرژی غذایی

در زنجیرة غذایی ، شکل انرژی دائماً درحال تغییر است، به عنوان مثال یک خوشة ذرت را در نظر بگیرید.  نور خورشید از طریق برگهای ذرت جذب و از طریق فتوسنتز انتقال می یابدو گیاه نور خورشید را جذب و با دی اکسید کربن هوا ، آب و مواد معدنی زمین ترکیب می کند.

گیاه رشد کرده و دانه های ذرت تولید می شود. انرژی نور خورشید در برگها و داخل دانه های ذرت ذخیره می شود. دانه های ذرت پر از انرژی ذخیره شده از قبیل شکر و نشاسته است. ذرت بعد از برداشت برای تغذیة جوجه و سایر حیوانات استفاده می شود. جوجه، با استفاده از انرژی ذخیره شده در ذرت ، رشد نموده و شروع به حرکت می کند. مقداری انرژی نیز در بافت ماهیچه ای حیوان (پروتئین) و در چربی ذخیره می شود.

هنگامی که جوجه بزرگ می شود، کشاورز آن را سر بریده و برای فروش به فروشگاههای مواد غذایی عرضه می کند. والدین شما جوجه را از فروشگاه خریده ، به خانه آورده و آن را می پزند.

سپس شما گوشت جوجه را خورده و انرژی ذخیره شده را به بدن خود منتقل می کنید. شاید جوجه ای را در پیک نیک خورده و سپس به بازی بیسبال پرداخته باشید. شما از انرژی ذخیره شدة آن جوجه برای چرخاندن چوب ، دویدن به دور زمین و پرتاب توپ استفاده می کنید.

هنگامی که بدن شما از انرژی جوجه استفاده می نماید ، شما اکسیژن را تنفس نموده و دی اکسید کربن را خارج می نمایید . این دی اکسید کربن بعداًٌ برای رشد سایر گیاهان استفاده می شود.

 

انرژی به سایر شکلهای دیگر از انرژی قابل تغییر است ، اما تولید پذیر یا از بین رفتنی نمی باشد. انرژی همیشه به یک شکل یا سایر اشکال دیگر وجود داشته است. در اینجا تبدیل بعضی از انرژیها به یکدیگر توضیح داده شده است.

انرژی ذخیره شده در باتری های یک چرغ قوه را در هنگام روشن بودن آن می توان انرژی نوری نامید. غذا یک نوع انرژی ذخیره شده بوده و مثل یک ماده شیمیایی دارای انرژی پتانسیل است. هنگامی که بدن ما از این انرژی برای انجام کاری استفاده می کند ، باعث تبدیل آن به انرژی جنبشی می شود. اگر شما بیش از حد غذا بخورید ، انرژی موجود در غذا سوخته شده و به صورت انرژی پتانسیل در سلولهای چربی ذخیره می شود.

زمانی که با تلفن صحبت می کنید ، صدای شما به انرژی الکتریکی تبدیل شده و از طریق سیم منتقل می شود.

گوشی تلفنی که در طرف دیگر قرار دارد انرژی الکتریکی را از طریق دهنی به انرژی صوتی تبدیل می نماید. ماشین از انرژی شیمیایی ذخیره شده در بنزین برای حرکت استفاده می کند. موتور، انرژی شیمیایی را به انرژی گرمایی و جنبشی تبدیل می کند.

یک دستگاه تست نان، انرژی الکتریکی را به انرژی گرمایی و نوری تبدیل می کند. (اگر داخل دستگاه تست را نگاه کنید سیمهای درخشان را خواهید دید). یک تلویزیون، انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی و نوری تبدیل می کند.

 

انرژی گرمایی

گرما شکلی از انرژی است . این انرژی برای اهداف مختلفی از قبیل گرم نمودن خانه و پخت غذا استفاده می شود.

انرژی حرارتی به 3 طریق قابل انتقال است

1 – هدایت

2 – انتقال

3 – تابش

زمانیکه انرژی مستقیماً از یک شئ به شئ دیگر عبور می کند به آن هدایت می گویند .  اگر یک ظرف سوپ برروی اجاق را با قاشق فلزی هم بزنید ، قاشق گرم خواهد شد. بدین ترتیب گرما از محیط گرم سوپ به قاشق سرد منتقل می شود.

فلزات هادی های بسیار خوبی برای انرژی گرمایی هستند، اما چوب و پلاستیک چنین خاصیتی ندارند. این گونه هادی های بد را عایق گویند. به همین دلیل است که معمولاً ظرف از جنس فلز بوده اما دستة آن از جنس پلاستیک قوی است.

انتقال، عبارت است از حرکت گازها و سیالات از یک محل سردتر به محل گرمتر . اگر ظرف سوپ از جنس شیشه باشد، می توان حرکت جریانات انتقالی در ظرف را مشاهده نمود. سوپ گرمتر از ناحیة پایین ظرف، که حرارت بیشتری دارد، به سمت بالا، که سردتر است، حرکت می کند. سپس سوپ سردتر به سمت پایین حرکت نموده و مکان سوپ گرمتر را اشغال می کند. این حرکت باعث ایجاد یک الگوی چرخشی درون ظرف می شود (به شکل توجه کنید).

بادی که ما حس می کنیم غالباً ناشی از جریانات انتقالی است. این امر توسط وزش بادهای نزدیک اقیانوس به سهولت قابل درک است. هوای گرم سبکتر از هوای سرد بوده و بنابراین اوج می گیرد. در خلال روز، هوای سرد روی آب حرکت نموده و در خشکی جایگزین هوایی می شود که در اثر دمای زمین اوج گرفته است. اما به هنگام شب جهت این جایگزینی تغییر می کند، به عبارت دیگر بعضی اوقات سطح آب گرمتر و خشکی سردتر است.

*تابش، شکل نهایی حرکت انرژی گرمایی است . نور و گرمای خورشید از طریق هدایت و انتقال نمی تواند به ما برسد زیرا فضا تقریباً به طور کامل خالی است . هیچ گونه عاملی برای انتقال انرژی خورشید به زمین

بازيافت كاغذ

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ |
 

مقدار مواد آلوده جامد در رودخانه ها چقدر است ؟ قبل از اينكه بگوييد پلاستيك در اطراف كلاس درس مدرسه خود نگاه كنيد چه مي بينيد ؟ پوستر؟ دفتر؟ دفتر مشق؟ مجله با تعداد زيادي صفحه؟ شما تصاوير را به دست مي آوريد. كاغذ در هر جايي است !

كاغذ ماده اي است كه ما آن را يك بار مصرف مي كنيم- از هر 100 پوند آشغالي كه ما يك بار مصرف مي كنيم 39 پوند آن كاغذ است . روزنا مه ها در حدود 14 در صد فضاي گورستان زباله وكاغذ هاي متراكم شده 15 تا 20 در صدرا.

كاغذ اشكال مختلفي دارد . كاغذ براق يا كدر ، ضخيم يا نازك . كاغذ مي تواند پر كننده روزنامه يا پر كننده پوشك بچه باشد. بيشتر كاغذ توليدي از درختاني كه قطع شده و برش داده شده اند تهيه مي شود .

اگر چه كاغذ مي تواند از پارچه هاي قديمي يا علف هم تهيه گردد.

كاغذ چگونه ساخته مي شود.

سازند گان كاغذ منبع قابل تجديد و طبيعي درختان را مصرف مي كنند .اولين قدم در تشكيل كاغذ قطع درختان مي باشد .كار شركتهاي كاغذ به طور ويژه براي تشكيل كاغذ درخت مي كارند ، همانند يك برزگر سيب كه درختان سيب را براي توليد سيب پرورش مي دهد .بعد از اينكه درختان قطع شوند به كارخانه كاغذ برده مي شوند . كارخانجات كاغذ هر قسمت درخت را به قدري كه هيچ ضايعاتي نداشته باشد .پوست و ريشه ها سوزانده مي شوند و براي توليد انرژي در كارخانجات كاغذ سازي بقاياي درخت به ورقه هاي كوچك خميري خرد مي شوند . خميري شدن يك فرايند شيميايي است كه رشته هاي چوب را از لينگنين و ديگر قسمتهاي چوب جدا مي كند.

خمير قسمت اسفنجي و نرم درخت است . لينگنين يك سريش است كه يك درخت را با همديگر نگه مي دارد . اگر لينگنين در توليد كاغذ به كار رود وقتي كه كاغذ در معرض نور قرار گيرد شكننده شده و به رنگ زرد تمايل پيدا مي كند.لينگنين معمولاً زماني كه روزنامه فقط براي آخر روز يا همچنين هستند در كاغذ روزنامه بكار مي رود.بعد از خميري شدن، كاغذ رنگي از جعبه هاي عطاري است. كاغذهاي با كيفيت بالا با شوينده كلر سفيد مي شوند و بعضي مواقع با رسها و چسبنده ها پوشيده مي شوند و براي اينكه آنها را كاملاً جلادار كنند. كارخانه هاي كاغذ سازي انرژي زيادي را براي توليد گاز نياز دارند. حدود 50%  انرژيشان از تكه هاي چوبي كه نمي تواند براي تشكيل كاغذ استفاده شود فراهم مي شود .بقيه انرژي از شركتهاي انرژي محلي يا توليد در جا توسط كارخانه اي كه منابع ديگر انرژي را مصرف مي كند فراهم مي شود.

در بهبود كاغذ چه اتفاقاتي مي افتد.

در سال 1995 ، صنعت كاغذ در آمريكاهدفش براي بازيافت 40 در صدي كاغذ به نتيجه رسيد . امروزه حدود 42 در صد مورد استفاده را باز يافت مي كنيم .

وقتي كه هدف صنعتي باز يافت 50 درصدي كسب شود، 20 ميليون تن كاغذ از مراكز دفن زباله باز يافت خواهد شد.

امروزه بيش از يك سوم ( ) كل كاغذ بازيافتي دنيا در امريكا باز يافت مي شود.

ظروف چين دار قديمي (جعبه ها) براي قريب 50 در صد كل كاغذهايي كه باز يافت مي شود جوابگو است

كاغذ بازيافتي

كاغذ باز يافتي از كاغذ باطله تشكيل شده است. معمولاً با خمير چوب تازه مخلوط شده است .اگر كاغذ جوهررا در بر بگيرد، كاغذ بايستي بدون جوهر شود.بي جوهري هكچنين بتونه ها ، رسها، و قطعات فيبريرا بر طرف مي كند .

تقريباً هر كاغذ امروزه مي تواند باز يافت شود . اما بعضي انواع نسبت به ديگري سفت تر قابل باز يافت هستند. كاغذ هايي كه براق ، خميري يا چسبنده هستند – يا كاغذهايي كه با پلاستيك يا ورق الومينيومي پوشيده مي شوند- معمولاً قابل باز يافت نيستند زيرا فرايند خيلي پر هزينه است .هر كاغذهايي كه قابل بازيافت هستند معمولاً با همديگر بازيافت نمي شوند.كاغذهاي باطله بايستي جداشوند .شما نبايد روزنامه وجعبه هاي مقوايي را با همديگر براي باز يافت مخلوط كنيد

درجات مختلف كاغذ به انواع مختلف توليدات جديد قابل بازيافت هستند. روزنامه هاي قديمي معمولاً كاغذ روزنامه هاي جديد، كارتونهاي تخم مرغ، كارتونهاي مقوايي را تشكيل داده است.كاغذ دفتر سفيد درجه بالا تقريباً مي تواند به هر توليد كاغذ جديدي تبديل شود- بليت- كاغذ روزنامه يا كاغذ مجله و كتابها – گاهي اوقات بازيافت كننده ها ضميمه هاي براق روزنامه ها را از شما درخواست مي كنند.كاغذ روزنامه و ضميمه هاي براق جزء انواع مختلف كاغذ هستند.

ضميمه هاي خوش نما پوشش رسي سنگين دارندكه بعضي كارخانه هاي كاغذ نمي توانند قبول كنند. علاوه بر اين ، يك كارخانه كاغذ رشته هاي بازيافتي سنگين بيشتري را از يك تن كاغذ روزنامه خالص نسبت به يك تن كاغذ روزنامه مخلوط كه وزنشان به خاطر كاغذهاي پوشيدازرسي سنگين پايين افتاده است بدست مي آورد

كاغذ بر خلاف ديگر باز يافتي ها نمي تواند بيشتر وبيشتر بازيافت شود. نهايتاً رشته ها براي استفاده دوباره خيلي ضعيف و كوتاه مي شود. دليل اين است كه رشته هاي كاغذ دست نخورده معمولاً وقتي كه توليدات كاغذي جديد تشكيل مي شوند با كاغذ باز يافتي مخلوط مي شوند.بيشتر جعبه هاي مقوايي تركيبي از 50 در صد رشته هاي جديد و 50 در صد رشته هاي باز يافتي هستند

انرژي ذخيره

باز يافت كاغذ چه مقدار انرژي ذخيره مي كند؟

بازيافت كاغذ انرژي ذخيره مي كند اگر چه انرژي ذخيره شده آن به نسبت انرژي بازيافتي آلومينيوم و فولاد قابل مشاهده نمي باشد.يك كارخانه كاغذ كه، كاعذ بازيافتي مي سازد به كارخانهاي كه كاغذ را از الوار تازه مي سازد 20 در صدكمتر انرژي مصرف مي كند.كارخانه هاي كاغذ مقدار زيادي از انرژيشان را از چوبهاي پس مانده و باطله توليد مي كنند اما كارخانه هاي بازيافتي بيشتر انرژيشان را از شركتهاي انرژي محلي يا استفاده از وسايل توليد درب تآمين ميكند. 

تشكيل كاغذ باز يافتي سفيد شدن و شيميايي شدن  كمتري را نسبت به كاغذ كلاً جديد نياز دارد با بهبود اين كاغذ هاي باز يافتي نسبت به كاغذ تشكيل شده از رشته هاي چوبي كمتر آلوده مي شود. هر دو فرايند محصولات فرعي مختلفي توليد مي كنند

كارخانه هاي كاغذ ممكن است دي اكسيد سولفور بيشتري منتشر مي كنند. اما كارخاتجات باز يافتي ممكن است گل بيشتري توليد كنند .

نقاشي ميامي (Miami) و ohio (اهيو) در عرضي بي رنگ مي شودكارخانه نتيجه گرفت در 22 پوند گل براي هر 100 پوند كاغذ باطله بازيافت كند.بازيافت كاغذ معني مي دهد كه درختان كمتري براي تشكيل كاغذ مورد استفاده است ، اما كاغذ تماماً جديد تقريباً هميشه از درخت ني كه مخصوصاً براي تشكيل كاغذ رشد يافته اند تشكيل مي شوند

يك درخت كه براي تشكيل كاغذ قطع مي شود به زودي توسط ديگر جايگزين مي شود بنابراين چرخه ادامه مي يابد. ما در مورد جنگل باراني يا رشد قديمي در شمال غرب آرام صحبت مي كنيم و بر اساس نوشته هاي قهرمانانه مارتيني بليك مي گويم.بيشتر درختان كه براي كاغذ قطع مي شوند از توليد پنجم يا ششم جنگلهاي چوب- خمير بدست مي آيند.


يك تن كاغذ از رشته هاي بازيافتي به جاي رشته هاي دست نخورده كه نگهداري مي شوند ساخته مي شود

چرخه هميشگي

بين 1930 تا 1990 انبوهي از روزنامه ها ي قديمي روي سواحل شرقي وجود داشت. مردم در بعضي ارتباطات با پشتكار زياد روزنامه ها را براي باز يافت جمع كردند، فقط براي اينكه انبوهي از آنها را داشته باشيم رشد مي دهيم به طور مداوم تا زمانيكه آنها مجبور باشد به كسي براي تغيير جهت دادن آنها به يك دقتي زباله پول پرداخت كنند. در اين موقعيت ها بهتر اين است كخ كاغذ را در يك زباله براي انرژي گياهان بسوزانيم تا اينكه آن را باز يافت كنيم .انرژي حرارتي حاصل از سوزاندن كاغذ مي تواند برای تشكيل بخار و الكتريسيته مورد استفاده قرار گيرد.

در طول چند سالهاي گذشته، تقاضا براي تهيه كاغذ بازيافتي بالا گرفته است بيشتر از 85 كارخانه كاغذ جديد داراي قابليت باز يافتي در ايالت متحده امريكا ساخت شده است

امروزه بعضي شركتهاي كاغذسازي مشتاق هستند.كمك كارگرهايشان را به مقدار كاغذهاي مورد استفاده كه ممكن است بدست آورند بيشتر توليد كنندگان كاغذ روزنامه دست كم بعضي كارخانه هاي روزنامه هاي بازيافتي را مورد استفاده قرار داده بودند. در سال 1995 هم اكنون آنها نگران بودند كه آنجا ممكن است كه روزنامه هاي قديمي كافي به تناسب تقاضايشان كافي نباشدشركتهاي كاغذ و جنگلهاي آمريكايي هدفشان را بازيافت 40 در صد از همه كاغذهاي مورد استفاده متناسب كردند.آنها يك هدف جديد بازيافت 50 در صدي را ثابت كردند

کار با اهرم کلاس پنجم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ |

آزمايش

اهداف:‌

-كشف ماشينهاي ساده و ابزارها.

-مقايسه وسايل مختلف در آشپزخانه

لغات:

دنده ها – ماشين ها – پيچ – وسيله – چرخ و محور.

مواد لازم:

-چوب پنبه – كاناپه – ملاغه بستني – هم زن تخم مرغ – سوزن ته گرد

 – آبميوه گيري – قيچي – سيخ

پيش زمينه:

ماشين هاي ساده بخشي از انسجام فيزيكي ماشين ها هستند. ماشين ها ساده امتداد نيروي وارد شده و همچنين شدت نيروي مورد نياز براي انجام كار يا هر دو را تغيير مي‌دهند.

اين تعريف براي وسيله با تعريف ماشين تداخل دارد. باتوجه به فرهنگ "وبسترز"، وسيله چيزي است كه با دست گرفته شده و براي برش، ضربه زدن يا حفر كردن استفاده مي‌شود. همانند چاقوها، اره ها، چكش ها يا بيل ها، وسايل مي‌توانند به عنوان بخش در حال كار يك ماشين قوي درنظر گرفته شوند. دانش آموزان بايد وسايل آشپزخانه را مورد مطالعه قرار دهند. هر ماشين ساده از عنصر اساسي شامل چرخ و محور، اهرم (ميله) و سطح شيبدار تشكيل شده است. همه ماشين هاي ساده‌اي كه در مورد آنها بحث خواهد شد از تركيب اين سه عنصر اصلي تشكيل شده‌اند.

روش كار:

1. قانون اهرم ها را توضيح دهيد. اهرم به طور كلي يك ماشين ساده است كه از يك جسم سخت و نقطه اتكا تشكيل شده است. قبل از انجام اين آزمايش لازم است كه اصطلاحات «جسم سخت» و «نقطه اتكا» را براي بچه ها توضيح دهيد. معروفترين نوع اهرم الا كلنگ مي باشد. براي مثال: جسم سخت جايي است كه دانش آموز بر روي آن مي‌نشيند و نقطه اتكا پايه اي است كه جسم سخت را تحمل مي‌كند.

الف. از يك تخته و يك نقطه اتكا (نصف يك كنده) استفاده كنيد. ببينيد آيا دانش آموزان مي توانند شما را بلند كنند. به آنها سرنخ و راهنماي زيادي نشان ندهيد. كنده را به قسمت هاي مختلف حركت دهيد و يا از دانش آموزان با وزن هاي مختلف استفاده كنيد.

ب. قيچي نمايانگر يك اهرم است. نقطه‌اي كه قيچي باز و بسته مي‌شود نقطه اتكاي اهرم مي باشد. از بچه ها بخواهيد حرف L را از روي يك نقطه كاغذ با قيچي در بياورند. و با استفاده از حروف بدست آمده كلمه LEVER را بنويسيد.

ج. تعدادي بادام زميني (مطمئن باشيد كه هيچ كس به بادام زميني يا به طور كلي به بادام حساسيت نداشته باشد) را در يك سيني قرار داده و از دانش آموزان بخواهيد كه با هسته شكن هسته) را بشكنند.

د. پوست يك سيب را بگيريد و به دانش آموزان نشان دهيد كه چگونه يك پوست گير همانند يك اهرم عمل مي‌كند.

ه. يك تخم مرغ آب يا توپ را بر روي يك صفحه قرار داده و توسط قاچ كننده تخم مرغ آن را قاچ كنيد.

و. براي بچه ها توضيح دهيد كه اهرم ها بلند كردن، حركت كردن يا شكستن اجسام سنگين و بزرگ را ساده تر ميكنند.

2. در مورد پيچ ها به بحث بپردازيد. در اينجا به دليل چرخيدن و ايجاد يك نيروي چرخشي پيچ به راحتي در سوراخ (مهره) وارد مي شود. تقريباً همه پيچ ها را مي‌شناسند ولي بچه ها فكر مي‌كنند كه فقط يك نوع پيچ وجود دارد و آن هم پيچ هاي موجود در پيچ و مهره فروشي ها است.

الف. براي مثال آبميوه گير نمونه اي از يك پيچ است. اگر شما يك پرتقال داشته باشيد و بخواهيد عصاره آن را در بياوريد بايد از پيچ استفاده كنيد. از دانش آموزان بخواهيد كه اين كار را انجام دهند.

3. چرخها و محورها مي‌توانند با كاهش اصطكاك اجسام را حركت دهند.

الف. يك خمير تخت كن و وسيله برش پيتزا مي‌توانند معرف چرخ و محور باشند. دانش آموزان مي‌توانند خمير بازي را به روي صفحه نازكي بغلتانند. سپس آن را با وسيله بريدن پيتزا ببرند.

ب. سيخ ذرت مي‌تواند معرف چرخ و محور باشد. براي نشان دادن نقش اين سيخ ها آنها را در داخل ميوه ها (براي مثال سيب) قرارداده متوجه خواهيد شد كه به راحتي مي توانيد ميوه ها را بچرخانيد.

4. در مورد چرخ دنده ها (انواع ابزار آلات) صحبت نماييد و اينكه چگونه باعث تغيير سرعت چرخش و حركت مي شوند.

A. يك ملاقه،همزن و حباب ساز هر دو نمونه اي از كاربرد وسايل دسته دار هستند. براي دانش آموزان امكانات انجام آزمايش را فراهم نموده و از آن ها بخواهيد ملاقه را در بستني فرو برده يا حباب هايي را از آب صابون درست كنند.

دانش افزایی دبیران ششم دبستان درباره آتشفشان ها

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ |

بطور عمومي آتشفشانها سه شكل هندسي عمده دارند:

مخروطها ( Cones ) , سپر ها ( Shields ) و ورق ها ( Sheets ) .

ورق ها( Sheets )

سپر ها ( Shields )

مخروطها ( Cones )

مخروط ميتواند متقارن باشد, مانند آنچه در مورد برخي ازآتشفشانهاي آندزيتي ملاحظه مي گردد. 

روش تدریس ریاضی ششم به صورت درس به درس توسط مولف

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ |

 

برای دانلود روش تدریس دروس مختلف ریاضی ششم دبستان روی لینک های زیر کلیک کنید

درس1    لينك كمكي


درس2    لينك كمكي


 راهبرد حل مسئله  لينك كمكي


 درس 3  لينك كمكي


 درس 4   لينك كمكي


 

فصل دوم()

درس 1  لينك كمكي


 درس 2  لينك كمكي


 راهبرد حل مسئله   لينك كمكي


 درس 3  لينك كمكي


 درس4   لينك كمكي


 

فصل سوم()

درس 1  لينك كمكي


 درس 2  لينك كمكي


 

 فصل چهارم()

درس 1  لينك كمكي


درس 2   لينك كمكي


راهبرد حل مسئله  لينك كمكي


درس 3  لينك كمكي


 درس4  لينك كمكي


 

فصل پنجم()

درس 1


درس 2


حل مسئله


درس 3


درس 4


 

;  فصل ششم()

درس 1


درس 2


حل مسئله


درس 3


درس 4


 

 فصل هفتم()  
 فصل هشتم()
 

برنامه ریزی سالانه بررسی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم در سال تحصیلی 92- 1391

نوشته : آقااحمدی | در : بیستم آبان ۱۳۹۱ |

گستره زمانی : اول مهر تا پایان اردیبهشت

منظور از هفته در این برنامه ، دو جلسه متوالی است نه از شنبه تا چهارشنبه

تذکر :1 - با توجه به حجم زیاد کتاب درسی ( 88 صفحه ) و تعداد ساعات محدود اختصاص یافته به آن در طول هفته ( 2 ساعت )، تعطیلات رسمی ، اتفاقی و ارزشیابی های کتبی ، از طریق ساعات اختصاص یافته به دروس دیگر از جمله هدیه های آسمانی جبران شود . 2- چنان چه درس 8 در ساعت هنر و به صورت تفلیقی با این درس کار شود مشکل محدودیت زمان برطرف خواهد شد .

نوبت اول

ماه

هفته

درس

موضوع

شماره صفحه

وسایل مورد نیاز

 

مهر

اول

1

معارفه - زنگ علوم

8 و 9

تعدادی بادکنک

دوم

2

سرگذشت دفتر من

 ( علم و زندگی کاغذ ، طبیعی یا مصنوعی )

10 تا 13

مواد موجود در محیط زندگی ، اعم از طبیعی و مصنوعی چیزهایی که ماده اولیه آن ها کاغذ است

سوم

2

از درخت تا کاغذ

14 تا 16

بشر، آب ، پتاسیم پرمنگنات ،سرکه ، اب اکسیژنه ،مقداری کاغذ رنگی ، وایتکس

چهارم

2

چه نوع کاغذی می خواهید ؟ - کاغذ را دور نریزید

17 تا 19

کلر ، آب ژاول -کاغذ های باطله موجود در خانه و مدرسه

 

 

 

 

آبان

اول

3

کارخانه کاغذ سازی

آهن در کارخانه، سب یا سنگین ، سخت یا نرم؟

20 تا 24

لیوان ، چوب پنبه ، آب ، ترازو و قطعات هم اندازه آهنی ، چوبی و پلاستیکی

 

 

دوم

 

3

 

فلز ها - اسیدها

25 تا 27

وسایل مختلف فلزی از جنس آهن ، مس ، سرب ، الومنیم و ... تصاویر ی از موارد کاربرد آن ها- لیمو ترش ، پرتقال ، کیوی ، سرکه ی ترشی ، محلول جوهر نمک ، کاغذ پی اچ ، لیوان ، آب ، جوهر نمک سه قطعه سنگ مرمر

سوم

4

سفر به اعماق زمین  ( امواج لرزه ای )

28 تا 31

تلفن همراه ، میزآهنی ، پلاستیکی ، چوبی و چند قطعه چوب خشک و مرطوب

چهارم

4

لایه های درونی زمین

32 تا 35

بادکنک ، نخ کاموا ، خاک رس ، چسب آکواریوم ، ماسه ریز ، توپ پینگ پنگ ، براده ی آهن و چسب و پارافین ژله ای

 

 

 

آذر

اول

5

زمین پویا  زمین لرزه چگونه به وجود می آید ؟

36 تا 39

مدل های ساخته شده کره و لایه های مختلف آن ،چند قطعه چوب خشک

دوم

5

گسل های قدیمی و نقش آن ها در بروز مجدد

 زمین لرزه ساختمان یک کوه آتشفشان

40 و 41

تصاویری از گسل ها تصاویر مربوط به فعالیت ها و نحوه کمک رسانی مردم بعد از وقوع زمین لرزه -  خاک رس دی کرومات آمونیم

سوم

5

مواد آتشفشانی وانواع آتش فشان آتش فشان های ایران کاربرد مواد آتش فشانی

41 تا 43

تصاویری از کوه های آتش فشان در ایران تصاویری از زندگی مردم در مناطقی که آتش فشان فعال دارند

چهارم

6

ورزش و نیروی 1 اثر نیرو ( تا آخر علم و زندگی )

44 تا 48

طناب ، راکت و توپ( توپ فوتبال ، والیبال ، هندبال و ... ) کیف دانش آموز و

 

 

 

 

 

دی

اول

6

نیرو ناشی از اثر متقابل بین دو جسم است

48 تا 51

یک دستگاه اتومبیل یا موتوسیکلت یا دوچرخه- طناب محکم

دوم

7

 

ورزش و نیرو 2 ( نیروهای غیر تماسی )

52 تا 56

درختان حیاط مدرسه - ترازو و چند مورد از اشیاء برای وزن کردن - توپ فوتبال ، افلاک نما - آهن ربا ، چند مداد کاملا صاف یا ارابه ی مخصوص حمل آهن ربا میله های پلاستیکی ، نخ ، شانه پلاستیکی و خرده های کاغذ

سوم

7

اصطکاک

57 تا 59

  تخته صاف ، چند جلد کتاب ، باتری قلمی ، یک تکه موکت- یک جلد کتاب بزرگ و چند جلد کتاب کوچک، تعدادی مداد استوانه ای ، نیرو سنج یا کش

چهارم

7

نیروی مقاومت هوا پرواز

60 و 61

حداقل دو تا بادکنک ، نخ ، چوب ، کاغذ معمولی - هواپیمای پلاستیکی  ، یک پرنده مثل مرغ یا کبوتر ، مقداری کاغذ برای ساختن هواپیما در کلاس

نوبت دوم

 

 

 

بهمن

اول

8

می خواهم بسازم

62 و 63

اسباب بازی ها ، کش ، چرخ ماشین اسباب بازی ، قوطی نوشابه ، آرمیچر، سشوار و یا هر وسیله دیگری که موتور الکتریکی دارد  و ...

دوم

9

سفر انرژی  (انرژی در چه موادی ذخیره می شود ؟)

64 تا 67

فرفره کاغذی ، منبع گرما مداد و لیوان  ، توپ طبل پلاستیکی و چند دانه برنج یا گندم یا ...

سوم

9

انرژی ذخیره می شود - انرژی دائما تغییر می کند

67 تا 69

یک ظرف برای آب ، چند قطعه سنگ ، توپ فوتبال یا والیبال یا... ، اسباب بازی کوکی - پنکه ، سشوار ، اسباب بازی های کوکی و ساده ، فرغون و ...

چهارم

9

اندازه گیری انرژی- در صورت لزوم مرور و ارزشیابی کتبی از فصول 6 و8 و9

69

چند بسته مواد غذایی مختلف که میزان انرژی زایی آن ها مشخص شده باشد

 

 

 

اسفند

اول

10

خیلی کوچک ، خیلی بزرگ

70 تا73

میکروسکوپ ، نمونه های مختلف از بدن موجودات زنده آب مانده(گندیده) - مقداری مخمر  

دوم

10

میکروسکوپ های امروزی مشاهده سلول های گیاهی و جانوری ( در صورت نیاز بررسی فعالیت های صفحه 73 )

74 و 75

ذره بین ، میکروسکوپ ، برگ تازه گیاه ، سلول های سطحی داخل دهان

سوم

11

شگفتی های برگ

76 و 78

یک نمونه گیاه ( بخصوص برگ گیاه)- قاشق ، قطره چکان ، نشاسته و محلول ید،الکل،بشر کوچک و بزرگ، آب، چراغ الکلی  بشقاب

چهارم

11

مقایسه انواع دانه ها از نظر مواد غذایی موجود در آن ها

 79

چند دانه گندم ، تخمه آفتابگردان ، موز نارگیل و دانه ها و چند گیاه دیگر

فر

 

ور

 

دین

سوم

12

جنگل برای کیست ؟

می خورد و خورده می شود چیزی هدر نمی رود

- با هم زندگی می کنند

80 تا 83

تصاویری از جانداران مختلف ، فیلمی ازیک محیط زیست (عای الخصوص  جنگل ) کپک ، قارچ چتری تصاویری از زیستگاه های مختلف موجودات  زنده (زندگی انگلی ، همزیستی مسالمت آمیز)

چهارم

12

طبیعت را حفظ کنیم-  وقتی شرایط تغییر می کند .

جمع آوری اطلاعات

84 تا 87

فیلم یاتصاویری از زیستگاه های موجودات زنده  که به علت تغییرات ایجاد  شده در آن ها ، زندگی موجودات زنده به خطر افتاده است

 

 

اردی

 

بهشت

اول

13

سالم بمانیم -از فردی به فرد دیگر مبارزه با همه وجود

88 تا 90

در صورت امکان تصاویری از بخش های مختلف بستری بیماران در یک بیمارستان، مولاژ پوست -تصاویری از پوست سالم و خراشیده ( آسیب دیده )

دوم

13

وقتی میکروب ها پیروز می شوند- قدر دان سلامت خود باشید

91 تا 93

نمونه هایی از آنتی بیوتیک ها و واکسن

سوم

14

در صورت لزوم ارزشیابی از فصول 10 تا 13-گذشته تا آینده

94 و 95

گوشی های تلفن ثابت و همراه ، نامه ، کامپیوتر و...

چهارم

جبران عقب ماندگی ها یا ،مرور و ارزشیابی با توجه به شرایط کلاس و بانظر معلم محترم

تدریس اعداداعشاری با نرم افزار

نوشته : آقااحمدی | در : هجدهم آبان ۱۳۹۱ |

آموزش اعدادا اعشاری با استفاده از نرم افزار

ماجرای دیدار اویس قرنی با پیامبر صلی الله

نوشته : آقااحمدی | در : پانزدهم آبان ۱۳۹۱ |

اويس بن عامر بن جزء مرادي قرني، پاك نهادي نيك انديش و از چهره هاي پرفروغ تاريخ اسلام و ملقب به «سيد التابعين» است. او در يمن ولادت و به روزگار پيامبر(ص)، اسلام آورد؛ اما ايشان را نديد. از اين رو، او را در شمار تابعين ياد كرده اند.
جد اعلاي او قرن از قبيله بزرگ مذح ج به شمار مي رود. او را به جهت هم پيماني اش با قبيله بني تميم، تميمي لقب داده اند . او مردي با هيبت بود و قامتي متوسط، شانه هايي پهن، صورتي بزرگ و گندم گون و محاسني پرپشت داشت و سر خود را مي تراشيد. خصوصيات جسماني و روحاني اويس در روايتي از پيامبر اسلام(ص) بيان شده است؛ روزي پيامبر اكرم(ص) به ياران خويش امر فرمودند كه هر يك از شما اويس قرني را ملاقات كرد، سلام مرا به او برساند و از او درخواست استغفار كند. اصحاب از وي پرسيدند: يا رسول الله، اويس قرني كيست؟! پيامبر(ص) فرمود: «اويس چشمان سياه مايل به كبودي دارد و بين دو كتف او، اثر ماه گرفتگي است. گندم گون بوده و چانه اش كشيده و قامتش معتدل است. ... قرآن تلاوت مي كند و اشكش همواره از خوف خدا جاري است. دو جامه كهنه دارد. در زمين گمنام است، ولي آسمانيان او را مي شناسند. اگر به خدا قسم خورد، سوگندش پذيرفته است. روز رستاخيز به ديگر مردمان گفته مي شود وارد بهشت شويد، ولي به اويس مي گويند؛ بمان و شفاعت كن. خداوند به تعداد دو قبيله «ربيعه» و «مضر»، شفاعت او را مي پذيرد.»
خاندان اويس در سرزمين يمن مي زيستند. در سال دهم هجرت، پيامبر اكرم(ص) حضرت علي(ع) را به قصد تبليغ اسلام به سوي يمن فرستاد. آن حضرت، مردم يمن را به اسلام دعوت كرد و مردم، گروه گروه دعوت حق را پذيرفتند و اويس قرني هم با شور و اشتياق بسيار به اسلام گرويد و يكي از بهترين مبلغان اسلام گرديد.
پيشه اش شباني و نگهداري از شترهاي قبيله خود بود. او با وجود اينكه در زمان پيامبر(ص) مي زيست اما نائل به زيارت چهره ظاهري حضرتش نشد. داستان اويس قرني بسيار مشهور است. مادر اويس، پيرزني ناتوان، بيمار و نابينا بود. اويس به حكم انسانيت و همچنين فرمايش پيامبر(ص) به نيكي و مهرباني با والدين، مراقب مادر بود. هنگامي كه شوق ديدار پيامبر سرتاسر وجودش را فراگرفته بود، بر خويش واجب دانست با اجازه مادر، براي ديدار پيامبر(ص) به مدينه سفر كند. مادر كه كسي جز اويس نداشت، گفت: اگر پيامبر(ص) در مدينه نبود، زود برگرد.
اويس با شور و شوق ديدار پيامبر(ص) به مدينه سفر كرد. وقتي به مدينه رسيد، با خبر شد كه پيامبر(ص) به سفر رفته است. او كه مي دانست پيامبر راضي نيست براي ديدارش به مادري بي احترامي شود، آخرين نگاه را به خانه پيامبر(ص) دوخت و از شهر پيامبر(ص) خارج شد. هنگامي كه پيامبر(ص) به مدينه بازگشت، به او عرض كردند: شتر چراني از يمن به نام اويس به اين جا آمد و به شما سلام رسانيد و بازگشت. پيامبر(ص) فرمود: «آري، اين نور اويس است كه در خانه ما هديه گذاشته و خود رفته است». اويس به دليل پرستاري از مادر پير و ناتوانش، موفق به زيارت ظاهري پيامبر(ص) اسلام نشد، ولي پيامبر(ص) او را «نفس الرحمان» ناميد و فرمود: «من از سوي يمن، بوي خدا مي شنوم.»
كه محمد گفته بر دست صبا / از يمن مي آيدم بوي خدا
بوي رامين مي رسد از جان ويس/ بوي يزدان مي رسد هم از اويس
از اويس و از قرن بوي عجب / مر نبي را مست كرد و پرطرب
چون اويس از خويش فاني گشته بود / آن زميني آسماني گشته بود
آن كسي كز خود به كلي درگذشت / اين مني و مايي خود در نوشت (مولوي)
اين واقعه نشان از اين دارد، ديدن ظاهري ولي خدا گرچه آرزوي هر عاشقي است اما اصل عمل به دستورات ولي است و انجام اوامر ولي، سبب كمال حقيقي و رشد انسان مي گردد تا آنجا كه گر چه در ظاهر از ولي دور است اما از هر كسي به او نزديكتر است و از بسياري از زوار زيارتش مقبول تر خواهد افتاد!

نمونه سوالات دروس ششم دبستان

نقد و بررسی کتب ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : ششم آبان ۱۳۹۱ |

بررسی اشکالات کتب درسی ششم دبستان

همانطور که مستحضرید کتب جدیدالتالیف کلاس ششم ابتدایی به دلیل عجله در تالیف ُ حاوی اشکالات محتوایی و غلطهای تایپی و نگارشی متعددی می باشد.

لذا جهت استفاده آموزگاران و دانش آموزان عزیز و جلوگیری از بدآموزی به شاگردان از شما عزیزان تقاضا دارم اشکالاتی را که بر کتب درسی وارد می دانید در قسمت نظرات ارسال فرمایید تا به نمایش عمومی درآمده و مورد استفاده همکاران دیگر قرار گیرد

از عنایت و بذل توجهتان سپاسگزارم

 

 یک اشتباه مهم در کتاب فارسی ششم دبستان!!!

1- در درس ششم صفحه ۴۳ اين کتاب درباره ي آداب طعام خوردن مطلبي ذکر شده که مغايرت اساسي با آيات  قران کريم و روايات دارد!

در اين مطلب آمده:به طعام نظر نکند و طعام نبويد و نگزيند!!! جاي بسي شگفتي است چگونه مولفين محترم از اين آيه ي قران غافل مانده اند که: فلينظر الانسان الي طعامه(پس انسان بايد به غذاي خويش نگاه کند)

و يا آيات و روايات متعدد ديگر در اين خصوص که مجال پرداختن به آن نيست

همچنين در قرار دادن علائم نگارشي کم دقتي بسياري در اين کتاب مشاهده مي گردد.

===================================

اشتباهی عجیب در کتاب تفکر و پژوهش!!

...و هنگامی که به کارخانه برگشت، برای خرس یک لباس کار آورد، و به او گفت ریشت را بزن، او مثل بقیه کارگران کارت حضور و غیاب را ساعت زد. ‌نگهبان کارخانه او را پشت ماشین بزرگی برد و به او گفت که چه باید بکند. ‌خرس سرش را تکان داد که یعنی چشم.

نقد بر این داستان: نویسنده در این داستان این ذهنیت را در خواننده یا شنونده  ایجاد می کند که ((ریش نماد کثیفی و آلودگی !!و تراشیدن آن نماد تمیزی و تمدن است))

عجیب است اگر بگوییم مولفین محترم نادانسته این مطلب را گنجانده اند!! !!باشد که اصلاح گردد.

لازم به توضیح اینکه خرس داستان در ابتدا موجودی کثیف و بدبو معرفی شده و با تراشیدن ریش و...تمیز شده است!!

 

======================================

 

اشتباهی تصویری  در کتاب فارسی ششم دبستان

طراح محترم گویا فراموش کرده و یا کاملاً بی‌اطلاع بوده که آبادان فاقد هر نوع کوه و ارتفاعات قابل ذکری است و دریاقلی را در میان کوه‌ها به تصویر کشیده که در حال رکاب زدن است و تانک‌های دشمن در ذوالفقاری را نیز در میان کوه‌های بلند نشان داده در حالی که ذوالفقاری "کوی" است به معنای محله و برزن و نه "کوه" ! و پوشش کنار رودخانه بهمنشیر نیز نخلستان است...


=========نظرات شما عزیزان =============

سه شنبه 11 مهر1391 توسط:ت مثل تایباد

سلام . کتاب ریاضی ششم و فارسی دوم اشتباه زیاد داره . ولی کی می خوان درست بشه خدا می دونه .
این مطلب خیلی مفیده چون باعث میشه که با دقت بیشتری کتاب ها رو بررسی کنیم.
با تشکر

====================

توسط:یاسر یوسفی نژاد

با سلام
یکی اشکالات کتاب ریاضی پایه ی ششم :
صفحه ی 7 سوال 4 کار در کلاس . در اصل باید 18 به روی 27 باشد . 23 اشتباه است .

سه شنبه 18 مهر1391 توسط:اشرفی
سلام
متن طعام مشکلی نداره. چون میخواد بگه در طعام خیره نشین
اما مثال خرسه از بیخ غلطه.
 وب سایت 

=============

توسط:صدرالدین شیرازی
با درود فراوان خدمت شما دوست گرامی
در مورد نقد جناب عالی به بخش طعام باید عرض کنم صاحب متن یکی از اعاظم علماء اخلاق جناب خواجه نصیر الدین طوسی است که مسلط بر قرآن و روایات اسلامی بوده و صاحب کتب مهم اعتقادی و کلامی است .
در متن اخلاق ناصری که به قلم ایشان است چنین آمده : « به الـــــــــوانِ طعام نظر نکند و طعام نبوید و نگـُزیند ...( اخلاق ناصری – تصحیح مجتبی مینوی چاپ انتشارات خوارزمی ص 233 سطر 18 سال چاپ 1387)» که منظور این است که رنگ و آب غذا و بوی آن نباید موجب حریص شدن کودک شود که این خوی در کودک نهادینه شده و بعدها انسانی
حریص و ایراد گیر و ظاهر گرا بار می آید .
نقد شما همچنان وارد است اما نه به خواجه بلکه به مؤلفین کتاب که در گزینش و تلخیص متن دقت لازم را نداشتند . امیدوارم همیشه سر بلند و پیروز و حق پناه باشید
بدرود

 وب سایت   پست الکترونیک

==========


توسط:سالاری
با سلام و احترام
در کتاب علوم ششم ص:11 منشور کوروش نوشته ای است که بر روی گل پخته انجام شده نه سنگ
با تشکر/

کاغذ لیتموس (پی اچ) بسازیم! - درس سوم علوم تجربی ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : دوم آبان ۱۳۹۱ |
Information کاغذ لیتموس (پی اچ) بسازیم!

موادی وجود دارد که قابلیت تغییر رنگ دربرخورد با محیط‌های اسیدی و بازی دارند. این مواد اصطلاحا «PH indicator» ، یا معرف PH  نامیده می شوند. برای مثال «فنول فتالئین» و «بروموتیمول بلو» استفاده می‌شود. معمولا برای اندازه‌گیری PH از کاغذهای مخصوص آغشته به معرف استفاده می کنند. این کاغذ‌ها وقتی که در محلول‌های اسیدی یا بازی فرو برده می‌شوند، بلافاصله دچار تغییر رنگ می‌شوند. در این مورد کاغذ لیتموس (یا ترنسل) برای همه شناخته شده است. . امروزه اندازه‌گیری PH بوسیله‌ی ابزارهای الکترونیکی مثل‌ «PH متر» امکان‌پذیر شده است.

کاغذ لیتموس : لیتموس ماده‌ای است که از گلسنگ‌های خاصی بدست می‌آید.لیتموس قابلیت این را دارد که در مقابل مواد اسیدی به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازی به رنگ آبی در آید. در بسته‌بندی کاغذ لیتموس یک مقیاس رنگی وجود دارد که رنگ کاغذ در PH مورد نظر را نشان می‌دهد.

استفاده از کاغذ لیتموس استفاده از کاغذ لیتموس بسیار ساده است. ابتدا گوشه‌ی انتها‌ی کاغذ را در مایعی که می‌خواهید آزمایش کنید فرو ببرید و به سرعت خارج کنید. PH مایع با مقایسه رنگ کاغذ با جدول رنگی یا مقیاس در اختیارتان مشخص می‌شود.

PHمتر : وسیله‌ای الکترونیکی است که بخش حبابی شکل آن حساس به غلظت یون هیدروژن موجود در محلول مورد آزمایش است. سیگنالی که بوسیله‌ی حباب ایجاد می‌شود تقویت شده و به نمایشگر فرستاده می‌شود. قبل از استفاده از PHمتر باید آن را ست (استاندارد) کرد. برای این کار الکترود آن را در محلول بافربا  PH معلوم قرار می‌دهیم. اگر PH دقیق رانشان ندهد دستگاه را روی PH اسمی بافر، به کمک دکمه‌های روی نمایشگر تنظیم می‌کنیم .

عصاره‌ی کلم قرمز یک معرف !
همان‌طور که دیدیم اسید و باز قابلیت تغییر رنگ مواد مشخصی را دارند. این مسئله در مورد عصاره‌ی کلم قرمز هم صادق است. این مایع دارای رنگ آبی مایل به بنفش است، ولی در مقابل مواد اسیدی به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازی به رنگ سبز و حتی زرد  در می‌آید. بگذارید ببینیم چطور می‌توان از عصاره‌ی کلم برای اندازه گیری PH مواد مختلف استفاده کرد.


کلم قرمز را می‌توانید در فصل زمستان و بهار به راحتی پیدا کنید. آن را به قطعات کوچک برش بزنید . و در ظرفی بریزید. مقداری آب بر روی آن بریزید تا اندازه‌ای که سطح کلم‌ها را بپوشاند. حدود نیم ساعت آن را بجوشانید و بگذارید سرد شود. عصاره کلم را در ظرف کوچک‌تری بریزید. کلم‌ها هم قابل مصرف هستند و می‌توانید در غذا مصرف کنید.
از عصاره‌ی کلم قرمز به عنوان معرف در فاز مایع استفاده کنید.

چند قطره از مایع را روی یک سطح سفید بریزید و تغییر رنگ آن را هنگامی که با سرکه و جوش شیرین ترکیب می‌شود ببینید. می‌توانید مشاهده کنید که این مایع در مقابل سرکه یا آب لیمو، قرمز و در مقابل جوش شیرین به رنگ سبز در می‌آید.

یک سانتیمتر عصاره را در لیوان شفافی بریزید. لیوان را تا نصفه از آب پر کنید. حالا مقداری سرکه در آن بریزید و تغییر رنگ آن را مشاهده کنید. آزمایش را دوباره تکرار کنید و این بار به جای سرکه از جوش شیرین استفاده کنید.

آماده‌سازی کاغذ PH با عصاره ی کلم قرمز :
مقداری کاغذ صافی سفید (porous) ببرید و آنها را در عصاره غوطه‌ور کنید تا کاملا عصاره به خورد کاغذ برود. بعد از نیم ساعت کاغذها را خارج کنید و کنار بگذارید تا خشک شود. بعد آنها را بصورت نوارهای کوچک ببرید. می‌توانید آنها را ماه‌ها نگه دارید. اگر می‌خواهید عصاره کلم را نگه دارید آن را در یخچال بگذارید چون بعد از مدتی فاسد خواهد شد.
خوب حالا زمان آن رسیده که از کاغذهای PH دست‌سازمان استفاده کنیم.


دفترک آموزشی حل مسئله رياضی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ |

بسمه تعالی

اهداف آموزش رياضی

۱-کسب دانش ضروری:مفاهيم جمع ،تفريق ،ضرب وتقسيم يک نياز روزمره

هستند که برای زندگی آينده به آن احتياج داريم

۲-کسب مهارت ضروری :مهارتها مجموعه ای از توانايی ها هستند که

پرورش آنها در دانش اموزان،به منزله آموختن (راه يادگيری)به آنان

تلقی می شود

مهارتها عبارتند از: ۱-حل مسئله ۲-استدلال وکشف ۳-فرضيه سازی ونظريه

پردازی ۴-استفاده از ابزارو فناوری ۵-تخمين وتقريب عددی ۶-اندازه

گيری ۷-استفاده از نمودار وشهود هندسی ۸-محاسبات عددی وعمليات

ذهنی ۹-الگويابی ومدل سازی ۱۰ -شمارش

مهارتها آموزش دادنی هستند و گسترش آنهابه زمان نياز داردمثلا

وقتی معلم از دانش آموز ان می خواهد استدلال خود را بيان دارند يا

راهبر دهای تخمين زدن وراهبردهای محاسبات ذهنی خود را بگويند يا

بنويسند،ابتدادانش آموزان حتی منظور معلم را نيز نمی فهمند اما

پس از چند مثال وتوجه به نحوه استدلال وبيان معلم کم کم می توانند

توانايی خود رادر اين مهارتها نيز نشان دهند

بودجه بندی سالانه ی کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ |

ماه

فصل

محتویات

تعداد صفحات

زمان آموزشی

تعداد هفته

مهر

1

8صفحه + 2کاربرگ( درس 2 )

10صفحه

6جلسه

2

مهر

2

8صفحه + 2کاربرگ (درس 4 )

10

6

2

آبان

3

10صفحه + 5کاربرگ

 ( 2تا درس5 3 تا درس 6 )

15

8

3

آذر

4

10صفحه +3کاربرگ

( 1 تا درس 7 2 تا درس 8 )

13

6

2

آذر

5

12صفحه + 1 کاربرگ ( درس 10 )

13

6

2

دی

6

10 صفحه + 3 کاربرگ( درس 12)

13

6

2

دی

7

10 صفحه + 2 کاربرگ

(1 تا درس 13 1 تا درس 14 )

12

6

2

بهمن

8

10صفحه +2 کاربرگ

(1 تا درس 15 1 تا درس 16 )

12

6

2

اسفند

9

10صفحه + 3 کاربرگ

13

6

2

اسفند

10

10 صفحه + 2 کاربرگ

12

6

2

فروردین

11

8 صفحه + 2 کاربرگ

10

6

2

اردیبهشت

12

10 صفحه + 1 کاربرگ

11

6

2

  

بودجه بندی این درس  می تواند به دو روش : شاخه ای یا پیمانه ای باشد .

بودجه بندی پیشنهادای ارائه شده در ادامه مطلب به روش شاخه ای می باشد:یعنی به همان ترتیب فصول و دروس مطرح شده در کتاب درسی بدون هیچ تغییری پشت سر هم در طول سال تحصیلی تدریس می شود .

البته با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم جغرافیایی هر منطقه و روش تدریس و ابزار مورد استفاده (مثلا بازدید علمی از مزرعه در فصل ۳ کتاب و ...) و ... می توانیم از روش پیمانه ای هم در بودجه بندی استفاده کنیم . به این صورت که در ترتیب فصول و دروس می توانیم تغییراتی را در تدریس و ارائه ایجاد کنیم . (البته با توجه به تلفیق)

نمونه سوالات دروس ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ |


ادبیات فارسی  

نمونه سوالات فارسی ششم دبستان

آزمون ورودی ریاضی ششم ابتدایی

 ریاضی ششم ابتدایی

نمونه سوال علوم تجربی ششم ابتدایی - مهرماه

نمونه سوالات دروس اول و دوم درس علوم تجربی ششم دبستان

درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 1

درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 2

درس علوم ششم ابتدایی - میکروسکوپ

درس علوم ششم ابتدایی - سفر

درس علوم ششم ابتدایی - سرگذشت دفتر من

درس علوم ششم ابتدایی - خیلی بزرگ ، خیلی کوچک

فرم بررسی دروس فارسی ششم ابتدایی 1

فرم بررسی دروس فارسی ششم ابتدایی 2

نمونه تکلیف درس فارسی ششم ابتدایی

راهنمای درس به درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

 اجتماعی ششم ابتدایی- درس اول

 درس اجتماعی ششم ابتدایی- درس دوم

ریاضی ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - جمع و تفریق

درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - ضرب و تقسیم

درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - نمایش اعشاری عددها

درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری -جمع و تفریق و ضرب عددهای اعشاری

درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای طبیعی

 درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای اعشاری

 درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - راهبرد الگویابی

منبع: گروههای آموزشی کاشان

پاسخ به برخی سوالات همکاران درمورد فارسی ششم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ |

1. درس فارسی در هفته چند ساعت برنامه ریزی و هر درس تا چه مدت تدریس می شود؟

فارسی پایه ی ششم پنج ساعت در هفته است و بهتر است هر روز یک ساعت در برنامه به آن اختصاص داده شود هر چند که می توان به جای یک روز ، دو ساعت در یک روز نیز برنامه ریزی شودو هر درس به طور کامل به مدت 7 یا 8 جلسه تدریس می شود. 

۲. تدریس یک جلسه ی فارسی معمولاً چگونه است ؟

 برای تدریس یک جلسه نمی توان محتوای ثابتی را در نظر گرفت ولی معمولاً به این صورت است که جلسه ی اول متن درس و خودارزیابی آن و مابقی در جلسات بعدی تدریس می شود ولی باز به شرایط و زمانبندی کلاسی بستگی دارد. 

۳.  آیا در شروع تدریس ، متن درس بایستی توسط معلم  خوانده شود؟

هر چه قدر سعی کنیم خود دانش آموز برای خوانش و درک مطلب متن استقلال داشته باشد بهتر است ولی برای متون ادبی و سنگین تر از لحاظ درک مطلب ، خود معلم و یا سی دی گویا شروع کننده  ی خوانش متن خواهد بود تا درک مطلب بهتر و صحیح تر صورت گیرد. 

۴. آیا لازم است معانی شعر و یا کلمات سنگین درس توسط دانش آموز در کتاب نوشته شود ؟

این کار به هیچ عنوان انجام نمی گیرد زیرا با این کار راه تلاش دانش آموز برای درک مطالب گرفته می شود و آن ها در درک مطلب به معلم وابسته خواهند بود بلکه بهتر است با خوانش چند بار ابیات و یا جملات، از دانش آموزان سوالاتی پرسیده شود تا برداشت خودشان را بیان کنند و اگر لازم باشد خودشان به واژه نامه ی انتهایی کتاب مراجعه کنند. 

۵. درس فارسی در طول پنج جلسه در هفته چگونه برنامه ریزی می شود؟ 

 برای این کار محدودیت خاصی وجود ندارد زیرا هر دو کتاب اهداف ادبیات فارسی را تکمیل می کنند ولی می توان با توجه به شرایط کلاسی هر کدام از کتاب های فارسی را برای ساعت خاصی برنامه ریزی کرد ولی بهتر آن است که هر دو کتاب همراه دانش آموز باشد تا در شرایط لازم هر دو کتاب طبق زمان بندی آن تدریس گردد یعنی در برنامه به طور کلی فارسی(خوانداری و نوشتاری) گنجانده شود. 

۶. آیا نیازی به دفتر املا( تقریری) و یا انشا با موضوع آزاد(یا تمرین بندنویسی) است ؟

تمرین های املایی و انشایی کتاب محدود است لذا جهت تکمیل و یا تقویت املا و انشا دفتری منظور می گردد و هر دوهفته یک بار املای تقریری یا انشا با موضوع آزاد برنامه ریزی می شود.(یک هفته در میان املای تقریری و هفته ی بعد به جای آن درس انشا با موضوع آزاد). فراموش نشود با توجه به شرایط و نیاز هر کلاس می توان به هر هفته یک ساعت املای تقریری افزایش داد. 

۷. ارزشیابی صحیح املای فارسی چگونه صورت می گیرد؟ 

می توان در هر زمان و به هر گونه حتی با یک سوال یا یک املای تقریری ارزیابی انجام داد ولی بهترین و اصولی ترین ارزیابی این درس به این صورت است که ده نمره به املای تقریری و ده نمره سوالاتی ارائه گردد که به املا مربوط می شود. ( مانند صفحات دوم فارسی نوشتاری)

۸. ارزشیابی صحیح انشای فارسی چگونه صورت می گیرد؟ 

 می توان در هر زمان و به هر گونه حتی با یک سوال یا یک موضوع انشا و یا با نوشتن یک بند ارزیابی انجام داد ولی بهترین و اصولی ترین ارزیابی این درس به این صورت است که ده نمره به موضوع انشا و ده نمره سوالاتی ارائه گردد که به انشا مربوط می شود. (مانند صفحات سوم فارسی نوشتاری)

۹. تا چه میزان حفظ شعر مورد تاکید است ؟

با حفظ شعر دانش آموزان به اهدافی  چون التذاذ روحی و فضای همخوانی ، تقویت حافظه ، درک معنایی اشعار ، گسترش واژگان ، آشنایی با شعر کهن و نو و... می رسند که معلم می تواند با راه های مختلفی دانش آموزان را به حفظ شعر کمک و راهنمایی نماید ولی در این میان به تفاوت های فردی دانش آموزان و مدت زمان لازم برای حفظ شعر توجه می شود. 

۱۰. آیا لازم است دانش آموزان همه ی اشعار بخوان و حفظ کن را از حفظ بخوانند ؟ 

حفظ همه ی اشعاربخوان و حفظ کن مورد انتظار است ولی با توجه به تفاوت های فردی حفظ تا دو مورد در آزمون شفاهی فارسی کفایت می کند.

۱۱. آزمون شفاهی فارسی پایه ی ششم چگونه صورت می گیرد؟

 این آزمون چون به صورت شفاهی انجام می گیرد فعالیت ها و توانمندی دانش آموزان در گذشته یا در طول مدت ارزیابی کمک زیادی به نمره ی این درس خواهد کرد 

ولی در مجموع خوانش صحیح از روی متن ، درک مطب (کلمات ، شعر و متن)، حفظ شعر و ... بیست نمره این درس را رقم می زنند.

فراموش نگردد فقط دو نمره از این بیست نمره به حفظ شعر اختصاص داده می شود. 

۱۲. آیا از متن های بخوان و بیندیش نیز می توان به دانش آموزان املا گفت ؟

در املا (نوشتن شکل خطی )یک اصل وجود دارد و آن این که هر متنی را که آموزش داده باشیم و از روی آن چند بار خوانده و تمرین شده باشد املاگفتن از آن مانعی ندارد هر چند آن متن به صورت نظم(شعر) باشد. 

۱۳. آیا از متن اشعار بخوان و حفظ کن می توان در آزمون های کتبی استفاده کرد ؟

خیر، با توجه به اهدافی که برای این نوع اشعار اشاره شد 

درک مطلب و یا برداشت دانش آموزان از ابیاتِ این گونه اشعار در آزمون های کتبی مناسب نیست هر چند درک مطلب و یا برداشت دانش آموزان از ابیات این اشعار در کلاس درس صورت می گیرد. 

۱۴. آیا در املا با نگذاشتن علامت تشدید روی کلمات تشدیددار غلطی محسوب می گردد ؟

به هیچ وجه غلط محسوب نمی شود 

زیرا که تشدید از عناصر آوایی یک نوشته محسوب می شود و مانند حرکات کوتاه ـَـِـُـ صرفاً به خوانش صحیح متن کمک می کند و ننوشتن آن غلطی محسوب نمی گردد .

 مانند : می برد ـ بنا  ؛ (حتی بهتر است علامت تشدید توسط مصحح روی کلماتی که تشدید نگذاشته اند نوشته نشود تا متن دانش آموز از لحاظ روانی ، خدشه دار به نظر نیاید)

۱۵. انجام فعالیت های کتاب فارسی در منزل مانعی ندارد؟ 

انجام این فعالیت ها به صورت انفرادی یا گروهی در کلاس درس پس از تمرین و توضیح نمونه هایی از آن و با نظارت معلم و یا سرگروه ها ، مورد انتظار است .

۱۶. آیا دانش آموزی که در جمله سازی از کلمات به جای یک جمله ، دو ویا بیشتر جمله می سازد اشتباه گرفته شود ؟ 

همان طور که می دانیم جمله سازی مقدمه انشانویسی است و جمله سازی با اهداف فهم ، کاربرد کلمه و رعایت نکات دستوری  انجام می شود و دانش آموزی که جملاتی با توجه به این اهداف هر چند بیش از یک جمله می سازد به اهداف آن رسیده است هر چند هم اگر صرفاً یک جمله خواسته شده باشد نیز می تواند یک هدف باشد ولی بهتر است در آزمون های رسمی غلطی محسوب نگردد تا حق دانش آموز ضایع نگردد. 

۱۷. اگر در جمله سازی به جای کلمه ی مورد نظر، ترکیبی از آن با کلمه ای، جمله بسازد چگونه عمل شود ؟

همان طور که می دانیم جمله سازی مقدمه انشانویسی است و جمله سازی با اهداف فهم ، کاربرد کلمه و رعایت نکات دستوری انجام می شود و دانش آموزی جمله سازی خود را  حتی با گسترش واژگان از طریق پیداکردن کلمات مناسب برای ترکیب آن می سازد به اهداف آن رسیده است وغلط گرفتن از آن صحیح نیست مانند:«کتابِ مناسب» به جای «کتاب».کلمه مورد نظر از لحاظ معنایی در هر دو کلمه تفاوتی نکرده است ولی نباید کلمه به کلمه دیگر با معنای متفاوت تبدیل گردد به طور مثال به جای کلمه « کتاب» کلمه «کتابخانه» در جمله سازی مناسب نیست. 

۱۸. دانش آموزانی که در بند نویسی مشکل دارند چه باید کرد؟

در ابتدا این تمرین با موضوع های ساده توسط دانش آموزان تمرین می گردد و اصول و یا مراحل بند نویسی را آموزش می دهیم.

به طور مثال : قدم اول در بند نویسی تعیین موضوع و یا ایده اصلی است که دانش آموز در ضرب المثل باید سعی کند موضوع اصلی را در ابتدا درک کند بعد از او می خواهیم در مرحله ی بعد موضوع های کوچک تر (موضوع های محدود کننده موضوع اصلی) که می توان برای موضوع اصلی در نظر گرفت را در چند کلمه بیان کند و بعد می خواهیم یکی از این ریزموضوع ها را با آوردن مثال و ... بسط و گسترش دهد و با یک جمله ، پایان خوبی برای بند خود داشته باشد.... بهتر است بند ها توسط دانش آموزان خوانده شود تا با روش قضاوت عملکرد ، معیارهای مناسبی برای بندنویسی مناسب، داشته باشند. 

۱۹. اصطلاحات دستوری و یا نکات آموزشی بیشتر تا چه میزان لازم است معرفی گردد؟ 

در این کتاب ، در حد پایه اصطلاحات دستوری و نکات لازم برای آموزش آورده شده است و مابقی برای سال های آتی برنامه ریزی می شود و اشاره بیش از حد و دور ماندن از اهداف اصلی (تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی)

و حفظ اصطلاحات و تعاریف مناسب نمی باشد هر چند که می توان به عنوان تحقیق و پژوهشی ساده توسط دانش آموزان، این امر در حد ضرورت خواسته شود. 

۲۰. تاریخ ادبیات ، زندگی نامه شعرا و نویسندگان ( اعلام در بخش پایانی کتاب) تا چه حد ارزیابی می شود ؟

این بخش برای اطلاع بیشتر دانش آموزان با تاریخ ادبیات ، منظور شده است و در ارزیابی هدف اصلی نمی باشد هر چند که معلم می تواند بخش کوچکی از نمره آزمون شفاهی فارسی را به فعالیت ها ، تحقیق و پژوهش های ساده ای که در مورد زندگی نامه ی شعرا و نویسندگان توسط دانش آموزان انجام می گیرد ، منظور نماید. 

۲۱. آیا می توان متنی با کلمات غلط داد تا دانش آموزان درست آن را بنویسند؟ 

چون همه ی دانش آموزان کلاس از حافظه ی دیداری بالایی برخوردار نیستند مناسب نمی باشد زیرا دیدن کلمات غلط و با آن چه در حافظه خود داشته است 

نظم و استحکام ساخت شناختی دانش آموزان ضعیف در حافظه ی دیداری را به هم می زند و ممکن است غلط های املایی او نیز بیشتر شود.

 پیشنهاد می گردد به جای این نوع تمرین ها از املای ناقص ( حذف حرف مهم در کلمه) بیشتر استفاده شود. 

۲۲. قبل از تدریس یک درس چه نکاتی لازم است در نظر گرفته شود؟

1. مطالعه کتاب راهنما و آشنایی با اهداف آن درس 

2. توجه به متن و فعالیت های آن قبل از تدریس

3. در نظر گرفتن روش و یا روش های مناسب و علمی برای تدریس آن درس

4. در نظر گرفتن وسیله و یا رسانه ی آموزشی جهت تثبیت بهتر یادگیری 

5. آوردن نمونه هایی از آثار نویسندگان مطرح شده در کلاس

6. پیش بینی کارپژوهشی و تحقیقی ساده برای آن درس در صورت نیاز

7. آماده نمودن بخش صوتی درس مورد نظر در لوح فشرده « گویا »

8. پیش بینی فعالیت گروهی و تدارک موضوع و یا موضوع های مناسب برای فعالیت

9. نحوه ی ارزیابی درست ،‌اصولی و کامل از بخش مورد تدریس جهت حرکت و تلاش بیشتر دانش آموزان 

10. در نظر گرفتن دانش آموزان نیاز به تلاش در همه ی فعالیت ها از جمله خوانش متن و...     

نظام آموزشی جدید 6-3-3 یا 3-3-3-3 ؟

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و دوم شهریور ۱۳۹۱ |
تغییر ساختار آموزشی که وزارت آموزش و پرورش از سال 88 تاکنون دنبال آن است امسال با اضافه شدن سال ششم ابتدایی عملا و ناگهانی اجرا می شود. اما معاون آموزش ابتدایی از یک تغییر دیگر هم خبر می دهد؛دوپاره شدن ابتدایی 
 
پیش از این هم آموزش و پرورش اعلام کرده بود ساختار جدید آموزشی در نهایت به سمت چهار دوره سه ساله پیش می رود، اما قرار نبود از همین ابتدا این تغییر هم اجرا شود.
 
با این حال فاطمه قربان به ایسنا گفته: "یکی از برنامه‌هایی که امسال برای مدارس ابتدایی در نظر گرفته شده است، تحصیل دانش آموزان اول تا سوم و چهارم تا ششم در مدارس جداگانه است و یا اینکه اول تا ششم ابتدایی باید در یک مدرسه و در یک نوبت تحصیل کنند."
 
پیش از این کارشناسان و نماینده های مجلس از آموزش و پرورش پرسیده بودند برای آسیب هایی حضور کودکان 6 تا 13 ساله در یک محیط آموزشی چه راهکاری دارد که در نهایت هم دو پاره شدن دوره ابتدایی در پاسخ عنوان شد.
 
البته این اتفاق می تواند منتقدان 6-3-3 را کمی راضی کند، اما نکته اینجاست که فضای آموزشی دوره ابتدایی در شرایط فعلی در شهرهای بزرگ هم با کمبود مواجه است و اضافه شدن حتی کلاس ششم هم دردسر های کمبود فضای آموزشی برای مدیران مدارس داشت. اکنون به نظر می رسد نصف شدن دوره ابتدایی هم برای خودش با بحران فضای آموزشی همراه باشد. هرچند به نظر می رسد این برنامه، امسال به طور گسترده اجرا نشود.
 
ضمن اینکه فاطمه قربان گفته هنوز 15 درصد مدارس ابتدایی، دو نوبته هستند: با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود 85 درصد از مدارس ابتدایی کشور در نوبت صبح به صورت ثابت تحت پوشش قرار بگیرند و در سالهای آینده باید همه مدارس ابتدایی را به نوبت صبح منتقل کنیم.
 
 
 
سال ششمی ها نمره می گیرند
 
اما یکی از تفاوت های سال ششم ابتدایی با اول تا پنجم، نوع ارزشیابی دانش آموزان است. به گفته معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، ارزشیابی این پایه به صورت نمره محور است: با توجه به اینکه ارزشیابی توصیفی از چندسال پیش در مقطع ابتدایی آغاز شده، امسال نیز ارزشیابی تحصیلی در 100 درصد پایه‌های اول تا چهارم توصیفی و در پایه پنجم نیز پوشش 30 درصدی خواهد داشت.
 
قربان گفت: تا اجرای کامل طرح ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی دو سال زمان داریم، لذا باید همه جوانب آن در پایه ششم بررسی شود، چراکه این پایه آخرین سال تحصیل دانش آموزان در مقطع ابتدایی است و با توجه به اینکه دانش آموزان وارد سه ساله اول متوسطه نظام آموزشی جدید می‌شوند، باید نحوه ارزشیابی تحصیلی این پایه بررسی و به تایید و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد. 
 

ارزشیابی املا و انشا فارسی ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ |

ارزشیابی مهارت های نوشتاری- الف:  املای فارسی ششم

املای فارسی : کتبی (20 نمره)

- ارزشیابی تکوینی (20 نمره)

20 نمره املای تقریری تقسیم بر دو ،به اضافه ی 10 نمره طرح سوال از بخش فعالیت های املایی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته .   

- ارزش یابی پایانی (20 نمره)

20 نمره املای تقریری تقسیم بر دو + 10 نمره طرح سوال از بخش فعالیت های املایی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته. 20=10نمره پرسش ها+10= 2 ÷20نمره ی تقریری .

* نمره ی نهایی :

میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20= 2 ÷40 =20+20)

یادآوری : املای تکوینی (مستمر) همیشه از درس جدید نیست و می توان از درس های پیشین و حتی از شعرها ، بخوان و بیندیش ها و دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز املا گفت .

 

===================================================

   ارزش یابی درس مهارت های خوانداری فارسی ششم

ردیف

عنوان

نمره

  1

خوانش متن (نظم و نثر)

6

  2

درک و دریافت

4

  3

حفظ شعر

2

  4

فن بیان

2

  5

یادآوری

2

  6

کارگاه درس پژوهی

2

  7

خود ارزیابی

1

  8

معنی واژه

1

جمع کل

20

  *شرح موضوع های ارزش یابی مهارت های خوانداری فارسی:

1) خوانش متن :

خوانش متن شامل متون نظم و نثر است (3 نمره نظم ، 3 نمره نثر)

در خوانش متن توجه به موارد زیر ضروری است :

- رعایت آهنگ

- توجه به لحن کلام

- رعایت تکیه:تکیه ،فشار آوایی است که روی هجای کلمه ایجاد می شود و موجب برجسته شدن هجای کلمه می شود. در مورد کلمات چند هجایی باید توجه کنیم که تغییر در هجا باعث تغییر در معنی کلمه می شود.

مانند : سبزی sabzi  (به معنی سرسبزی و طراوت)   ،     سبزی sab/zi  (سبز هستی )

          ولی vali  (سرپرست)                                 ،           ولی va/li  (اما)

- رعایت مکث و درنگ

- رعایت ایستگاه های آوایی : منظور از ایستگاه های آوایی ، جاهایی است که سخن نیاز به قطع و وصل و کشش های آوایی دارد و به عبارتی رعایت زیر و بم کلمات است.

 

============================

شیوه نامه ی ارزش یابی درس زبان و ادبیات فارسی پایه ی ششم

ساعات آموزش

مواد درسی

نوع آزمون و ارزش یابی

 

5

 ساعت

 در هفته

 

1 : مهارت های خوانداری فارسی

 

2- مهارت های نوشتاری: املا

 

3- مهارت های نوشتاری: نگارش و انشا

 

شفاهی – آزمون عملکردی

 

کتبی

 

کتبی

 

تذکر: از تفکیک ساعت و موضوع آموزش مهارت های زبانی و واگذاری آن به برنامه های دیگر ،جداً خودداری شود.بی توجهی به این مساله ، آسیب اصلی برنامه در سال های گذشته بوده است.

درس زبان و ادبیات فارسی به سه ماده ی درسی ، بخش شده است :

1) مهارت های خوانداری فارسی

2) مهارت های نوشتاری : الف - املا

 3) مهارت های نوشتاری : ب - نگارش و انشا

هر یک از این سه عنوان درس ، به صورت مستقل ، بیست نمره دارند ، چگونگی ارزش یابی و نمره گذاری درس ها در پی ، می آید.

1 – فارسی (مهارت های خوانداری) ، این درس به آموزش و تقویت مهارت های شفاهی یا گفتاری زبان می پردازد. در ارزش یابی هم انتظار می رود ، پاره مهارت های خوانداری زبان ، مورد توّجه همکارن قرار گیرد.

در این برنامه تاکید بر تقویت مهارت های گوش کردن ، تمرکز داشتن ، درست حرف زدن ، گفت و گوی دو نفره ، گفت و گو در جمع ، خوانش صحیح متن و حفظ شعر از اهداف اساسی است که با هم دیده شده اند .در ارزش یابی باید استقلال آن ها حفظ شود.

از سوی دیگر در کتاب فارسی علاوه بر متون نظم و نثر فارسی گذشته و   معاصر ، درک و فهم محتوای متون نیز ضروری است بدین منظور در ارزشیابی توجه به توانایی تفکر ، قدرت نقد و بررسی و تحلیل نیز در نظر گرفته شده است.

یادآوری :آزمون پایانی مهارت های خوانداری فارسی به صورت شفاهی برگزار می شود ولی برای این که همکاران بتوانند از همه ی دانش آموزان ارزشیابی یکسانی به عمل آورند و نمره هایی برای هر یک داشته باشند، پیشنهاد می شود : ماهی یک بار آزمون کتبی هم برای ارزشیابی از فارسی برگزار شود. در برگزاری این آزمون ،پرسش های صفحه های نخست هر درس در کتاب مهارت های نوشتاری با عنوان «فعالیت های متن درس» می تواند به کار گرفته شود. (ارزیابی تکوینی یا مستمر).    

 

=====================================

                             ارزشیابی مهارت های نوشتاری ب: نگارش و انشا

انشای فارسی (20 نمره)

- ارزش یابی تکوینی (20 نمره) :

10 نمره ،نوشتن موضوع انشا + 10 نمره طرح پرسش هایی از فعالیت های انشایی و نگارشی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های نگارشی معلم ساخته .

- ارزش یابی پایانی (20 نمره) :

10 نمره، نوشتن موضوع انشا + 10 نمره طرح پرسش هایی از فعالیت های انشایی و نگارشی کتاب مهارت های نوشتاری وپرسش های نگارشی معلم ساخته .

* نمره ی نهایی :

میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20= 2 ÷40 =20+20)

لازم است در ارزش یابی نگارش و انشا به موارد زیر توجه شود :

1) به کارگیری واژگان مناسب و تعبیرها و ترکیب های خوش ساخت

 2) به کارگیری درستِ نکته های نگارشی ، دستوری و املایی.

  3) توانایی بهره گیری از نکات آموزشی مطرح شده در کارگاه نویسندگی

 4) بیان و توصیف دقیق مشاهدات .

  5) پیراسته ، ویراسته و پاکیزه نویسی .

6) استفاده از آیات و روایات متناسب با موضوع.

7) به کارگیری و استفاده مناسب از ضرب المثل ها و اشعار مناسب.

  8) رعایت نظم منطقی و پرورش موضوع.     

  9) تاکید و توّجه به استفاده از جمله های نو و خلاق.

10) بهره گیری از تخیل و عناصر زیبایی سخن.

11) در صورت برخورداری نوشته از فضای خلاقانه و نگاه نو ، می توان از برخی کاستی های ظاهری و کم اهمیّت مانند خط خوردگی ها ، چشم پوشی کرد.

شیوه نامه ی ارزش یابی درس فارسی(خوانداری) پایه ی ششم (1)

نوشته : آقااحمدی | در : شانزدهم شهریور ۱۳۹۱ |


 درس فارسی  در 5 ساعت آموزشی به سه عنوان ، بخش شده است : 1) فارسی (مهارت های خوانداری)، 2) املا ، 3) نگارش و انشا.هر یک از این سه عنوان درس ، به صورت مستقل ، بیست نمره دارند ، چگونگی ارزش یابی و نمره گذاری درس ها در پی ، می آید.

 

1 – فارسی (مهارت های خوانداری) ، این درس به آموزش و تقویت مهارت های شفاهی یا گفتاری زبان می پردازد. در ارزش یابی هم انتظار می رود ، پاره مهارت های خوانداری زبان ، مورد توّجه همکارن قرار گیرد.در این برنامه تاکید بر تقویت مهارت های گوش کردن ، تمرکز داشتن ، درست حرف زدن ، گفت و گوی دو نفره ، گفت و گو در جمع ضمن خوانش صحیح متن ، حفظ شعر از اهداف اساسی است و با هم دیده شده اند و ارزش یابی از همه آنها موضوعیت دارد و باید استقلال آنها حفظ شود.

 

از سوی دیگر در کتاب فارسی علاوه بر متون نظم و نثر فارسی گذشته و   معاصر ، درک و فهم محتوای متون نیز ضروری است بدین منظور در ارزشیابی توجه به توانایی تفکر ، قدرت نقد و بررسی و تحلیل نیز در نظر گرفته شده است.یادآوری :آزمون پایانی مهارت های خوانداری فارسی به صورت شفاهی برگزار می شود ولی برای این که همکاران بتوانند از همه ی دانش آموزان ارزشیابی یکسانی به عمل آورند و نمره هایی برای هر یک داشته باشند، پیشنهاد می شود : ماهی یک بار آزمون کتبی هم برای ارزشیابی از فارسی برگزار می شود. در برگزاری این آزمون صفحه های نخست هر درس در کتاب مهارت های نوشتاری با عنوان «فعالیت های متن درس» می تواند به کار گرفته شود. (ارزیابی تکوینی یا مستمر).  ارزش یابی درس فارسی (مهارت های خوانداری)

 

ردیف

 

 

عنوان

 

 

نمره

 

 

  1

 

 

خوانش متن (نظم و نثر)

 

 

6

 

 

  2

 

 

درک و دریافت

 

 

4

 

 

  3

 

 

حفظ شعر

 

 

2

 

 

  4

 

 

فن بیان

 

 

2

 

 

  5

 

 

یادآوری

 

 

2

 

 

  6

 

 

کارگاه درس پژوهی

 

 

2

 

 

  7

 

 

خود ارزیابی

 

 

1

 

 

  8

 

 

معنی واژه

 

 

1

 

 

جمع کل

 

 

20

 

 

 

*نیمه ای گفتیم و باقی نیمه ،یاران بو برند                   

 ادامه دارد ...


ارزش يابي مستمر و پاياني پيشرفت تحصيلي درس قرآن در پايه ي ششم ابتدايي

نوشته : آقااحمدی | در : پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ |

باسمه تعالي
ارزش يابي مستمر و پاياني پيشرفت تحصيلي درس قرآن در پايه ي ششم ابتدايي درس قرآن در پايه‌ هاي ششم ابتدايي به‌صورت شفاهي و به دو نوع ارزش‌يابي مي‌شود : الف - ارزش‌يابي مستمر ب- ارزش‌يابي پاياني الف– ارزش‌يابي مستمر : نمره‌ي ارزش‌يابي مستمر با توجه به ميزان مشاركت دانش‌آموز در فعاليت‌هاي يادگيري تعيين مي‌شود. اهمّ اين فعاليت‌ها در درس قرآن، عبارت است از : 1- اعلام آمادگي براي خواندن، آيات و عبارات از روي كتاب درسي 2- مشاركت در كار گروهي به منظور فهم بيش‌تر (بيان مصاديق پيام‌هاي قرآني) 3- مشاركت در جمع‌خواني آيات و عبارات قرآني و همراهي با نوار آموزشي 4- بيان داستان‌هاي قرآني كتاب 5- ميزان توانايي در خواندن آيات و عبارات قرآني كتاب درسي (در پرسش‌هاي تدريجي) 6- انجام فعاليت‌هاي كار در كلاس 7- انجام منظم تكليف اُنس با قرآن در خانه 8- خواندن آيات از روي صفحات پاياني هر درس يا از روي قرآن كامل تبصره : بديهي است اگر دانش‌آموزي در خواندن آيات از روي صفحات پاياني هر درس يا قرآن كامل موفقيت لازم را كسب نكرده است، نبايد از او نمره‌اي كسر شود. 9- انجام فعاليت‌هاي خارج از كلاس مرتبط با درس قرآن، مانند : - تهيه‌ي نوار آموزشي قرآن يا ساير نوارهاي قرآن و استماع آن در خانه؛ - خواندن قرآن در خانه؛ - مطالعه‌ي كتاب‌هاي جانبي درباره‌ي داستان‌هاي قرآني‌ پيام‌هاي زندگي (پيام قرآني) - حفظ برخي از سوره‌ها، آيات و پيام‌هاي قرآني؛ - تلاوت قرآن با صوت خوش و زيبا؛ - نقاشي، خوش‌نويسي و انجام ساير كارهاي هنري درباره‌ي پيام‌هاي قرآني، داستان‌ها و ... - شركت در جلسات و مسابقات قرآني مانند حضور در دارالقرآن‌ها و ساير برنامه‌هاي مشابه؛ - جمع‌آوري مطالبي درباره‌ي قرآن از مجموعه‌ي كتاب‌هاي درسي دوره‌ي ابتدايي؛ - توليد روزنامه‌هاي ديواري خاص قرآن با ارائه‌ي مطالب مربوط به قرآن در روزنامه‌هاي ديواري مدرسه؛ - توانايي دانش‌آموزان در معناكردن عبارات قرآني بديهي است آموزگار مي‌تواند در چارچوب برنامه‌ي آموزش قرآن و مناسب با اصول، محتوا و روش‌هاي آن، دانش‌آموزان را به هر فعاليت مناسب ديگري نيز ترغيب و تشويق كند. ب - ارزش‌يابي پاياني ارزش‌يابي پاياني از دانش‌آموزان پايه ي ششم ابتدايي در پايان هر نيم سال به صورت شفاهي به شرح زير انجام مي‌شود : رديف مواد ارزش‌يابي ميزان ارزش‌يابي نمره سطح انتظار 1 روخواني آيات جلسه ي اول دروس حدود چهار سطر 9 خواندن به صورت معمولي و روان 2 روخواني آيات جلسه ي سوم دروس حدود چهار سطر 9 خواندن به صورت شمرده و آرام 3 پيام قرآني دو پيام 2 پس از روخواني پيام قرآني و ترجمه‌ي آن از روي كتاب، بتواند با استفاده از تصاوير كتاب يا بدون آن، مفهوم پيام را به زيان خود توضيح دهد يا نمونه و مصداقي از آن را بيان كند. جمع 20 تبصره : هر دانش‌آموز مي‌تواند با توجه به هر يك از موارد زير و در مجموع حداكثر 2 نمره‌ي تشويقي كسب كند : 1- قرائت آيات، تقريباً شبيه نوار آموزشي 2- روان خواني حدود نيم صفحه از مصحف كامل 3- حفظ يك صفحه ( يا به ميزان يك صفحه از آيات مختلف) از صفحات قرآني كتاب درسي 4- حفظ حداقل چهار پيام قرآني از پيام‌هايي كه در هر نيم‌سال تدريس شده است. شيوه‌ي كسر نمره در ارزش‌يابي پاياني الف – روخواني : 1- كسر نمره به علت غلط خواندن : به ازاي هر كلمه ي غلط خوانده شده، نيم (5/0) نمره كسر مي‌شود. در صورت تصحيح غلط توسط دانش‌آموز- با تذكر يا بدون تذكر معلم- نمره‌اي كسر نمي‌شود. 2- كسر نمره از نظر كيفيت و سرعت خواندن : در صورتي كه دانش‌آموز نمي‌تواند آيات و عبارات قرآني كتاب درسي را مطابق سطح انتظار بخواند و يا مكث و برگشت‌هاي زياد دارد, با توجه به ميزان نقص, علاوه بر غلط هاي اعرابي، حداكثر دو نمره كسر مي‌شود. ب – پيام قرآني : اگر دانش‌آموز پس از خواندن متن و ترجمه‌ي پيام از روي كتاب, نتواند درباره‌ي آن توضيح دهد يا مصداقي را بيان كند و يا توضيح ارائه شده خيلي از مفهوم پيام دور باشد, نمره‌ي آن پيام را (هر پيام يك نمره) كسب نمي‌كند و يا به ميزان نقص, از نمره‌ي آن پيام كسر مي‌شود. تذكر : در ارزش‌يابي هميشه به نكات زير توجه داشته باشيد : 1- ارزش‌يابي نبايد موجب تضعيف علاقه‌ي دانش‌آموزان به درس قرآن شود. از اين‌رو, بايد از سخت‌گيري‌هاي بي‌جا پرهيز كرد يا به نحوي ارزش‌يابي را انجام داد كه دانش‌آموزان, آن را جزئي از فرايند يادگيري احساس كنند تا محيط اضطراب‌آور همراه با فشار رواني ايجاد نشود. 2- مهارت روخواني قرآن, به‌تدريج كسب مي‌شود, از اين‌رو, نبايد انتظار داشت كه همه يا بيش‌تر دانش‌آموزان مهارت روخواني آيات يك درس را در زمان تدريس به‌طور كامل كسب كنند. هر دانش‌آموز با توجه به استعداد خود, اين مهارت را به‌تدريج در دروس بعدي به‌دست مي‌آورد. 3- با توجه به اصل تفاوت‌هاي فردي بهتر است از دانش‌آموزان ضعيف‌تر از قسمت‌هاي ساده‌ي كتاب پرسش كرد. 4- فرصت رفع اشكال را براي دانش‌آموزان فراهم آوريد تا بتوانند اشتباه خود را تصحيح كنند. براي مثال, تذكر براي برگشت و صحيح خواندن, در صورتي كه موجب اضطراب بيش‌تر دانش‌آموزان نشود, مناسب و مفيد است. 5- از بخش هاي داستان، بيش تر بدانيم و كار در كلاس ارزش يابي پاياني به عمل نمي آيد.

روش تدریس کتابهای دوره ابتدایی

نوشته : آقااحمدی | در : ششم شهریور ۱۳۹۱ |

 

دانلود کتاب راهنمای معلم تفکر و پژوهش 

مقدمه (103 KB)
بخش اول (268 KB)
بخش دوم (616 KB)
بخش سوم (489 KB)

راهنمای تربیت بدنی پنجم

مقدمه (131 KB)
بخش اول (307 KB)
بخش دوم (139 KB)
بخش سوم (218 KB)
بخش چهارم (226 KB)
بخش پنجم (202 KB)
بخش ششم (245 KB)
بخش هفتم (254 KB)

راهنمای معلم هدیه های آسمان پنجم

مقدمه (56 KB)
بخش اول (784 KB)
بخش دوم (573 KB)
بخش سوم (951 KB)
بخش چهارم (586 KB)
بخش پنجم (420 KB)

   راهنمای معلم علوم تجربی پنجم

 

مقدمه (122 KB)
بخش اول (610 KB)
بخش دوم (41 KB)
بخش سوم (152 KB)
بخش چهارم (440 KB)
بخش پنجم (444 KB)
بخش ششم (605 KB)
بخش هفتم (484 KB)
بخش هشتم (443 KB)
بخش نهم (529 KB)
بخش دهم (421 KB)
بخش یازدهم (521 KB)
بخش دوازدهم (467 KB)
بخش سیزدهم (860 KB)

راهنمای تدریس فارسی پنجم

مقدمه (56 KB)
بخش اول (226 KB)
بخش دوم (220 KB)
بخش سوم (139 KB)
بخش چهارم (190 KB)
بخش پنجم (226 KB)
بخش ششم (97 KB)
بخش هفتم (197 KB)
بخش هشتم (92 KB)

    راهنمای معلم تربیت بدنی دوره ابتدایی

 

مقدمه (112 KB)
بخش اول (576 KB)
بخش دوم (422 KB)
بخش سوم (264 KB)
بخش چهارم (479 KB)
بخش پنجم (460 KB)
بخش ششم (589 KB)

راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی

مقدمه (95 KB)
بخش اول (141 KB)
جدول (152 KB)
بخش دوم (217 KB)
بخش سوم (529 KB)
بخش چهارم (612 KB)
بخش پنجم (386 KB)
بخش ششم (309 KB)
بخش هفتم (297 KB)

راهنمای تدریس ارزشیابی کیفی

 

مقدمه (95 KB)
بخش اول (132 KB)
بخش دوم (168 KB)
بخش سوم (420 KB)
بخش چهارم (69 KB)

    لوحه های تربیت بدنی پنجم دبستان

 

لوح 1 (495 KB)
لوح 2 (510 KB)
لوح 3 (539 KB)
لوح 4 (371 KB)
لوح 5 (828 KB)
لوح 6 (755 KB)
لوح 8 (561 KB)
لوح 7 (642 KB)
    

پرسشهای متداول درخصوص ریاضی ششم و پاسخ به آنها

نوشته : آقااحمدی | در : ششم شهریور ۱۳۹۱ |

 سري اول

1-روش تدريس رياضي پايه ششم به چه صورت است؟

در آموزش هر درس اين فرايند پيشنهاد مي شود:

1)با فعاليتهاي دست ورزي كه دانش آموز در  منزل انجام مي دهد.مفهوم براي دانش آموز معني دار مي شود.اين فعاليت را معلم مي تواند خودش با تجربه آموزشي كه دارد و  يا فعاليتهايي كه در اختيار قرار مي گيرد انجام دهد.

2) فعاليت مربوط به كتاب را دانش آموزان  به صورت گروهي يا انفرادي(بسته به جمعيت كلاس) انجام مي دهند و  معلم جمع بندي مي كند.

3)با انجام كار در كلاس هم معلم دانش آموز  را از نظر درك ارزيابي كرده و و هم دانش آموز خود را ارزيابي مي كند.

4)با انجام تمرين در منزل تثبيت يادگيري در دانش آموز به وجود مي آيد.با دادن فعاليتهاي دست ورزي ديگر از دانش آموز بخواهيد آن مفهوم را بسازد.

در راهبردهاي حل مسئله با توضيح معلم دانش آموز همراه با معلم راهبرد را درك كرده و در مسائل از آن استفاده مي كند.

2)ساختار كتاب پايه ششم به چه صورت است؟

 

3)ارزشيابي كتاب پايه ششم به چه صورت است؟

ارزشيابي كتاب پايه ششم به صورت كمي است.

4)آیا حتماٌ فصول کتاب باید به ترتیب تدریس شود ؟یا اینکه می توان فصل اول را با توجه به مشکل بودن آن را بعد از چند فصل دیگر تدریس کرد؟

فصل اول كتاب فصل مشكلي نيست چون دانش آموز تمامي اين مفاهيم را ياد گرفته است در اينجا نوع نگاه به مفهوم تغيير كرده يعني دانش آموز  همان دانسته هاي خود را از منظر ديگر مي بيند.چون فصلها در امتداد يكديگر هستند بنابر اين نمي توان ترتيب آموزشي را تغيير داد.

5)چرادرتصویرعنوانی ونیزفعالیت هاازکشور مصر نام برده شده است؟

تصویر تاریخی برای دانش آموزان جذاب است وقدیمی ترین مقالات در موردکسر وعددمخلوط درمنابع مربوط به مصر باستان یافت شد دانشمندان ايراني مانند خوارزمي اين مفاهيم را به كار بردند و در حل مسائل از آن استفاده كردند.

6)با توجه به اینکه در پایه پنجم واحد کسر ها برای دانش آموزان معرفی شده بود.چرا در کتاب ششم بعضی جاها واحد داده نشده است؟

چون دانش آموزان در سال های گذ شته با کسر ومفاهیم آن آشنا شده اند وباید بتوانند با توجه به مخرج کسر واحد را تشخیص دهند.

7)آيا مي توانيد راجع به واحد بيشتر توضيح دهيد.

واحد نوعي قرار داد است كه ما بسته به نوع پديده انجام مي دهيم به عنوان نمونه اگر يازده مثلث به هم پيوسته داشته باشيم و بخواهيم    را روي آن نشان دهيم مي توانيم چهار مثلث را به شيوه هاي متفاوت يك واحد در نظر بگيريم پس دو دسته چهارتايي از مثلثها و يك سه تايي از مثلث ها مي شود.يا در صفحه اول فصل دوم تنوع واحدها را مي بينيد كه بسته به نوع اتخاب واحد عدد مربوطه را مي نويسيم.

8)با توجه به اینکه دانش آموزان در پایه پنجم عملیات های کسر وعددمخلوط را خوانده اند چرا کتاب تاکید روی گسترده نویسی ونمایش روی محوراعداد وهمچنین نمایش تصویری کسر وعدد مخلوط دارد؟

گسترده نويسي عددي قدرت استدلال عددي را در دانش آموز رشد ميد هد و حتي ابزار مناسبي در محاسبات ذهني مي باشد.نمايش عدد روي محور اعداد به درك دانش آموز به عدد به عنوان طول كمك مي كند.نمايش تصويري درك تصويري دانش آموز را نسبت به مفاهيم تغيير مي دهد.

9)چرا در کتاب ابتدا سوال ها و فعالیت های دشوار مطرح شده وسپس فعالیت هابا چالش کمتر بیان شده است؟

رويكرد آموزشي حل مسئله و فعاليت محور است.در بعضي از فعاليتها چون آموزش در راستاي دانسته هاي قبلي معلم است تصور همكاران اين است كه چالش كمتري مواجه است اما چون نگاه جديد به بعضي از فعاليتها  وجود دارد همكاران تصورشان بر اين است كه چالش زا ست.

10) تقسیم کسر بر کسر روی شکل را چگونه توضیح دهیم؟

ابتدا با فعاليت دست ورزي دانش آموز فرايند عمليات داده شده را در منزل انجام مي دهد. در كلاس مفهوم تقسیم را به صورت  كلامي بيان مي نماييم  تا دانش آموز درك نمايد كه دنبال چه چيزي است سپس كلام آنها را به صورت تصويري نمايش مي دهيم سپس از دانش آموز مي خواهيم فعاليت تقسيم را به صورت دست ورزي و به صورت تصويري در منزل انجام دهند

11)اگرنقاط وسط دو تا از اضلاع یک مثلث را به هم وصل کنیم چه رابطه ای بین این پاره خط وضلع سوم مثلث وجود دارد؟

این پاره خط موازی ضلع سوم مثلث است وهمچنین نصف آن نیز می باشد(متناسب هستند)

 

 

12)آیا کسر همان نسبت است ؟

خیر ،کسر نمادی است برای نشان دادن نسبت ها ،نسبت ها را می توان جابه جا کرد مثلاٌ1به 3یا 3به 1ولی کسر را نمی توان جابه جا کرد.فقط وقتی می توان کسر را نسبت دانست که جنس دو کمیت یکی باشد.مانند:45دقیقه چه کسری از یک ساعت است یا نسبت 45 دقیقه به يك ساعت مثل 3به 4 است.

نسبت ماشین به چرخ که 1به 4است را نمی توان کسر در نظر گرفت.

 

13)چگونه دوران 90درجه را برای پرچم نسبت به یک نقطه نمایش دهیم ؟

ابتدا دانش آموز بايد بتواند زاويه 90 درجه را در جهت هاي مختلف ببيند سپس از دانش آموز بخواهيم يك خط را به اندازه 90 در جه در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخاند آنگاه خطوط مختلف را و خطوط شكسته به هم متصل را به اندازه 90 در جه بچر خواند سپس  از انتهای پرچم به نقطه وصل می کنیم با توجه به شعاع فرضی بین انتهای پرچم ونقطه در جهت عقربه های ساعت به اندازه 90 درجه کمان می زنیم (فرضی)تا نقطه ی ابتدای پرچم به دست آید برای نقطه ی انتهای پرچم ونیز نوک پارچه پرچم چنین عمل می کنیم

برنامه هفتگی ششم دبستان -ساعات دروس مختلف

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ |
ردیف

مواد   درسی

ساعت
۱   قرآن  ۳
۲ تعلیمات دینی و اخلاق  ۲
۳  زبان و ادبیات فارسی  ۵
۴ مطالعات اجتماعی و آداب زندگی  ۳
۵  ریاضیات  ۴
۶ علوم تجربی  ۲
۷   هنر  ۲
۸ سلامت و تربیت بدنی  ۲
۹ تفکر و پژوهش  ۱
۱۰ کار و فناوری  ۱
 جمع ۲۵

.:: دوران ::. یکی از مباحث ریاضی ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : هفتم مرداد ۱۳۹۱ |

 

دوران: (rotation)

دوران به معنی چرخش ، چرخیدن و دور گردیدن می با شد و در ریاضی گرداندن یک شکل حول یک نقطه یا خط را دوران می نامیم .

دوران دو نوع می باشد:

نماد های  دوران مرکزی،

و نمادهای دوران  محوری را نشان می دهند.

 

 

مجموعه دوران ها: مجموعه ای از دوران هاست که پس از انجام دوران وضعیت شکل و رنگ آن را حفظ می کنند. گاهی مجموعه دوران ها را مجموعه تقارن ها نیز می نامند.

مجموعه ی را مجموعه ی دوران ها ی شکل بالا می نامیم.

  

دانلود کتابهای درسی ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : نوزدهم تیر ۱۳۹۱ |

 

دانلود کتاب علوم تجربی ششم دبستان

بخش اول (6836 KB)
بخش دوم

 

(8829 KB)

 دانلود کتاب معلم تفکر و پژوهش

مقدمه (103 KB)
بخش اول (268 KB)
بخش دوم (616 KB)
بخش سوم (489 KB)
    

دانلود کتاب ریاضی ششم دبستان

مقدمه(269 KB)

بخش اول (4812 KB)
بخش دوم (3448 KB)
بخش سوم (2416 KB)

 

 

 

خط استوا-مدار-نصف النهار

نوشته : آقااحمدی | در : سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ |
استوا:

 به دايره بزرگي که دور زمين تصور مي کنيم و فاصله ي آن از قطب شمال و جنوب کره ي زمين يکسان است خط استوا مي گوييم.

 

مدار :

 به دايره هايي که به موازاي خط استوا بر روي کره زمين تصور مي کنيم مدار مي گوييم .

 

مدار استوا صفر درجه (مدار مبدا) در نظر گرفته شده و مدار ها در نيم کره شمالي و در نيم کره جنوبي بين 0تا 90 درجه تقسيم مي شوند .

 

نصف النهار :

 اگر در روي يک کره ي جغرافيايي ، خط هاي ،(نيم دايره هايي) از قطب شمال تا قطب جنوب ترسيم کنيم به اين خطوط نصف النهار مي گوييم .

نصف النهار مبدا ( گر ينويچ ، لندن ، مرکزي ) که از رصد خانه ي گرينويچ لندن عبور مي کند به عنوان نصف النهار مبدا (صفر درجه ) در نظر گرفته شده است .

نصف النهار هاي نيم کره شرقي از صفر تا 180 درجه در شرق و نصف النهار ها ي نيم کره غربي بين صفر تا 180 درجه در غرب تغيير مي کنند.

مختصات جغرافيايي:

هر نقطه از زمين ، روي يک مدار و يک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آن مختصات جغرافيايي آن نقطه مي گويند .

 

نمایش حرکت انتقالی زمین

دانش آموزان کلاس پنجم دبستان شهید اسدی در کار گروهی هنر

نوشته : آقااحمدی | در : سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ |

 

 

 

گوش اندام حس شنوایی و چشم اندام حس بینایی

نوشته : آقااحمدی | در : یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ |

وبسایت پنجم دبستان

وبسایت پنجم دبستان


برچسب‌ها: اندام های حسی, نحوه ی کار گوش و چشم

قیدوانواع آن

نوشته : آقااحمدی | در : سیزدهم فروردین ۱۳۹۱ |

کلمه ای است که مفهوم فعل یا صفت یا کلمه ی دیگر را به چیزی از قبیل : زمان ، مکان ، حالت و چگونگی  مقید سازد و از ارکان اصلی جمله باشد ، مانند : هوشنگ پیوسته کار می کند ، هرگز بیکار نمی نشیند ، هر پرسش را عاقلانه جواب می دهد .   کلمات پیوسته ، هرگز و عاقلانه از قیود هستند .

ممکن ایت یک جمله دارای چند قسم از قیود باشد :  بهرام ، امروز اینجا خوب کار کرد .
" امروز " قید زمان و " اینجا " قید مکان و " خوب " قید  حالت است

ممکن است قیدی  بر سر قید دیگر افزوده شود : محمد بسیار دیر به خانه بازگشت

قید بر دو قسمت است : مختص و مشترک
قید مختص آن است که تنها در حالت قید استعمال شود ، مانند : هرگز ، هنوز
قید مشترک آن است که در غیر حالات قید نیز استعمال شود ، مانند : خوب ، بد و امثال آن که گاهی صفت واقع شوند  و گاهی قید : علی خوب کار می کند . محمد شاگرد خوبی است .

پاره ای از قیود مشهور از این قرار است :

1- قیود زمان : پیوسته ، همیشه ، گاه ، گاهی ، ناگاه ، ناگهان ، همواره ، دیر ، زود ، بامداد ، دوش ، پار ، پیرار ، شب ، روز ، دَردَم
2- قیود مکان : بالا ، پایین ، فرود ، چپ ، راست ، پیش ، پس ، آنجا ، اینجا ، درون ، برون ، هرجا ، همه جا ، ایدر
3- قیود مقدار :  بیش ، کم ، بسیار ، اندک ، پاک ، سراسر ، یکسر ، بسی ، بسا ، چند ، چندان ،  فراوان
4- قیود تاکید و ایجاب : البته ، لابد، لاجرم، ناچار، بی گفتگو، بی گمان ، بدرستی ، راستی را ، بی چند و چون
5- قیود ترتیب : پیاپی ، دمادم ، نخست ، درآغاز ، درانجام ، دسته دسته ، یکان یکان ، پی ، آنگاه
6- قیود نفی :  نه ، هیچ ؛ هرگز ، به هیچ وجه ، به هیچ رو ، اصلا ، ابدا ، مطلقا
7- قیود وصف :  خندان ، شادان ، سواره ، پیاده ، لنگ لنگان ،  عاقلانه ، آشکار ، نهان ، مردوار ، بنده دار ، آسان ، دشوار ، سربسته ، نهفته
8- قیود شک و ظن : پنداری ، گویی ، گوییا ، مگر ، شاید
9- قیود استفهام : کدام ، چند ، چه سان ، مگر ، هیچ
10- قیود استثنا : جز ، جز که ، مگر ، الّا
11- قیود تمنّی : کاشکی ، کاش ، ای کاش ، بو که ، آیا بود
12- قیود تشبیه : مانا ، همانا ، چنین ، چنان

صفحاتی از کتاب فارسی 70سال پیش کلاس اول

نوشته : آقااحمدی | در : نهم فروردین ۱۳۹۱ |
دبستان شهید اسدی/حضرت موسی بن جعفر(ع)

دبستان شهید اسدی/حضرت موسی بن جعفر (ع)

دبستان شهید اسدی/حضرت موسی بن جعفر(ع)

www.aghaahmadi.blogfa.com

www.aghaahmadi.blogfa.com

چند نمونه از سوالات امتحانی پایه ی پنجم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : نهم فروردین ۱۳۹۱ |

سوالات تاریخ مدنی

سوالات ریاضی 

سوالات درس علوم تجربی 

سوالات درس بنویسیم (انشای فارسی)

سوالات درس تاریخ و مدنی

1- چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟

2- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟

3- دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟

4- دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد.

برای  دیدن بقیه سوالات ادامه مطلب را کلیک کنید

 

دانش آموزان کلاس پنجم دبستان شهید اسدی وحضرت موسی بن جعفر(ع) اسفند ماه 90

نوشته : آقااحمدی | در : نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ |

نفرات برتر مسابقه ی علمی بهمن 90

جدول اسامي پادشاهان قاجار و تاريخ سلطنت و وفات

نوشته : آقااحمدی | در : یکم اسفند ۱۳۸۸ |
طائفه قاجاريه ، يکي از طوائف ترک که در قرن هفتم هجري هنگام حمله چنگيز از مرکز آسيا به جانب مغرب انتقال يافت ، طائفه قاجار بود که رفته رفته از سراسر خاک ايران گذشته در مرز شام مسکن گزيد. در يورش هفت ساله امير تيمور گورگان قبائل قاجار از شام به سمت مشرق بازآمده در حوالي گنجه و ايروان اقامت نمودند. يکي از هفت طائفه که دستيار شاه اسماعيل صفوي بودند و به نام قزل باش معروف شدند طائفه قاجار بود. در عهد شاهان صفوي روساي ايل قاجار مکرر داراي حکومت و مامور به سفارت شدند. در زمان شاه عباس بزرگ اين طائفه نيروئي به دست آورده و به قبائل چندي تقسيم گرديدند. شاه عباس از افزايش عده اين طائفه استفاده کرده ، آنان را مامور حفظ مرزهاي مهم کشورنمود. قسمت عمده آنان را در ولايت گرگان براي دفع ترکتازهاي ترکمن ها مقيم ساخت و نگاهداري قلعه مبارک آباد و ساحل گرگان را که از بناهاي نظامي شاه طهماسب اول بود و امروز به آققلعه معروف است به آنان سپرد. اين شعبه از ايل قاجار اهميت و شهرت بيشتري يافته ، در دو جانب رود گرگان چراگاههائي را بخود تخصيص دادند. آنان که در جانب بالاي رودخانه قرار داشتند به يوخاري باش (بالاي سر) و آنانکه در جانب پائين رود يورت گرفتند به اشاقه باش (پائين سر) معروف گشتند. ميان اين دو دسته رقابت و خصومت افتاد و به غارت يکديگر مکرر مبادرت جستند و به سال 1140 ه' . ق. به دنبال همين زد و خوردها اطراف مبارک آباد (آق قلعه ) را ترک گفته به استرآباد آمدند. يکي از روساي اين طائفه فتحعلي خان پسر شاهقليخان بود که در زمان شاه طهماسب دوم به دعوت آن شاه همراه او به خراسان رفت و به امر نادرشاه مقتول و در خواجه ربيع مدفون گشت . فتحعلي خان از تيره اشاقه باش بود. نادر براي استيصال قوم او يوخاري باشها را برکشيد و محمد حسين خان رئيس آنان را حکومت گرگان داد. محمد حسنخان فرزند فتحعلي خان که هنگام قتل پدر بيش از دوازده سال نداشت در سراسر ايام نادر از گرگان فراري و در ميان ايلات ترکمن متواري ميزيست ، گاهي هم به گرگان و استرآباد حمله ميکرد. در يکي از حملات وي به شهر استرآباد پسر او آغامحمدخان بدست لشکريان نادر گرفتار شد و جزو اسيران به خراسان اعزام گرديد. عادل شاه آغامحمدخان را مقطوع النسل کرد، ولي چيزي نگذشت که آغامحمدخان از زندان رهائي يافته به استرآباد رفت و به پدر خود که در اين وقت بر اين ولايت استيلاء يافته بود و دعوي سلطنت ميکرد پيوست . محمد حسنخان در جنگ با کريمخان کشته شد و آغامحمدخان را که در اين وقت هفده سال داشت به امر کريمخان به شيراز بردند. روز فوت کريمخان آغامحمدخان بيرون شهر شيراز به شکار مشغول بود. همين که عمه اش او را از مرگ وکيل آگاه ساخت او عمداً باز شکاري را که در دست داشت رها کرد و به بهانه جستجوي آن به مکاني که قبلاً سواران و اسبان ورزيده آماده کرده بودند برفت و به شتاب خود را به تهران رسانيد و خود را پادشاه خواند (1193 ه' .ق.) و بدين ترتيب سلطنت قاجاريه رسماً تاسيس گشت .

جدول اسامي پادشاهان قاجار و تاريخ سلطنت و وفات آنان


سرسلسله . 1- آقامحمدخان . سلطنت 1193-1211


عمر او 56 سال و قبرش در نجف است .


2- فتحعلي شاه سلطنت 1212-1250 عمر 64 سال و


چهار ماه و قبرش در قم است .


3- محمدشاه 1250-1264 مدت عمر 41 سال و


11 ماه و قبرش در قم است .


4- ناصرالدين شاه از 1264-1314 مدت عمر 67


سال مدفن در حضرت عبدالعظيم .


5- مظفرالدين شاه 1314-1324 مدت عمر 55 سال


مدفن کربلا.


6- محمدعلي شاه 1324-1326 مدفن کربلا.


7- احمدشاه 1326-1344 مدفن کربلا.


رجوع به ذيل هريک از اين اسامي شود.
وضع سياسي ايران در عهد قاجاريه . در دوران قاجاريه ايران با تمدن غرب آشنا شد و با کشورهاي غربي رابطه پيدا کرد. هر چند که در فاصله بين انقراض دولت صفويه و قاجاريه دولت ايران با ممالک اروپائي روابط مختصري داشت ، ولي معاهده هاي بين ايران و ممالک اروپائي در دوران قاجاريه منعقد شد; از جمله : 1 - معاهده فين کن اشتاين بين ايران و فرانسه که در زمان فتحعلي شاه و ناپلئون بسته شده است . 2 - عهدنامه ايران و انگليس در زمان فتحعليشاه که به سال 1229 در تهران به امضاء رسيد. 3 و4 - دو عهدنامه گلستان وترکمن چاي با روسيه . دولت روسيه که از ديرباز چشم طمع به بلاد آباد قفقازيه دوخته بود در زمان فتحعليشاه اوضاع ايران را دچار اغتشاش ديد، موقع را مغتنم شمرده به ايران سپاه فرستاد. جنگهاي بين ايران و روسيه شامل دو دوره است . در تمام اين مدت عباس ميرزا با کمال رشادت از سرحدهاي مملکت دفاع کرد، اما بر اثر سستي فتحعليشاه دولت ايران شکست خورد. پس از خاتمه دوره اول اين محاربات عهدنامه گلستان به سال 1228 ه' . ق. منعقد شد. به موجب اين عهدنامه ، ايران از ولايات قره باغ و گنجه و خانات و شيروان و قپه و دربند و باکوو داغستان و گرجستان چشم پوشيد. جنگهاي دوم منجر به عهدنامه ترکمن چاي به سال 1243 گرديد و دولت روسيه علاوه بر آنچه در عهدنامه گلستان ذکر شد، ايروان و نخجوان و دشت مغان را به دست آورد و مجراي رود ارس ، سرحد دولتين شد و اتباع روسيه از تابعيت قوانين حقوقي و جزائي ايران معاف گرديدند و کشتي راني در درياي خزر به دولت مزبور انحصار يافت و پنج ميليون تومان غرامت گرفت . روسها با انعقاد اين عهدنامه و تصرف قفقازيه به سختي با انگليس ها بر سر سياست خود در ايران بناي رقابت را گذاشتند و اين رقابت در زمان ناصرالدين شاه که به دستياري روسها در تهران تاجگذاري کرد شدت يافت و در اواخر سلطنت وي دولتين روس و انگليس رسماً در کارهاي اداري مملکت دخالت کردند و در دوره مظفرالدين شاه با دادن قروضي به ايران امتيازاتي در شمال و جنوب بدست آوردند.
وضع اجتماعي ايران . اقدامات مفيدي که در دوران قاجاريه به عمل آمد بيشتر در دوره ناصرالدين شاه و به دست ميرزا تقي خان اميرکبير بود; از آن جمله است اصلاح امور مالي ، اصلاح نظام ، تاسيس مدرسه دارالفنون و استخدام معلمين اروپائي براي تدريس و اعزام محصل به اروپا براي تحصيل صنايع مختلف و تاسيس روزنامه و ترجمه و انتشار کتب خارجي و توسعه صنايع و ايجاد کارخانه ها و تاسيس پستخانه . اميرکبير در سال 1267 ه' . ق. در کليه شهرهاي معتبر کشور چاپارخانه تاسيس کرد و اولين خط تلگراف در زمان ناصرالدين شاه احداث شد و به تدريج تکميل گرديد، و ضرابخانه که تا آن زمان وضع مطلوبي نداشت اصلاح گشت . تا پيش از ناصرالدين شاه هريک از شهرهاي عمده ايران ضرابخانه جداگانه اي داشت و به همين جهت در نقش و عيار سکه هاي نواحي مختلف اختلافاتي پديد مي آمد. ناصرالدين شاه آلات و ادوات ضرابخانه اي را از اروپا آورد و اداره ضرابخانه را تاسيس نمود. در زمان فتحعليشاه اولين مطبعه در تبريز دائر گرديد. در دوران قاجاريه بسياري از آداب ومراسم اروپائي در ايران انتشار يافت . اين آداب از عهد فتحعلي شاه و محمدشاه در اين سرزمين منتشر شد و دردوره ناصرالدين شاه وسعت و گسترش پيدا کرد. تغيير کلاه و لباس معمول گرديد. اغذيه فرنگي و شرب چاي و توسعه زراعت توتون و تهيه ترياک و کشت سيب زميني و بعضي نباتات و گلها از آثار اين دوره است .
نهضت ادبي ايران در عصر قاجاريه . از اواخر دوره زنديه در ادبيات ايران نهضتي پيدا شدو شيوه دوره مغول و سبک هندي رو به زوال نهاد و شعرا و نويسندگان به تتبع آثار متقدمين برخاستند و مضامين تودرتو و مکرر و عبارات متکلف به تدريج کمتر شدو سخنوراني در نظم و نثر، فارسي متين و سالمي بوجودآوردند، و سخن پردازاني مانند نشاط و قاآني و قائم مقام و امثال و اقران آنان آثار گذشتگان را احياء نمودند. در دوره قاجاريه کتب تاريخي و علمي فراوان تاليف شد و آثار بزرگ مانند تکمله روضة الصفا و ناسخ التواريخ و نامه دانشوران و مجمع الفصحاء و امثال آنها بوجود آمد. روابط زباني و ادبي بين ايران و فرنگستان عمده در اين دوره شروع نمود و کتب و رسائلي در علوم و ادبيات و قصص و روايات مانند داستان تلماک از فرانسه به فارسي ترجمه شد و نيز دخول کلمات فرانسه وروسي به زبان فارسي در اين عهد آغاز گرديد. در نتيجه اين نهضت نوين ، افکار، جرياني نو گرفت و شعرا بيشتر به متقدمين مانند فردوسي و عنصري و فرخي و منوچهري و خاقاني و انوري پرداخته و شيوه سخن و طرز بيان و سنخ مضامين آنها را احياء کردند و به تاثير اين نهضت شماره بسيار از شعرا و نويسندگان از قصيده گو و غزل سرا که توان گفت بيش از صد تن بودند در دوره قاجار ظهور کرده و در نظم و نثر شيوه گويندگان قبل از مغول را پيروي نمودند. (از تاريخ ادبيات ايران تاليف شفق چ 1321 ص 344 و 345 و 352 و 353) (ترجمه طبقات سلاطين اسلام تاليف لين پول ص 232 و 233 و 234) (تاريخ تمدن جديد).

به این سوالات پاسخ دهید

نوشته : آقااحمدی | در : پنجم بهمن ۱۳۸۸ |

دانش آموز ان عزيز به سوالات زير با دقت پاسخ دهيد  

                  

علمی مهر 88

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و سوم مهر ۱۳۸۸ |

 

به نام خدا- سوالات علمی      پايه ی پنجم   دبستان شهيد اسدی   مهر88   نام و نام خانوادگی:

1-طنابی به طول 24 متر را چند بار تا بزنيم تا به قطعات 3 متری تقسيم شود؟

الف)   3 بار5                           ب) 4بار5                               ج)5بار5                 د)8بار5

2-با ميله ای به طول 36 متر يک مربع ساختيم مساحت اين مربع چند متر مربع است؟

36    5                   635                       815                         1235

3-حسن و علی و محسن برادرند .هر يک از آنها يک خواهر دارند .اين خانواده چند نفره است؟

 45                        65                         85                             105

4-علی در وسط يک صف ايستاده است. از هر طرف که بشماريم او نفر هفدهم است. در اين صف چند نفر ايستاده اند؟

345                       405                       335                       355

5-وقتی آب به جوش می آيد .........در مولکولهای آن زياد می شود

کشش5                  ربايش5  جنبش5                  فشار5

6-کدام يک صفت است؟

بزرگ5                  ديوار5                    همسايه5                 مرغ5

7-معنی آيه ی ((الله صمد))چيست؟

خدا يکتاست5         خدا بی نياز است5       خدا مهربان است5                خدا داناست5

8-30- در جمله ی (( هوای امروز آفتابی است.)) گزاره از چند کلمه تشکيل شده است؟

1) 4o              2) 3o             3)2o                4) 1o       

9-هم خانواده ی کلمه (صادق) کدام است؟

صندوق5                 صناديق5 راستگو5 صداقت5

10-مترادف (سودمند) کدام است؟

ضرر5                     مضر5                     سودا5                    مفيد5

11-در جای خالی چه عددی بنويسيم                           .......48 – 12-4-2                  

545                       875                       2405                    1985

12متضاد کلمه ی  ((خوب)) کدام است؟

الف)زشت5          ب)زيبا5         3)بد5       4) خوبتر5

13- باقيمانده ی تقسيم 7483020 بر 9 کدام است؟

05                         4 5                        65                         55

14-اصل توحيد يعنی چه؟

خداوند توانست5       خداوند داناست5     خداوند يکتاست5  خداوند مهربان است5

15-اگر ماه قبل ،مرداد بوده باشد،  دو ماه بعد چه ماهی است؟

خرداد5                  شهريور5                                مهر5                      آبان5

16-برادر ِمادر ِ پسر خاله ی شما چه نسبتی با برادر شما دارد؟

عمو5                      دائی5                     شوهر خاله5                            شوهر عمه5

 

17-علی ساعت 7 صبح از خانه خارج و ساعت 5 بعد از ظهر به خانه باز گشت. او چند ساعت بيرون خانه بود؟

2ساعت5                                5 ساعت5                               8ساعت5                                10 ساعت5

18-اتم های سازنده ی کدام دسته از مواد زير  يکسان است؟

آب-آهنo            اکسيژن- آهنo                 طلا-آبo                 مس-نمکo

19-در لغت نامه کدام کلمه  قبل از کلمات ديگر نوشته می شود؟

احتسابo               احترامo                   احتراقo               احترازo

20-ربعِ نصفِ خمسِ ثلثِ عدد ی 3 می باشد. آن عدد کدام است؟

240o               360o                569o               653o

تبریک

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ |
اسامی قبول شدگان مرحله ی اول  آزمون استعدادهای درخشان:

۱)مهدی احمدلو

۲)حسین لواسانی

با آرزوی توفیق روز افزون همه ی دانش آموان عزیز

ادبیات فارسی

نوشته : آقااحمدی | در : بیستم فروردین ۱۳۸۸ |

1- درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی              لغت نامه ها          به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

جدیدترین سوالات علمی

نوشته : آقااحمدی | در : هجدهم فروردین ۱۳۸۸ |

حواس برتر در حیوانات

نوشته : آقااحمدی | در : شانزدهم فروردین ۱۳۸۸ |
۱۰ حسی که انسان ها از داشتن آن بی بهره اند، در وجود این حیوانات قرار داده شده است:
● خفاش
خفاش ها با انتشار جیر جیر ماوراء صوت و انعکاس امواج صوتی پس از برخورد با موانع حشرات را حین پرواز می قاپند و به موانع نمی خورند. این ردیاب صوتی بیولوژیکی "اکولوکیشن" نام دارد که دلفین ها نیز از آن برای حرکت در میان آب های تیره استفاده می کنند.
● کوسه ماهی
هرگز با یک کوسه ماهی قایم باشک بازی نکنید زیرا می بازید. کوسه ماهی ها سلول های ویژه ای در مغز خود دارند که به میدان های مغناطیسی تولید شده از سوی دیگر موجودات حساس هستند. این توانایی در برخی کوسه ماهی ها آنقدر قوی است که این جانداران وجود یک ماهی پنهان شده زیر شن و ماسه را از طریق سیگنال های الکتریکی ضعیف حاصل از ماهیچه های منقبض شده آن تشخیص می دهند.
● مار بوآ
اندام های حساس به دمای بین چشم ها و منافذ بینی مارهای بوآ به این حیوانات کمک می کنند تا گرمای بدن طعمه خود را حس کنند. هر یک از این اندام ها در هر دو بخش سر مارهای بوآ قرار گرفته اند از اینرو حیوانات حتی در تاریکی مطلق نیز قادر به حمله به شکار خود هستند.
● پرندگان
چشمان حشرات و پرندگان با طول موج انواری که برای انسان قابل رویت نیستند، مطابقت دارد. پرندگانی که به نظر ما به رنگ روغنی می آیند اغلب به رنگ هایی درخشان هستند که ما حتی نامی برای زمانی که این رنگ ها در نزدیکی نور ماوراء بنفش دیده می شوند، پیدا نمی کنیم. تلسکوپ هایی چون هابل تصاویر فرابنفشی تولید می کنند که پس از رنگ آمیزی توسط متخصصین این رنگ ها را نمایان می سازند.
● گربه
گربه ها پوسته هایی شبیه به آیینه در پشت چشمان خود دارند که به آنها امکان شکار کردن طعمه و حرکت در تاریکی مطلق را می دهد. این پوسته که "تاپتیوم لوسیدیوم" نامیده می شود نور را پس از انتقال به شبکیه چشم منتقل می کند و باعث می شوند تا چشمان فوتون ها را بقاپند.
● مار
وقتی مارها زبان شاخه دار خود را تکان می دهند ممکن است این حالت برای ما بدشگون به نظر آید اما این جانداران با استفاده از این قابلیت محیط پیرامون خود را بو می کشند. مارها با استفاده از زبان خود ذرات معلق در هوا را جمع می کنند. زبان روکش دار مارها سپس درون حفره خاص سقف دهانشان که اندام های "جکابسون" نامیده می شوند، غوطه ور می شود. در آن مکان رایحه های بو پردازش شده و به صورت سیگنال های الکتریکی به مغز انتقال می یابند.
● موش
اکثر موش ها بینایی ضعیفی دارند اما این ضعف خود را با موهای اطراف پوزه جبران می کنند. این موجودات از موهای دراز خود به همان شکلی که انسان های نابینا از عصا استفاده می کنند، بهره می گیرند. موش ها و جوندگان دیگر با حرکت موهای اطراف پوزه خود به هنگام برخورد با اشیاء تصاویری ذهنی خلق می کنند و بدین ترتیب محیط پیرامون خود را شناسایی می کنند.
● ماهی استوانه ای
برخی از ماهی ها از جمله ماهی های استوانه ای با استفاده از کیسه های هوای خود می شنوند. کیسه ها ارتعاشات اصوات را شناسایی می کنند و با استفاده از یک جفت استخوان در گوش میانی این لرزه ها را در گوش داخلی قوت می بخشند. سلول های مویی در گوش داخلی به ارتعاشات واکنش نشان داده و اطلاعات صوتی را به مغز ماهی ها انتقال می دهند.

● خفاش
خفاش ها با انتشار جیر جیر ماوراء صوت و انعکاس امواج صوتی پس از برخورد با موانع حشرات را حین پرواز می قاپند و به موانع نمی خورند. این ردیاب صوتی بیولوژیکی "اکولوکیشن" نام دارد که دلفین ها نیز از آن برای حرکت در میان آب های تیره استفاده می کنند.
● کوسه ماهی
هرگز با یک کوسه ماهی قایم باشک بازی نکنید زیرا می بازید. کوسه ماهی ها سلول های ویژه ای در مغز خود دارند که به میدان های مغناطیسی تولید شده از سوی دیگر موجودات حساس هستند. این توانایی در برخی کوسه ماهی ها آنقدر قوی است که این جانداران وجود یک ماهی پنهان شده زیر شن و ماسه را از طریق سیگنال های الکتریکی ضعیف حاصل از ماهیچه های منقبض شده آن تشخیص می دهند.
● مار بوآ
اندام های حساس به دمای بین چشم ها و منافذ بینی مارهای بوآ به این حیوانات کمک می کنند تا گرمای بدن طعمه خود را حس کنند. هر یک از این اندام ها در هر دو بخش سر مارهای بوآ قرار گرفته اند از اینرو حیوانات حتی در تاریکی مطلق نیز قادر به حمله به شکار خود هستند.
● پرندگان
چشمان حشرات و پرندگان با طول موج انواری که برای انسان قابل رویت نیستند، مطابقت دارد. پرندگانی که به نظر ما به رنگ روغنی می آیند اغلب به رنگ هایی درخشان هستند که ما حتی نامی برای زمانی که این رنگ ها در نزدیکی نور ماوراء بنفش دیده می شوند، پیدا نمی کنیم. تلسکوپ هایی چون هابل تصاویر فرابنفشی تولید می کنند که پس از رنگ آمیزی توسط متخصصین این رنگ ها را نمایان می سازند.
● گربه
گربه ها پوسته هایی شبیه به آیینه در پشت چشمان خود دارند که به آنها امکان شکار کردن طعمه و حرکت در تاریکی مطلق را می دهد. این پوسته که "تاپتیوم لوسیدیوم" نامیده می شود نور را پس از انتقال به شبکیه چشم منتقل می کند و باعث می شوند تا چشمان فوتون ها را بقاپند.
● مار
وقتی مارها زبان شاخه دار خود را تکان می دهند ممکن است این حالت برای ما بدشگون به نظر آید اما این جانداران با استفاده از این قابلیت محیط پیرامون خود را بو می کشند. مارها با استفاده از زبان خود ذرات معلق در هوا را جمع می کنند. زبان روکش دار مارها سپس درون حفره خاص سقف دهانشان که اندام های "جکابسون" نامیده می شوند، غوطه ور می شود. در آن مکان رایحه های بو پردازش شده و به صورت سیگنال های الکتریکی به مغز انتقال می یابند.

● موش
اکثر موش ها بینایی ضعیفی دارند اما این ضعف خود را با موهای اطراف پوزه جبران می کنند. این موجودات از موهای دراز خود به همان شکلی که انسان های نابینا از عصا استفاده می کنند، بهره می گیرند. موش ها و جوندگان دیگر با حرکت موهای اطراف پوزه خود به هنگام برخورد با اشیاء تصاویری ذهنی خلق می کنند و بدین ترتیب محیط پیرامون خود را شناسایی می کنند.
● ماهی استوانه ای
برخی از ماهی ها از جمله ماهی های استوانه ای با استفاده از کیسه های هوای خود می شنوند. کیسه ها ارتعاشات اصوات را شناسایی می کنند و با استفاده از یک جفت استخوان در گوش میانی این لرزه ها را در گوش داخلی قوت می بخشند. سلول های مویی در گوش داخلی به ارتعاشات واکنش نشان داده و اطلاعات صوتی را به مغز ماهی ها انتقال می دهند.

راز استفاده از عدد پي

نوشته : آقااحمدی | در : شانزدهم فروردین ۱۳۸۸ |

هخامنشيان راز استفاده از عدد پي 3.14 را دو هزار و 500 سال پيش كشف كرده بودند. آنها در ساخت سازه هاي سنگي و ستون هاي مجموعه تخت جمشيد كه داراي اشكال مخروطي است، از اين عدد استفاده مي كرده اند.
عدد پي( ۳.۱۴) در علم رياضيات از مجموعه اعداد طبيعي محسوب مي شود. اين عدد از تقسيم محيط دايره بر قطر آن به دست مي آيد. كشف عدد پي جزو مهمترين كشفيات در رياضيات است. كارشناسان رياضي هنوز نتوانسته اند زمان مشخصي براي شروع استفاده از اين عدد پيش بيني كنند. عده زيادي، مصريان و برخي ديگر، يونانيان باستان را كاشفان اين عدد مي دانستند اما بررسي هاي جديد نشان مي دهد هخامنشيان هم با اين عدد آشنا بودند.
"
عبدالعظيم شاه كرمي" متخصص سازه و ژئوفيزيك و مسئول بررسي هاي مهندسي در مجموعه تخت جمشيد در اين باره،‌ گفت : بررسي هاي كارشناسي كه روي سازه هاي تخت جمشيد به ويژه روي ستون هاي تخت جمشيد و اشكال مخروطي انجام گرفته؛ نشان مي دهد كه هخامنشيان دو هزار و 500 سال پيش از دانشمندان رياضي دان استفاده مي كردند كه به خوبي با رياضيات محض و مهندسي آشنا بودند. آنان براي ساخت حجم هاي مخروطي راز عدد پي را شناسايي كرده بودند.
دقت و ظرافت در ساخت ستون هاي دايره اي تخت جمشيد نشان مي دهد كه مهندسان اين سازه عدد پي را تا چندين رقم اعشار محاسبه كرده بودند. شاه كرمي در اين باره گفت : مهندسان هخامنشي ابتدا مقاطع دايره اي را به چندين بخش مساوي تقسيم مي كردند. سپس در داخل هر قسمت تقسيم شده، هلالي معكوس را رسم مي كردند. اين كار آنها را قادر مي ساخت كه مقاطع بسيار دقيق ستون هاي دايره اي را به دست بياورند. محاسبات اخير، مهندسان سازه تخت جمشيد را در محاسبه ارتفاع ستون ها، نحوه ساخت آنها،‌ فشاري كه بايد ستون ها تحمل كنند و توزيع تنش در مقاطع ستون ها ياري مي كرد. اين مهندسان براي به دست آوردن مقاطع دقيق ستون ها مجبور بودند عدد پي را تا چند رقم اعشار محاسبه كنند.
هم اكنون دانشمندان در بزرگ ترين مراكز علمي و مهندسي جهان چون "ناسا" براي ساخت فضاپيماها و استفاده از اشكال مخروطي توانسته اند عدد پي را تا چند صد رقم اعشار حساب كنند. بر اساس متون تاريخ و رياضيات نخستين كسي كه توانست به طور دقيق عدد پي را محاسبه كند، آ«غياث الدين محمد كاشانيآ» بود. اين دانشمند ايراني عدد پي را تا چند رقم اعشاري محاسبه كرد. پس از او دانشمنداني چون پاسكال به محاسبه دقيق تر اين عدد پرداختند. هم اكنون دانشمندان با استفاده از رايانه هاي بسيار پيشرفته به محاسبه اين عدد مي پردازند.
شاه كرمي با اشاره به اين موضوع كه در بخش هاي مختلف سازه تخت
جمشيد، مقاطع مخروطي: شامل دايره، بيضي، و سهمي ديده مي شود، گفت

"به دست آوردن مساحت، محيط و ساخت سازه هايي با اين اشكال هندسي بدون شناسايي راز عدد پي و طرز استفاده از آن غيرممكن است."
داريوش هخامنشي بنيان گذار تخت جمشيد در سال 521 پيش از ميلاد دستور ساخت تخت جمشيد را مي دهد و تا سال 486 بسياري از بناهاي تخت جمشيد را طرح ريزي يا بنيان گذاري مي كند. اين مجموعه باستاني شامل حصارها، كاخ ها،‌ بخش هاي خدماتي و مسكوني، نظام هاي مختلف آبرساني و بخش هاي مختلف ديگري است.
مجموعه تخت جمشيد مهمترين پايتخت مقاومت هخامنشي در استان فارس و در نزديكي شهر شيراز جاي گرفته است.

 

بخش ششم - خاك زندگي بخش

نوشته : آقااحمدی | در : نهم فروردین ۱۳۸۸ |

آموختيد كه خاك براي كشاورزي لازم است. زيرا مواد معدني لازم را به گياه مي دهد. گياهان مواد معدني را از خاك مي گيرند و همراه آبي كه از ريشه بالا مي رود به اندام هاي خود مي رسانند.


تشكيل خاك:
در طول ساليان دراز و در اثر خرد شدن سنگ ها، ‌خاك تشكيل مي شود. اين كار به چند صورت انجام مي گيرد.
1- سنگ ها در زير نور آفتاب در روز، گرم و در شب، سرد شده و در اثر تكرار اين كار ترك خورده و خرد مي شوند و خاك را به وجود مي آورند.


سوالات تاریخ و مدنی

نوشته : آقااحمدی | در : هشتم فروردین ۱۳۸۸ |
-?- چرا به پيامبر، محمّد امين مي گفتند؟

حروف مقطعه

نوشته : آقااحمدی | در : هفتم فروردین ۱۳۸۸ |

حروف مقطعه حروفی هستند که در ابتدای بعضی از سوره ها آمده و به صورت رمز می باشند. حروف مقطعه در 29 سوره از 114 سوره قرآن آمده است. کل کلمات یا حروف مقطعه، 14 کلمه (یا حرف مثل ن) می باشد. و در بعضی از سوره ها به صورت تکراری آورده شده است.

حروف مقطعه ابتدای هرسوره با تلفظ

1 الم (البقره) (آل عمران)، (العنکبوت)، (الروم)، (لقمان)، (السجده) الف، لام، میم

2 المص (الاعراف) الف، لام، میم، صاد

 3 الر (یونس)، (هود)، (یوسف)، (ابراهیم)، (الحجر) الف، لام، را

4 المر (الرعد) الف، لام، میم، را

 5 کهیعص (مریم) کاف، ها، یا، عَین، صاد

6 طه (طه) طا، ها

7 طسم (الشعراء)، (القصص) طا، سین، میم

8 طس (النمل) طا، سین

 9 یس (یس) یا، سین

 10 ص صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم صاد

11 حم (غافر)، (فصّلت)، (الزخرف)، (الدخان)، (الجاثیه)، (الاحقاف) حا، میم

12 حم عسق (الشوری) حا، میم، عَین، سین، قاف

 13 ق (ق) قاف

14 ن (القلم) نون

اگر کل حروف مقطعه را کنار هم گذاشته و حرف های تکراری را حذف کنیم 14 حرف باقی می ماند: ا ح ر س ص ط ع ق ک ل م ن ه ی

و از ترکیب این 14 حرف جمله ی صِراطُ عَلَیٍّ حَقٌ، نُمْسِکُهُ (راه علی علیه‌السلام حق است و مابه دامن او چنگ می زنیم) بدست می آید. تلفظ حروف هنگام قرائت این حروف یک حرفی نوشته می شوند ولی هنگام تلفظ و خواندن 2 یا 3 حرفی خوانده می شوند. حروفی که اسامی شان به همزه ختم می شود مانند راء، هنگام تلاوت در قرآن بدون همزه تلفظ می شوند، لذا اسامی حروف مقطعه 2 یا 3 حرفی اداء می شود: • دو حرفی: حا، را، طا، ها، یا. • سه حرفی: الف، سین، صاد، عَین، قاف، کاف، لام، میم، نون.

• لازم به تذکر است که تمام قواعد تجویدی حروف اعم از ادغام، اظهار، اخفاء و احکام مد هنگام تلاوت این حروف رعایت می شود. به علت سکون لازم مظهر تمام حروف مقطعه ی 3 حرفی به اندازه شش الف کشیده می شوند

دستگاه شنوایی و دستگاه بینایی و چشایی

نوشته : آقااحمدی | در : پنجم فروردین ۱۳۸۸ |

اندام حس بینایی

 اندام حس چشایی

جملات زیر را بخاطر بسپارید!!!

نوشته : آقااحمدی | در : سوم فروردین ۱۳۸۸ |
یک ساعت از عمر را به هیچ قیمتی نمی توان بازگرداند ، اما با پولی ناچیز می توان تجارب تمام عمر بزرگترین انسانهای جهان راتصرف کرد. کتاب عمر دوباره است.

به جیب خالی خود بگویید:
کتابی که ارزش خواندن داشته باشد ، ارزش خریدن هم دارد.

لابه لای صفحات کتابهای بزرگ ، پر است از موهای سفید نویسنده.

انسانهای بزرگ می توانند دو دقیقه بدون هوا ، دو هفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند اما بدون کتاب نمی توانند حتی یک لحظه زنده بمانند.

بدترین خوانندگان کتاب آنانی اند که چون سربازان غارتگر عمل می کنند ، یعنی از هر جا که دستشان برسد تکه یی برمی دارند.

هیچ وقت پزِ کتابهایی را که خوانده اید ندهید ؛ به کتابهایی که نخوانده اید ، فکر کنید.

یک نظریه ی علمی می گوید : داشتن کتاب مهم نیست ؛ آنچه مهم است ، خواندن کتاب است.

سوالات فارسی پایه ی پنجم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم بهمن ۱۳۸۷ |

1- درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی              لغت نامه ها          به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

 

سوالات هدیه های آسمانی پایه ی پنجم

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و ششم بهمن ۱۳۸۷ |

1- چرابرادران یوسف تصمیم گرفتند  اوراازپدرشان دورکنند ؟

چون آن هایوسف رادوست نداشتند                              چون می خواستند یوسف رااز پدردورکنند

چون مهرومحبت پدررافقط برای خود می خواستند          هرسه پاسخ صحیح می باشد.

2- اصل توحید یعنی چه ؟

خداوند تواناست                              خداوند مهربان است

خداوند یگانه وبی همتاست                  خداوند داناست

3- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟

باجانشینی امامان      باآفرینش جهان    بانیکی کردن به مردم      بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش

4- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟

کتاب خدا و خانه کعبه         کتاب خدا واحادیث        اهل بیت واحادیث       کتاب خدا واهل بیت

5- باانتخاب حضرت علی (ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص ) کدام یک از اصول دین ماپایه گذاری شد ؟

عدل     امامت      حج      جهاددرراه خدا

6- صفات ممتازامام دهم (ع ) کدام یک ازموارد زیر است ؟

هادی ، نقی ، امین        هادی،  نقی، جواد       تقی،  هادی،  امین     تقی، هادی، جواد  

7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟

واقعه     فلق       انبیاء      کوثر

8- مصرف صحیح به چه معناست ؟

درست وبه اندازه نیازمصرف کردن        مصرف نکردن

هرچقدردلمان می خواهدمصرف کنیم    کم مصرف کردن 

9- آیات زیرنشانه ی کدام یک ازاصول اعتقادی مامسلمانان است ؟ « لَم یَلِد وَلَم یوُلَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد»

امامت   نبوت   توحید    معاد

10- چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف ( ع ) پسرحضرت یعقوب( ع ) درتنهایی چاه امیدوار باشد ؟

کمک مردم      زمزمه باخدای مهربان     بازگشت برادران     صدای زنگ کاروان

11- مامسلمانان باید :

قرآن رابخوانیم     قرآن رابفهمیم      درعمل به قرآن کوشا باشیم     همه موارد

12- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟

امام سجاد (ع )          امام حسن ( ع )      امام حسین ( ع )        امام حسین ( ع )

13- « هادی» یعنی چه ؟

امانتدار       راهنما         پاک        راستگو

14- امام حسن عسکری ( ع )مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است ؟

امام مهدی ( عج )             امام حسن ( ع )        امام نقی ( ع )        امام هادی ( ع )

15- کدام پیامبرالهی مژده آمدن پیامبری به نام « احمد » راپس ازخودش به مردم داده است ؟

حضرت ابراهیم ( ع )    حضرت یوسف ( ع )      حضرت موسی ( ع )      حضرت عیسی ( ع )

16- کدام یک ازپیامبران الهی درگهواره سخن گفت ؟

حضرت محمد (ص )        حضرت موسی ( ع )     حضرت عیسی ( ع )     حضرت یوسف ( ع )

17- جعفربن ابی طالب کدام صفات حضرت محمد ( ص ) رازبانزد همه معرفی کرد ؟

راستی ، اخلاق نیکو و خداپرستی       امانت داری، درستکاری ومهربانی

پاکدامنی  ، راستی وامانت داری          پاکدامنی ، اخلاق نیکو و راستی

18- درآیه ی 36 سوره نساء نیکی کردن به چه کسانی به ترتیب سفارش شده است ؟

خویشاوندان – همسایگان – یتیمان – درماندگان – پدر و مادر

پدر ومادر- خویشاوندان – یتیمان – درماندگان – همسایگان

پدر ومادر- یتیمان – خویشاوندان- درماندگان- همسایگان

پدرومادر – خویشاوندان – همسایگان – درماندگان – یتیمان

19- آیه کریمه« یَا اَیُّهاالرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک...» درچه هنگامی برپیامبراکرم ( ص ) نازل شد ؟

بعد ازمعرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان امام ورهبر اسلامی

درزمانی که حضرت علی ( ع ) دربستر پیامبراکرم ( ص ) خوابیده بود

درزمان هجرت پیامبر( ص ) ازمکه به مدینه

پس از مراسم آخرین حج پیامبر اکرم ( ص )

20- چه کسی ازبیت المال مسلمانان برای مردمسیحی نابینا کمک هزینه ای تعیین کرد ودستورداد ماهانه به اوبدهند تامجبور به گدایی نباشد ؟

امام علی ( ع )       امام حسن ( ع )      امام هادی ( ع )    امام جواد ( ع )

21- انجام چه کاری نشان دهنده ی انجام رسالت الهی پیامبراکرم ( ص ) است ؟

دعوت مردم به ایمان به خدا به صورت آشکارا       مبارزه بادشمنان اسلام وتشکیل حکومت اسلامی  دریافت دستورات الهی وابلاغ آن به مردم          معرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

22- من می دانم بهترین عمل دربرابرکسی که به من حرف زشت می زند ..... است .

بی اعتنایی       تنبیه او        زدن حرف زشت به او        زیباسخن گفتن بااو

23- مضمون شعر زیر درباره چه کسی است ؟     ازکعبه بانگی آشنا              تاآسمان ها می رود

                                                                 ازریشه می میرد ستم           دورپلیدان می رود

حضرت امام رضا (ع )     حضرت امام علی ( ع )    حضرت محمد ( ص )    حضرت امام مهدی (عج)

24- طبق کدام آیه نباید اسراف کرد ؟

وَلاتُسرِفُوااِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفِین          وَلاتَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلا تَنابَزوا بِالاَلقابِ

فَاقرَؤاماتَیسَّرَمِنَ القُرآن                   یأمُرونَ با لمَعروف ِوَیَنهَونَ عَنِ المُنکَر

25- ماباورداریم که ...... دلیلی بروجود جهان بعد ازمرگ است

امربه معروف ونهی ازمنکر           تابیدن آفتاب برگل های آفتابگردان

رشد دوباره ی درختان دربهار       مژده ی پیامبری حضرت محمد (ص )

26- خواندن آیاتی ازکدام سوره نظرپادشاه حبشه رانسبت به مسلمانان تغییرداد ؟

آل عمران   مریم      بقره    علق

27- کدام امام درنامه ای خطاب به یکی ازدانشمندان ایرانی سفارش کرد : « نمازرادراول وقتش بخوان وزکات مال خودرا بپرداز.»

امام محمد تقی ( ع )       امام علی نقی ( ع )      امام حسن عسکری ( ع )          امام زمان ( ع )

28- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟

امام نهم ( ع )        امام دهم ( ع )       امام یازدهم ( ع )       امام دوازدهم ( ع )

29- کدام سوره درقرآن درباره ی زشتی کار مسخره کنندگان می باشد ؟

حجرات    آل عمران     انعام        مائده

30 – کدام یک ازاعمال زیرنشانه ی « نهی ازمنکر » است ؟

سفارش به خواندن نماز         سفارش به شرکت درنماز جمعه    

 سفارش به روزه گرفتن     سفارش به خودداری ازدروغگویی

بانک سوالات

نوشته : آقااحمدی | در : بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۷ |
کلیک کنیدبانک سوالات پایه پنجم

مسابقه ی علمی بهمن 87

نوشته : آقااحمدی | در : پانزدهم بهمن ۱۳۸۷ |

قرآن و هديه هاي آسمان

 ....- ما بايد در هنگام تلاوت قرآن ساكت باشيم تا 

» دقت (نه هوش) خود را بیازمایید! «

نوشته : آقااحمدی | در : هفتم بهمن ۱۳۸۷ |

مسائلی که ما در زندگی روزمره خود با آن برخورد میکنیم، معمولأ چندان مشکل و پیچیده نیستند ولی حل آنها نیازمند دقت و فکر است.

لطفا ابتدا سوالات زیر را پاسخ دهید و سپس  جواب ها را ببینید!

سوال 1 - فرض کنید راننده یک اتوبوس  برقی هستید. در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 3 نفر  بیرون می روند و پنج نفر وارد می شوند .راننده چند سال دارد ؟

سوال 2 - پنج کلاغ روی درختی نشسته  اند.3 تا از آنها در شرف پرواز هستند. حال چه تعداد کلاغ روی درخت باقی می  ماند؟

سوال 3 - چه تعداد از هر نوع حیوان به  داخل کشتی موسی برده شد ؟

سوال 4 - شیب یک طرف پشت بام شیروانی  شکلی، شصت درجه است و طرف دیگر 30 درجه است . خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته  است. تخم به کدام سمت پرت می شود؟

سوال 5 - این سوال حقوقی است. هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه در حرکت است و در مرز این دو سقوط می کند، بازمانده  ها را کجا دفن می کنند؟

سوال 6 - من دو سکه به شما می دهم که  مجموعش 30 تومان می شود. اما یکی از آنها نباید 25 تومانی باشد . چطور؟

درستی پاسخ های خود را در مقایسه با جوابهای زیربیابید!

جواب 1 - راننده اتوبوس هم سن شما باید  باشد . چون جمله اول سوال می گوید “تصور کنید که راننده اتوبوس هستید.”

جواب 2 - همه کلاغ ها ، چون آنها فقط ” در  شرف پرواز ” هستند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند. ( اگر جواب شما 2=3-5  بوده بدانید دوباره محاسبات جلوی تفکرتان را گرفته است.)

جواب 3 - هیچ . آن نوح بود که حیوانات را  به کشتی برد و نه موسی ( “چه تعداد ” جلوی فکر کردن شما را گرفته است.)

جواب 4 - هیچ کدام . خروس ها که تخم نمی  گذارند.اگر شما سعی کردید جواب توسط محاسبات و مقایسه اعداد بدست آورید،  شما دوباره به وسیله اعداد منحرف شدید.

جواب 5 - بازمانده ها را دفن نمی کنند .  آنها جان سالم بدر برده اند. شما به وسیله کلمات حقوقی و دفن کردن منحرف  شده اید.

جواب 6 - یک 25 تومانی و یک 5 تومانی. به  یاد بیاورید ( فقط یکی از آنها ) نباید 25 تومانی باشد و همین طور هم هست.  یک سکه 5 تومانی داریم.شما با عبارت ” یکی از آنها نباید … ”  فریب خوردید.

در نظر داشته باشید که حل موفقت آمیز مسائل عملی زندگی بیش از هوش نیاز به پیروی در آرامش از اصول مهمی دیگری دارد که مهمترین آنها از این قرارند:

1. برنامه ریزی در ابتداء،

2. دقت و فکر در اجراء،

3. پشتکاری و پیگیری در انتهاء!

مسابقه ی علمی پایه ی پنجم

نوشته : آقااحمدی | در : چهارم بهمن ۱۳۸۷ |

 

1- در ادامه ي مراحل تقسيمات کشوري ، به جاي نقطه چين کدام گزينه را بايد نوشت؟       ...............? استان ? کشور

  الف : شهر              ب : مر کز استان      ج : ناحيه          د : شهرستان

2- تراکم جمعيت در کدام طرف ايران بيشتر است ؟

الف: شمال و شمال شرقي           ب:جنوب و جنوب شرقي              

 ج: شمال و شمال غربي               د: جنوب و جنوب غربي

3- کدام يک از محصولات زير در بيش تر نواحي ايران کشت مي شود؟

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما

4- استان مهم نفت خيز ايران کدام يک از گزينه هاي زيراست؟

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوي           د: بوشهر

5- کدام جمله غلط است

الف: ييلاق يعني رفتن به مناطق سردسير                                   

  ب: ديگ بخار در کارخانه ي صنايع مادر توليد مي شود

ج: رود هاي مهم ترکمنستان از کشورهاي ايران و افغانستان سرچشمه مي گيرند.                   د: هيچ کدام

6- همسايگان غربي ايران کدامند ؟

الف: ترکيه ، عراق          ب: افغانستان، پاکستان        

 ج: ترکمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان

7- کشور ترکمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟

الف : قالي بافي        ب: پنبه            ج: صنايع دستي             د: اسب هاي ترکمني

8- دو قسمت جمهوري آذربايجان به چه وسيله اي از هم جدا شده اند؟

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان

9- مرکز ترکيه و عراق به ترتيب کدام يک از شهرهاي زير است؟

الف: استانبول ،  بغداد              ب: استانبول ، بصره                    

ج: آنکارا ، بصره                        د : آنکارا ، بغداد

10- جلگه ي وسيع سند درکدام کشور قرار دارد؟

الف افغانستان         ب: ترکيه                 ج: پاکستان               د: عراق

 

11- کدام يک از افراد زيرقبل از بعثت پيامبر از دنيا رفت؟

الف: آمنه مادر پيامبر            ب: عبدالله پدر پيامبر                  

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پيامبر          د: همه ي موارد

12- به جانشيني پيامبر چه مي گويند؟

الف: بعثت           ب: بيعت                ج: خلافت                           د: نبوت

13- سلسله ي بني اميه ( امويان) را چه کسي تأسيس کرد؟

الف: ابومسلم خراساني        ب: معاويه             ج: ابوسفيان                  د: يزيد

14- کداميک جزء سلسله هاي ترک زبان که بر ايران حکومت کردند محسوب نمي شود؟

   الف : سامانيان       ب: غزنويان          ج: سلجوقيان                د: خوارزمشاهيان

15- کدام پادشاه خود را وکيل الرّعايا ناميد؟

الف: آقامحمد خان                 ب: شاه اسماعيل                      

  ج: کريم خان زند                             د: ناصرالدين شاه

16- کدام عبارت صحيح است؟

الف: شاه عباس پايتخت صفويه را به اصفهان منتقل کرد.           

 ب: افغان ها هفت سال بر ايران حکومت کردند

ج: مدرسه ي دارالفنون در زمان ناصرالدين شاه و به دستور اميرکبير تأسيس شد.   

 د: همه ي موارد صحيح است

 

17-در زمان ما وظيفه ي رهبري بر عهده ي کيست؟

الف: کسي که اسلام را به خوبي بشناسد.            ب: پيامبر                

 ج: امامان                       د: پيشوايان ديني

18- بر اساس قانون اساسي وظيفه ي دادگستري چيست؟

الف: نظارت بر اجراي درست قوانين        ب: رسيدگي به شکايات مردم       

 ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب

19- در جمهوري اسلامي مهمترين وظيفه ي حکومت چيست؟

ب : پاسداري از دين اسلام و اجراي قوانين اسلامي              الف : نگهباني از استقلال کشور

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ي موارد

20- کدام عبارت غلط است؟

الف: درباره ي همه ي مسائل نمي توان از طريق شورا تصميم گرفت.

ب: مهمترين قانون هر کشور قانون اسلام است.

ج:حکومت جامعه ي ما از نوع ولايت فقيه است.

د: در جامعه ي اسلامي هر کس در برابر رفتار ديگران نيز مسئول است.

 

21- احمد با خود انديشيد  « اگر به آب در حال جوشيدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » اين جمله چيست؟

  الف: فرضيه            ب: نظريه            ج: آزمايش                 د: جمع آوري اطلاعات

22- کدام يک تغيير فيزيکي است؟

  ج   : کپک زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکيل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت

23-  اتم هاي تشکيل دهنده ي کدام ماده مثل هم نمي باشد؟

    الف: آلومينيم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن   

24- در کدام هوا امکان مشاهده ي رنگين کمان وجود دارد؟

   الف: هواي آفتابي و خشک                              ب: هواي ابري و مرطوب

   ج:  هواي مرطوب پس از باران                 د: هواي آفتابي پس از باران

25- چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ي ديگر متفاوت است .

 ب  : چون مواد از حالتي به حالتي ديگر تغيير مي کنند.

د  : چون مولکول ها اتم دارند.           ج   : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.  

26- عامل ايجاد کدام دسته از بيماري هاي زير باکتري ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا             

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

27- محمد هنگام بازي به زمين خورد و پايش زخم شد. اگر خون ريزي شديد نباشد، او قبل از هر کاري بايد...

الف: محل زخم را با آب بشويد      ب: محل زخم را با دستمال ببندد   

  ج: محل زخم را ضد عفوني کند.   د: واکسن کزاز تزريق کند.

28- گياخاک مانند کدام يک از موارد زير در خاک عمل مي کند؟

الف: باکتري ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدني

29- در يک اتاق تاريک ، هيچ چيز ديده نمي شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوري به چيزهايي که در اتاق است نمي رسد.                 

  ب: نوري از چيزهاي موجود در اتاق به چشم نمي رسد.

ج: چيزهايي که در اتاق هستند تمام نورها را جذب مي کنند.       

 د: ممکن است نور به چشم ما مي رسد ولي چشم ما سالم نيست.

30- داروي پني سيلين از کدام يک از موجودات زير به دست مي آيد؟

  الف : جلبک ها            ب: ويروس ها                ج:باکتري ها                  د: قارچ ها

 

31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنيم تا « پنجاه ميليارد و بيست و سه ميليون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: يکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان ميليون             د: يکان ميليارد

32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ي سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سي و پنجم             ب: شش و بيست و چهار سي و پنجم

ج: پنج و بيست و سه سي و پنجم     د: شش و بيست و سه سي و پنجم               

33-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

  34- در جاي خالي چه عددي را قرار دهيم تا تساوي درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

35- مساحت زميني به شکل لوزي به قطرهاي 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

36- کدام گزينه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتيمتر                ب: 1/0 سانتيمتر = يک ميليمتر

ج: 07/4 کيلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009ميليمتر

37-   %30 عدد 120 چند تا مي شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

38- حاصل تفريق دو عدد مرکب ?14    ?56      7  و ?27    ?53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                           

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

39- نسبت وزن يک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کيلوگرم باشد وزن فرزند او چند کيلوگرم است.

الف: 9کيلوگرم             ب: 14 کيلو گرم         ج: 18 کيلوگرم      د: 45 کيلوگرم

40 – دو جعبه ي مکعبي شکل داريم يکي به ابعاد 2سانتيمتر و ديگري به ابعاد 6سانتيمتر. در داخل جعبه ي بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا مي گيرد؟ 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

---------------------------------------------------------------------------

 

شماره

« قرآن و هديه هاي آسمان »

1

كدام يك از مفاهيم زير در زمينه پيام قرآني روبه رو مي باشد ؟ « و اوفوا بالعهد »

1- اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش                         2- شكر نعمت ، نعمتت افزون كند

3- خداوند بر هركاري تواناست                                     4- هر چه كني به خود كني  گر همه نيك و بد كني

 

2

در آيه ی روبرو چند حرف ناخوانا وجود دارد ؟ «ولا تسرفوا انه و لا يحب المسرفين »

1- هشت                                 2- چهار                                   3- دو                                            4- ندارد

 

3

آيه «قل هو الله احد» مربوط به كدام يك از اصول اعتقادي ما مسلمانان مي باشد ؟

1- امامت                      2- توحيد              3- معاد                 4- نبوت

 

4

كدام پيامبر به عنوان يكي از ياران امام زمان (عج) باز مي گردد و با ستمگران مبارزه مي كند ؟

1- حضرت ابراهيم (ع)       2- حضرت عيسي (ع)      3- حضرت محمد(ص)       4- حضرت موسي(ع)

 

5

کتاب آسمانی ما مسلمانان چه نام دارد و از طرف چه کسی آمده است؟

1-تورات-حضرت موسی(ع)         2) قران-حضرت محمد(ص)            3-قران-خدا              4-انجيل- خدا

 

6

واقعه غدير خم ، به كدام اصل از اصول اعتقادي ما مسلمانان مربوط است ؟

1- امامت                            2- توحيد                3- معاد                4- نبوت

 

7

پيامبر گرامي اسلام فرمود : « علي جان ، تو براي من مثل هارون براي ........................ هستي » ؟

1- محمد                         2- موسي                        3- عيسي                   4- ابراهيم

8

كدام گزينه مربوط به اصل اعتقادي «نبوت» است ؟

1- هر كس من مولاي اويم ، اين علي مولاي اوست    2- خداي مهربان از ميان انسانهاي نيكوكار پيامبراني رابرگزيد

3- تو خداي بي نظيري       تو يگانه اي و دانا     4- مثل بوته بعد از مرگ     رشد ديگري داريم

 

9

نهمين فرزند از نسل امام حسين (ع) است . او هم نام پيامبر است و امام ...................... ما شيعيان است ؟

1- دهم           2- نهم            3- دوازدهم                 4- يازدهم

 

«  بخوانيم و بنويسيم »

10

در لغت نامه دهخدا كدام كلمه زودتر از بقيه ديده مي شود ؟

1- ايثار               2- ايران            3- ايلات             4- ايوان

 

11

معادل فارسي كلمه «کامپيوتر» كدام كلمه است ؟

1- دورنگار             2- پايانه                3- رايانه           4- يارانه

 

12

قسمتي از سياره زهره به نام كدام شخصيت بزرگ ايراني نامگذاري شده است ؟

1- آذراندامي            2- آيت اله مرعشي        3- محمود حسابي         4- محمود فرشچيان

 

13

مترادف كلمه « بلند آوازه » كدام است ؟

1- بلند مرتبه    2- بلند همت        3- مشهور             4- مسرور

 

14

قيد اين جمله كدام كلمه است ؟ «مرد بلند قامت در جلسه ، خوب سخنراني كرد »

1- بلند قامت          2- خوب      3- سخنراني كرد           4- مرد

 

15

كدام گزينه «صفت و موصوف» است ؟

1- جنگل خرم                  2- دشت لوت        3- کوه دماوند                            4- دريای خزر

16

كدام يك از فعل هاي زير«مضارع» است؟

1- آمد                             2- خواهد رفت             3- رفت                                     4- مي آيد

17

كدام كلمه ، هم خانواده كلمه ی «جمع» نيست ؟

1- جامد           2- جامع              3- جماعت      4- مجموع

18

در جمله مقابل نهاد كدام است ؟ « هفته آينده دانش آموزان به اردو مي روند »

1- اردو               2- دانش آموزان     3- هفته آينده           4- به اردو مي روند

19

از ميان كلمات زير ، كدام كلمه جمع است ؟

1- اصرار          2- اعماق       3- امكان            4- تابستان

«  رياضي»

20

كدام دسته از اعداد زير بر 6بخش پذير نيست ؟

1) 36-42                 2) 708-402        3) 400-18       4)480-606

21

مساحت مربعي كه هر ضلع آن يك كيلومتر باشد ، چند متر مربع است ؟

1)هزار مترمربع         2)يك كيلومترمربع         3)يك ميليون متر       4) يك ميليون مترمربع

22

  يک دوم   عدد 30 مي شود...... ؟

1) 15            2) 25                 3) 30                  4) 20

23

كدام يك از كسرهاي زير از  يک چهارم   بزرگتر و از دو چهارم    كوچكتر است ؟

1)         سه شانزدهم              2)    يک دوم           3)    سه ششم              4) صفردهم

24

حاصل عبارت مقابل كدام مورد است ؟                            = 33/3-333

1) صفر               2)  77/29               3)   67/329            4) 33/336

25

در زمينی به شکل ذوزنقه، به قاعده های 80 و 60 متر و ارتفاع 50 متر، ساختمان مربع شکلی به قطر 30 متر ،احداث کرديم. چند متر از زمين زير بنا نرفته است؟

1-3050مترمربع       2-6100متر مربع   3-6550مترمربع       4-2600مترمربع

26

يک چهارم از خمس 2کيلومتر مربع چند متر مربع است؟

1-45000                2-50000                  3-20000                 4-100000

27

طول ميله ای 12متر است. 4قطعه ی 3/. متری از آن را بريديم. چه مقدار از ميله باقی مانده است؟

1-8/3 متر                  2-3/8متر             3-10/8 متر             4-8/10متر

28

مادر و دختري روي هم 33 سال سن دارند . اگر نسبت سن مادر به دختر مانند 8به3 باشد سن مادر چند سال است ؟

1) 30 سال              2) 28 سال              3) 24 سال           4) 11 سال

29

كارمندي از ساعت 7:15 بامداد تا ساعت 14:30 كار كرد . اگر در اين ميان 55 دقيقه استراحت كرده باشد او چند ساعت كار كرده است ؟

1) 4:45              2) 6:25           3) 7:15             4) 9:45

30

مساحت زمينی 6هکتار است.اگر طول زمين 300متر باشد، عرض زمين چند متر است؟

1-2متر               2-20متر               3-200متر                 4-2000متر

31

چند متوازی الاضلاع می توان ساخت که طول دو ضلع متوالی آن 3 و 4 سانتی متر باشد؟

1-يک               2- دو                3- سه                 4- بيشتر از سه

32

قيمت يک بلوز با %20 سود 3600 تومان است. اگر اين بلوز را با %30 زيان بفروشند، خريدارچند تومان بايد بپردازد؟

1-2100                2-2300                3-2400                  4-2600

33

ربع از خمس عددی چند درصد آن است؟

1- %4                    2-%10                  3-%20                   4-%25

34

احسان در وسط يک صف ايستاده است . از هر طرف که بشماريم او نفر شانزدهم است.    اين صف چند نفره است؟

1) 325                   2)335                     3) 315                   4) 305

35

12-طنابی 40 متر است. اين طناب را چند برش بزنيم تا به قطعات 8 متری تقسيم شود؟

1) 25                    2) 35                     3) 45                            4) 55

36

13-اندازه ی قطر مربعی 4متر است.   مساحت مثلثی نصف مساحت اين مربع است.مساحت مثلث را به دست آوريد

1)45                        2) 85                  3) 25                          4) 165

37

کسر سه چهارم برابر کداميک می باشد؟

1)4/35                   2)10/345                      3) 80/05                        4)75/05

38

يک پنجم دانش آموزان مدرسه ای در امتحانات نوبت اول ممتاز شناخته شده اند. اين مدرسه 600 نفر دانش آموز دارد. ربع  خمس دانش آموزان ممتازاِن مدرسه را حساب کنيد

1) 1205                       2) 245                        3) 65                           4) هيچکدام5

علوم تجربي

39

كدام يك از تغييرات زير ، تغيير شيميايي است ؟

1- زنگ زدن آهن              2- ريزش باران                3- ذوب شدن آهن                  4- بريدن آهن

 

40

کدام يک از جانداران زير می توانند غذاسازی کنند؟

1- باکتری ها                  2- جلبک ها              3- قارچ ها ی چتری                  4- کپک ها

41

اگر جسمي تمام نورهاي موجود در نور خورشيد را جذب و هيچ كدام را بازتابش نكند ، به چه رنگي ديده مي شود ؟

1- آبي                             2-  زرد                           3- سفيد                                            4- سياه

42

از كدام جاندار زير سنگواره ي بهتري درست مي شود ؟

1- كرم خاكي                  2- كوسه ماهي                  3- فيل                                            4- مگس

43

فضاي بين ذرات تشكيل دهنده ي كدام يك از انواع خاك ها كمتر است ؟

1- خاك باغچه        2- خاك رس         3- خاك باغچه و شن     4- شن

44

هنگام وقوع زلزله از كدام محل ها بايد دوري كرد ؟

1- سقفهاي وسيع-ديوارهاي داخلي                                       2- راهروهاي كم وسعت ديوارهاي خارجي

3- راهروهاي كم وسعت ديوارهاي داخلي                            4- سقف هاي وسيع ديوارهاي خارجي

45

کپک جزء كدام گروه از جانداران زير است ؟

1- باكتري ها                      2- جلبك ها                              3- قارچ ها                             4- ميكروب ها

46

جنس کدام لايه از زمين از آهن و نيکل است؟

1-پوسته                  2-گوشته                3- هسته بيرونی              4-هردوقسمت هسته

47

مهمترين کار منشور چيست؟

1-تشکيل رنگين کمان           2- تشکيل تصوير              3-تجزيه ی نور               4-بازتابش نور

48

کداميک موتور الکتريکی دارد؟

1-سماور برقی                 2- اجاق برقی               3- سشوار                    4-لامپ

تاريخ و مدني

49

مبدا تاريخ مسلمانان چه روزي است ؟

1- بعثت حضرت محمد(ص)                2- تولد حضرت محمد(ص)         3- هجرت مسلمانان به حبشه               4- هجرت پيامبر به مدينه

50

علت پيشرفت دانش و ادب در دوره حكومت بني عباس چه بود ؟

1- انتخاب وزيران ايراني               2- ايراني بودن خلفاي عباسي          3- پايان ستمگري بني اميه              4- شيوه درست حكومت آنان

51

سرزمين ايران در زمان خلافت چه كسي به قلمرو  و  سرزمين هاي اسلامي افزوده شد ؟

1- ابوبكر                                      2- حضرت علي (ع)                           3- عمر                                           4- عثمان

52

خواجه نظام الملك از وزيران كدام سلسله بود ؟

1- خوارزمشاهيان           2- سلجوقيان             3- عباسيان          4- صفويه

53

پايتخت ايران در زمان شاه عباس صفوي كدام شهر بود ؟

1- اصفهان        2- تهران                 3- شيراز                4- مشهد

54

كدام پادشاه مذهب شيعه را را در ايران رسمی اعلام كرد ؟

1- شاه سلطان حسين           2- شاه اسماعيل     3- نادرشاه افشار          4- آقا محمدخان

 

55

تصويب و اجراي قوانين كشور به ترتيب بر عهده ..................و .................................. است ؟

1- دولت ، دادگستري            2- مجلس شوراي اسلامي،دولت          3- دادگستري،دولت            4- مجلس شوراي اسلامي ، دادگستري

56

« همگي به دين كه ريسمان محكم الهي است چنگ بزنيد و از تفرقه بپرهيزيد » نشانه چيست ؟

1- انفاق                         2- تعاون                            3- شورا                                4- وحدت

57

«گسترش صنعت و كشاورزي» كداميك از وظايف حكومت در جامعه اسلامي را نشان مي دهد ؟

1- آموزش و پرورش       2- بهبود زندگي مردم       3- پاسداري از اسلام       4- نگهباني از استقلال

جغرافيا

58

منابع گاز آغاجاري در كداميك از استان هاي زير وجود دارد ؟

1- بوشهر                                2- خراسان رضوي            3- خوزستان      4- هرمزگان

 

59

بزرگترين و مهمترين مجتمع پتروشيمي ايران در كدام شهر است ؟

1- بندر امام خميني                    2- بوشهر                     3- تبريز            4- شيراز

 

60

عراق و افغانستان به ترتيب همسايگان ...............و...................... ايران هستند ؟

1- شمال ،شرقي           2- شرقي ،غربي          3- شمالي ،غربي     4- غربي،شرقي

 

54

كدام يك از كشورهاي زير بندر ندارد ؟

1- افغانستان                       2- پاكستان                     3- تركيه               4- عراق

 

55

مردم كدام يك از شهرهاي زير به زبان تركي صحبت مي كنند ؟

1- ايروان                            2- ازمير                     3- كربلا                           4- عشق آباد

 

 

 

 

 

 

 

دانستنی هایی درباره ی برف

نوشته : آقااحمدی | در : هفدهم دی ۱۳۸۶ |
به راستي چرا بلورهاي برف شش پر و متقارن و سفيد هستند؟


براي پاسخ به اين سوال بايد داستان زندگي يك دانه برف را دانست.

داستان زندگي دانه برف، از ابر آغاز مي‌شود، از زماني كه يك قطره بسيار ريز ابر يخ زده و به يك ذره كوچك يخي تبديل مي‌شود.

زماني كه بخار آب روي سطح ذره يخ شروع به سخت شدن مي‌كند، به سرعت در اين يخ كوچك چند وجه ايجاد و به يك شش وجهي تبديل مي‌شود.

ذره يخ تا مدتي اين شكل شش وجهي را حفظ مي‌كند اما به تدريج كه بلور بزرگتر و بزرگتر مي‌شود، از هر يك از وجوه اين شش وجهي شاخه‌اي بيرون مي‌آيد. از آنجا كه شرايط جوي (يعني دما و رطوبت) در همه نقاط اين بلور كوچك يكسان است، هر شش شاخه جديد، تقريبا به يك اندازه رشد مي‌كنند.

بلور برف در حاليكه بزرگتر مي‌شود، در داخل ابر با باد به اينسو و آنسو مي‌رود و به همين دليل است كه در طول زمان، با دماهاي مختلفي روبرو مي‌شود.

اما رشد كريستال تا حد بسيار زيادي به ميزان دما مربوط مي‌شود و از آنجا كه هر شش شاخه بلور در هر زمان در شرايط مساوي قرار دارند، همه آنها به يك شكل رشد مي‌كنند.

نتيجه نهايي اين روند، ايجاد ساختاري شش شاخه و متقارن است. بايد توجه داشت كه چون هر بلور برف مسيري خاص خود را در ابر مي‌پيمايد، هر يك شكل خاص خود را پيدا مي‌كنند.


** چه چيزي باعث همزماني رشد شش بازوي كريستال برف مي‌شود؟
هيچ چيز. همانطور كه قبلا اشاره شد هر يك از بازوهاي دانه برف مستقلا رشد مي‌كند اما از آنجا كه نقاط مختلف هر بلور اوليه برف درشرايط مساوي دمايي قرار دارد، اين رشد همزمان و برابر صورت مي‌گيرد.

شايد اين موضوع عجيب و باورنكردني به نظر برسد اما شايد اشاره به يك نكته، اين موضوع را باوركردني كند: در واقع بلورهاي برف چندان كامل متقارن نيستند. براي اطمينان به زير برف برويد و خودتان آزمايش كنيد.

به ندرت ممكن است كريستالي كاملا متقارن پيدا كنيد.


** دانه برف چرا شش بازو دارد؟
علت اين امر به خصوصيات هندسه شش ضلعي شبكه بلور يخ برمي‌گردد. اما اين شبكه ابعاد مولكولي دارد و پي بردن به اين موضوع كه اين تقارن در ابعاد نانو چگونه به ساختار يك كريستال برف كه به مراتب بزرگتراست، منتقل مي‌شود، كار ساده‌اي نيست.

اما بطوركلي بايد گفت ايجاد بازو در دانه برف از طريق "تشكيل وجوه" (‪ faceting‬يا ايجاد ساختاري مانند جواهرات تراش داده شده) صورت مي‌گيرد.

اين وجوه بدون نياز به نيروي خاصي تشكيل مي‌شوند كه علت آن، نحوه قرار گرفتن مولكول‌ها در داخل شبكه دانه برف است. در فرآيند تشكيل وجوه است كه دانه ابتدايي برف به يك شش وجهي تبديل مي‌شود كه ساختاري بزرگتر با يك تقارن شش بري است. در نهايت، بازوها از گوشه‌هاي شش ضلعي بيرون مي‌آيند و وجود شش گوشه اساس به وجود آمدن شش بازوست.

فرآيند "تشكيل وجوه" نشان مي‌دهد كه هندسه مولكول آب چگونه به هندسه يك كريستال درشت برف منتقل مي‌شود.


** چرا برف سفيد است؟
برف سفيد نيست. برف از كريستالهاي يخ درست شده و انبوه آنها سفيد به نظر مي‌رسد درست مانند خرده شيشه‌هايي كه انبوه آنها سفيد به نظر مي‌آيد.

نور بازهم مانند شيشه، از بخشي از سطوح يخ دانه برف منعكس مي‌شود و رنگ خاصي را بازتاب مي‌دهد. هنگامي كه مقدار زيادي برف انباشته شده باشد و از روي هر وجه هر دانه برف بخشي از نور منعكس شود، اين نور به نقاط اطراف بازتاب يافته و دوباره برمي‌گردد. از آنجا كه همه رنگها تقريبا به ميزان مساوي پراكنده هستند، انبوه برف سفيدرنگ به نظر مي‌رسد.

در واقع، هنگامي كه نور در حال تابش و بازتابش است، يخ بخشي از آن را جذب مي‌كند و رنگ قرمز، آسانتر از رنگ آبي جذب مي‌شود و در نتيجه، رنگ آبي بازتاب مي‌يابد. به همين دليل اگر به داخل يك توده برف خوب نگاه كنيد، گاه در آن رنگ آبي را مشاهده مي‌كنيد.


** فايده دانستن اين اطلاعات درباره دانه‌هاي برف چيست؟
بلورهاي زيباي برف رقص كنان از آسمان به زمين مي‌بارند و يك انسان پرسشگر بايد بداند كه اين دانه‌ها از چه و چگونه تشكيل شده‌اند. مطمئنا از ميان بيش از شش ميليارد جمعيت زمين، عده‌اي هستند كه بخواهند به رازهاي دانه‌هاي برف پي ببرند.

با همه اينها، يافتن راز چگونگي تشكيل بلورها، بدون ترديد كار بي‌فايده‌اي نيست. براي مثال، كل صنعت كامپيوتر به سيليكون و ديگر كريستال‌هاي نيمه‌هادي متكي است ولي ما هنوز درباره فيزيك چگونگي تشكيل اين كريستالها اطلاعات زيادي نداريم.

اگر از فيزيك پايه‌اي كه در پس رشد بلورها ، از جمله بلور يخ، وجود دارد، درك بهتري پيدا كنيم، توانايي بيشتري براي ايجاد مواد جديد خواهيم داشت.

دانش، هرگز بي‌فايده نيست.

چگونه به کلاس اولي ها کمک کنيم

نوشته : آقااحمدی | در : شانزدهم آذر ۱۳۸۶ |
چگونه به کلاس اولي ها کمک کنيم
  

پرورش مهارت صحبت کردن

 1-   بچه های 8-7 ساله دوست دارند آن چه را درطول روز دیده و شنیده اند ، برای دیگران تعریف کنند ، آن ها ضمن صحبت کردن باید نکات بسیاری را رعایت کنند . گفت و گوهای کلاس اولی ها درباره موقعیت های گوناگون روزانه ، افرادی که با آن ها درتماس اند و آن چه فکر و تصور می کند و ...     می باشد . آن ها تمایل دارند داستان هایشان را با تمام جزئیات شرح دهند ، و این امر درحالی است که هنوز قادر نیستند مطالب خود را خلاصه کنند .

2-    کلاس اولی ها معنای بیش از هزاران واژه را می دانند ، با واژه های تازه تر از راه های دیگری ، از جمله صحبت کردن با اطرافیان ، گوش دادن به کتاب هایی که برایشان بلند خواند ه می شود ، و صحبت هایی که درخانه و مدرسه می شنوند ، یاد می گیرند .

3-   کلاس اولی ها شیفته تعریف کردن موضوعات کتابهایی اند که خودشان خوانده اند یا شنیده اند ، صحبت کردن صحیح باکودکان کلاس اول به آن ها کمک می کند تا تلفظ معانی و مفاهیم را که خودشان می خوانند یا برایشان خواند ه می شود، بهتر بفهمند . آن ها می توانند درباره موضوعات مختلف ، ماجراهای داستان ها یا برداشت های خودشان ازوقایع گوناگون صحبت کنند ، آن ها به راحتی میتوانند موضوع داستان را به زندگی شان ارتباط و تعمیم دهند و نیز دیدی انتقادی به آن چه می شنوند ، داشته باشند .

 4-   گفت و گوهای بچه های کلاس اولی بسیار غنی تر و پیچیده تر از نوشته های شان است . آن ها درنوشته های خود تنها از کلمات ساده ، روان و محدودی که می توانند بنویسند ، استفاده میکنند درحالی که آن چه تعریف می کنند ، از کلمات و عبارات بیش تر و مشکل تری تشکیل شده است . این ویژگی درتمامی نوآموزان  کلاس اول عمومیت دارد و برای مثال ، وقتی از آن ها می خواهید درباره حیوانی مثل سگ صحبت کنند ، شاید بتوانند ده ها جمله درباره سگ بگویند ، ولی وقتی می خواهند همان موضوع را بنویسند ، نوشته شان به چندجمله کوتاه و ساده منحصر می شود .

به صحبت های بچه های خوب گوش کنید

 1-   به منظور تقویت مهارت های کلامی کودکان (مثل ، افزایش گنجینه لغات ، جمله بندی صحیح ، تمرین صدا آموزی ) بازی هایی با کودک انجام دهید که از زبان و فکر آن ها استفاده کند . یکی از بازی هایی که کودکان هم از انجام آن لذت می برند .

یکی از بهترین شیوه هایی که موجب تصحیح جمله بندی کودکان می شود ، این است که از آن ها بخواهید ماجراهای روزانه شان را برایتان تعریف کند ؛ آن چه برای آن ها اتفاق افتاده است ، آن چه موجب تعجب و حیرتشان شده و آنچه مایه خنده و نشاطشان شده است .

 بیان صحیح ساختارعبارت و ... از مهارت هایی است که از طریق خواندن به دست می آید . کودکانی که این نکات را حین صحبت کردن رعایت می کنند ، بهتر می توانند با دیگران ارتباط برقرارکنند و مقصودشان را درقالب کلمات بیان نمایند .

به آن چه می خوانند خوب گوش کنید

1-   کودکان را تشویق کنید تا اشتباهی را که ضمن خواندن مطلبی مرتکب می شوند ، تصحیح کنند . وقتی کودک کلمه ای را اشتباه تلفظ می کند ، می توان از او پرسید : " آیا صدای حروف  را درست خواندی؟ " و سپس او را راهنمایی کرد تا کلمه یا جمله فوق را دوباره بخواند ، البته اگر کودک نتوانست شکل درست کلمه یا جمله را بگوید ، یا با آن کلمه آشنا نبود ، یا فراموش کرده بود ، خودتان شکل صحیح و معنی کلمه (جمله ) را بگویید . اگر کودک معنی عبارت یا کلمه را به بیان دیگری برایتان تعریف کرد ، نشان می دهد که او مفهوم موضوع را درک کرده است و نیازی به موشکافی بیشتر نیست .

2-       دوباره خوانی کتاب ها ، موجب تقویت مهارت خواندن  درکودکان می شود ، کلاس اولی ها از این که یک کتاب را چندین باربخوانند ، خیلی لذت می برند . اگر روزی فرزندتان کتابی را برای شما بخواند و شما از نحوه خواندن او تعریف کنید ، مطمئن باشید که مشتاقانه آن کتاب را برای تمام اعضای خانواده خواهد خواند . هر چند که خواندن کتاب های جدید برای گسترش گنجینه لغات کودک مفیدند ، اما آن چه دوباره خوانی کتاب ها به او می دهد ، روان خوانی ، بیان با احساس جملات و توجه به شیوه نگارش و کلمات متن است .

3-   دقت کنید که کودکان کتاب های مناسب سطح سواد خود را انتخاب کنند . گاهی خواندن کتاب های دشوار و سخت برای کودکان ، خستگی ، ناکامی و بی انگیزگی به دنبال دارد . کتاب های متناسب با سطح سواد کودک ، کتاب هایی اند که کودک بتواندآن ها را با کمترین کمک بزرگسال (والدین ، مربیان و اطرافیان ) بخواند . بعضی از این کتاب ها توسط جملاتش به کار برد . از طرف دیگر ، او باید زبان سمعی را خوب آموخته باشد تا بتواند بعدها رمزها و نشانه های بصری را به آسانی شناسایی کند .درموارد بسیاری مشاهده می شود کودکانی که در محیط خانه و خانواده هنوز موفق نشده اند زبان سمعی را خوب یاد بگیرند ، زمانی هم که وارد مدرسه می شوند ، با مشکلات زیادی درزمینه یادگیری زبان بصری روبه رو میشوند . در حقیقت ، چنین دانش آموزانی نه صحبت های آموزگارانشان را می توانند بفهمند و نه آمادگی آموختن خواندن و نوشتن را خواهند داشت و همین امر موجب دوری و بیزاری آنان از مدرسه می شود . درحالی که  اگر به نقش آموزش های والدین و آموزگاران دوران ابتدایی درامر یادگیری این مهارت ها توجه و دقت کافی شود ، کودکان قادر خواهند بود نخستین مراحل زبان آموزی را که پایه ای برای مطالعات سال های متوسطه سعی شده است راه کارهای عملی و ساده ای برای پرورش و ارتقای مهارت های گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن درکودکان ، به ویژه نوآموزان کلاس اول ، معرفی گردد .

پرورش مهارت گوش دادن

 1-   اغلب کودکان نوآموز اطلاعات و دانسته های خود را از طریق گوش دادن به سخنان و گفته های آموزگارانشان یا بلند خوانی کتاب برای آن ها به دست می آورند . هر چند کلاس اولی ها تازه خواندن را شروع کرده اند ، اما شنوندگان فعال و دقیقی اند . زمانی که دانش آموزان گوش به کتاب علمی ، تاریخی ، داستانی و .... می سپارد ، به خوبی مطالب و موضوعات آن را درخاطرش نگه میدارد و چنان چه بعدها آن کتاب را دوباره برایش بخوانند ، بیش تر مطلب را به یاد می آورد . این امر بدان دلیل است که کودک در ابتدا توجه خاصی به نحوه نگارش واژگان ندارد و فقط موضوع را دنبال می کند .

2-   بسیار ی از کلاس اولی ها از شنیدن داستان ها و ماجراهای طولانی لذت می برند . از این رو می توانید علاوه بر کتاب های مصور داستانی ، قصه ها و داستان هایی برای آنان بخوانید که شامل چند فصل باشد ، تا او بتواند ماجرایی نسبتاً طولانی را دنبال کند .

3-   کلاس اولی ها بیش تر معانی لغات را از طریق شنیدن داستان ها یا توضیحاتی که والدین و مربیانشان هنگام خواندن کتاب به آن ها می دهند ، یاد می گیرند . بچه های بزرگ تر یا بزرگسالان ، لغات تازه را از طریق خواندن کتاب های جدید می آموزند ، اما کلاس اولی ها هنوز مهارت خواندن را یاد نگرفته اند و این موضوع درمورد آنان صدق نمی کند . نوآموز کلاس اول تنها می تواندکتاب های آسانی را که لغات ساده وکمی دارند و درعین حال بیش ترآن ها را نیز  می داند ، بخواند . این کودکان به کتاب هایی احتیاج دارندکه گنجینه لغات آن ها راگسترش دهد و این موضوع از طریق بلند خوانی کتاب برای آن ها (گوش دادن ) و گفت و گوهای روزانه ای که با والدین ، معلمان و نزدیکان خود دارند ، میسر می شود .

4-   کلاس اولی ها ضمن گوش دادن به داستان ها یاد می گیرند که شنونده های خوبی درسر کلاس باشند . دانستن قوانین مربوط به مکالمات مثل : رعایت نوبت ، جمله سازی ، بلند خوانی است ، ولی توجه داشته باشید ، زمانی که آن ها سعی میکنند داستانی را با صدای بلند بخوانند ، صدای خودشان را می شنوند و می توانند اشتباهاتشان را اصلاح کنند .

درموارد بسیاری مشاهده میشود کودکانی که در محیط خانه و خانواده هنوز موفق نشده اند زبان سمعی را خوب یاد بگیرند ، زمانی هم که وارد مدرسه می شوند . با مشکلات زیادی در زمینه یادگیری زبان بصری رو به رو می شوند . درحقیقت ، چنین دانش آموزانی نه صحبت های آموزگارانشان را می توانند بفهمند و نه آمادگی آموختن خواندن و نوشتن را خواهند داشت و همین امر موجب دوری و بیزاری آنان از مدرسه میشود .

 5-   کلاس اولی ها می توانند اشتباهات خواندن خود را پیداکنند . نو آموزان کلاس اول می فهمند که اگر اشتباهی درخواندن داشته باشند ، معنی داستان و ماجرا تغییر می کند . هنگامی که کودک کلاس اول بتواند اشتباه خود را اصلاح کند ، آن را بهتر یاد میگیرد . درچنین حالتی خوب است کودک سعی کند جملات کتاب را دوباره خوانی کند و از طریق شناسایی کلمات آشنا ، معنای آن هایی راکه نمیداند ،  بیابد ؛ درغیر این صورت از پدر ، مادر یا معلم خود بپرسد .

همواره به دنبال یافتن ریشه و معنی کلمه های جدید باشید . این کار به کودک کمک    میکند تا هنگام مطالعه متن های مختلف ، معانی لغت ها را بداند و درجملات و عباراتش بهتر از آن ها استفاده کند .

تاثیر بلند خوانی دربهتر خواندن

 1-   قبل از خواندن ، حین خواندن و بعداز خواندن کتاب ، درباره موضوع آن توضیحاتی به کودک بدهید ؛ زیرا تذکر این نکات موجب درک بهتر او از مطلب خوان شد . قبل از شروع مطالعه ، درباره عنوان کتاب برای کودک صحبت کنید . از او بپرسید : (( آیا حدس می زنی موضوع کتاب درباره چیست ؟ )) ضمن خواندن کتاب ، از کودک بپرسید  : (( آیا می توانی پیش بینی کنی که بعد چه می شود ؟ )) او را تشویق کنید تا درباره آن چه از کلمات ، متن و موضوع داستان نمی فهمد ،گوناگون با کودک صحبت کنید تا مهارت ((تفکر انتزاعی )) اوتقویت شود . ضمن حرف زدن با کودکان سعی کنید با استفاده ازروش های مختلف بیانی ، مثل : ضرب المثل ها ، لفظ کلام ها ، شعرهای کوتاه و ساده ، تمثیل ها ، معماها و .. مفاهیم نهفته زبان و کلام رابرای آن ها توضیح دهید تا بچه ها نیز بتوانند تفکر انتزاعی را در خود شکل و پرورش دهند . برای مثال ، شرح ضرب المثل : (( جوجه را آخر پاییز می شمارند )) ، هم برای کودکان لذت بخش است و هم با مفهوم انتزاعی این ضرب المثل آشنا می شوند و درصورت نیاز هم می توانند از آن درجملات خودشان استفاده کنند .

6-   شنیدن داستان های واقعی وداستان های خیالی موجب پرورش فکرو ذهن آن ها و درک بهتر مطلب میشود. یکی ازبهترین شیوه هایی که موجب تصحیح جمله بندی کودکان می شود ، این است که از     آنها بخواهید ماجراهای روزانه شان را برایتان تعریف کنند ؛ آن چه برای آن ها اتفاق افتاده است ، آن چه موجب تعجب و حیرتشان شده و آنچه مایه خنده و نشاطشان شده است . هم چنین می توانید باهم داستانی بسازید و آن را بر روی کاغذ بیاورید . این کار را  حتی می توانید در اتومبیل ، اتوبوس ، قبل از خواب و ... با هم انجام دهید . شخصیت های محبوب داستان ها را با کمک هم انتخاب کنید و بعد به نوبت درباره ماجراهایی که ممکن است برای او رخ دهد ، صحبت کنید . ضمن داستان پردازی به نکاتی که می تواند ماجرای داستان را جالب تر و شنیدنی تر کند ، اشاره کنید .

 پرورش مهارت خواندن

 1-   کلاس اولی ها به تدریج با سواد می شوند و یاد می گیرند که نوشته ها را (( رمز گشایی )) کنند . آن ها تازه با صداها و نشانه های آن ها ( ارتباط بین شکل و صدای حروف ) آشنا می شوند . مزیتی که خواندن حروف الفبا برای کودکان دارد ، آن است که توجهشان را به جزئیات کلمات و صداها جلب می کند و از آن پس سعی میکنند گفته های خود را تصحیح کنند . برای مثال ، کودکی که تا چندی پیش به ((آلبالو )) ، ((آب لالو )) می گفت ، بعد ا زآن نوشتن آن را یاد گرفت ، بیان خود را هم تصحیح خواهد کرد .

2-   کلاس اولی ها قبل از آن که نوشتن بسیاری از کلمات را یاد بگیرند ، آن ها را از روی ظاهرشان می شناسند (مثل اسم خودشان ، بابا ، ماما و ....) معمولا کلاس اولی ها در پایان سال اول  تحصیل خود بالغ بر 150 لغت را به آسانی می شناسند و می خوانند ، مشق های شبانه مدرسه و نوشتن مکرر کلمات ، موجب شناخت آن ها درجملات و عبارات مختلف می شود. درحقیقت ، هر چه آن ها بیشتر می نویسند ، درخواندن روان تر  می شوند و هر چه باکلمات بیش تر آشنا میشوند ، بهتر می توانند آن ها را به کلماتی که از آن ها مشتق می شوند ،  تعمیم دهند. برای مثال ، وقتی کلمه ((سبز )) را یاد می گیرند ، می توانند بااستفاده ازآن ها ، کلمه ((سبزه )) ، یا (( سبزی )) را شناسایی کنند .

کلاس اولی ها شیفته تعریف کردن موضوعات کتاب هایی اند که خودشان خوانده اند یا شنیده اند . صحبت کردن صحیح با کودکان کلاس اول به آن ها کمک می کند تا تلفظ ، معانی و مفاهیمی را که خودشان می خوانند یا برایشان خوانده می شود ، بهتر بفهمند .

کلاس اولی ها می توانند کتاب های ساده و آسان را به راحتی بخوانند ، اما خواندن آن ها معمولا کلمه به کلمه است . دانش آموزان کلاس اول درپایان سال تحصیلی می توانند کتاب ها ی ساده از مجموعه کتابهای مخصوص گروه سنی الف و ب ا زکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به راحتی بخوانند و کلمات آن ها را به راحتی بشناسند . اغلب این بچه ها ، هنوز متن داستان را نمی توانند جمله به جمله بخوانند و به همین دلیل خواندن آن ها برای بار اول خیلی آهسته خواهد بود . اما چنان چه از آنان بخواهید که همان کتاب را چند بار بخوانند ، مهارت خواندن آن ها بهتر می شود و می توانند سریع تر و بی غلط تر بخوانند . بعضی ا زکلاس اولی ها ترجیح می دهند که داستان را با صدای آهسته (به اصطلاح توی دلشان ) بخوانند ، این کار برای آن ها آسان تر است .

نگاهی نو به نقاشی کودکان

نوشته : آقااحمدی | در : پانزدهم آبان ۱۳۸۶ |

نگاهی نو به نقاشی کودکان

نمادهای اصلی اندامها درنقاشی کودکان
سر
معرف مرکز شخصیت، قدرت فکری و عامل اصلی کنترل فشارهای درونی است. کودکان، همیشه سرهای بزرگ ترسیم میکنند؛ ولی اگر سر، زیاد بزرگ باشد، نشانگر آن است که من کودک، بیش از حد طبیعی است.
صورت
چون بسیار اهمیت دارد، بیشتر تنها کشیده میشود. کودکان پرخاشگر، جزئیات آن را به حد اغراقآمیزی بزرگ، ترسیم میکند؛ در حالی که کودکان خجالتی، جزئیات را از نظر میاندازند و فقط دایرهٔ صورت را ترسیم میکنند.
دهان و دندانها
ممکن است معنی نیاز به مواد خوراکی را نمایان سازد و نیز به معنی پرخاشگری است. اگر لبها بسته باشند، نشاندهندهٔ تنش و فشار است. چانه نیز تمام قدرت مردانگی است.
چشمها
اجتماعی بودن کودک را نشان میدهد. کودکان خودستا، چشمها را با حالتهای درنده و وحشی میکشند. چون چشمها ارزش زیبائی نیز دارند؛ بنابراین دختران چشمها را خیلی بزرگ میکشند.
دستها و بازوها
در دوران اولیهٔ زندگی کودک برای شناخت محیط اطراف زیاد بهکار میرود. در مرحله بعد، بهعنوان پیشرفت من و سازگاری اجتماعی بهکار میآید. کودکان ضعیف و درونگرا، بیشتر برای آدمک، پا نمیگذارند و یا او را به حالت نشسته، نقاشی میکنند.
بالاتنه
اگر باریک و لاغر کشیده شود، مشخص کننده این است که کودک از اندام خود ناراضی است و یا از چاقی و بزرگ شدن، میترسد. بالاتنهٔ لاغر، ممکن است نشاندهندهٔ ضعف جسمانی واقعی باشد.
خانه
در نقاشیهای کودکان، خانه بیش از هر چیز دیگری کشیده میشود. بهطور معمول، کودک خانهای معمولی و پیشپاافتاده را ترسیم میکند؛ ولی با رشد کودک، ساختمان خانه نیز تکامل مییابد. هنگامی که پدر و مادر از هم جدا شده باشند. خانه به دو قسمت تقسیم میشود و بیشتر، دارای دو در ورودی است که یک قسمت از خانه نماد زندگی خانوادگی واقعی و قمست دیگر، نشانگر زندگی تحمیلشده بر کودک است.
درخت
ریشههائی که در زمین فرو رفته و درخت از آن غذا دریافت میکند، نماد فشارهای غریزی است. شاخهها و برگها، بیانگر طریق ارتباطی با دنیای خارج است. ریشه، نسبت به بقیهٔ قسمتهای درخت، اهمیت بیشتری دارد و نشانگر طبیعت عاشقانه و در عین حال، محاظفهکارانه کودک است، تنهٔ درخت ممکن است کوتاه یا بلند کشیده شود بچهها در سنین قبل از مدرسه، تنهٔ درخت را بلند ترسیم میکنند؛ ولی بعد از این سن، بلند بودن درخت، بیشتر نشانگر عقبماندگی فکر و یا بیماری عصبی و یا آرزوی بازگشت به دنیای قبل از مدرسه است. اگر تنهٔ درخت، کوتاه کشیده شود، نشانر جاهطلبی و بلندپرواز بودن کودک است.
اتومبیل:

در جامعههای امروزی، ماشین، نماد قدرت است؛ به همین دلیل در نقاشیهای کودکان به خصوص پسران، زیاد ماشین دیده میشود.
فاصلهٔ بین اشخاص نقاشی
اعضاء یک خانواده هماهنگ، در نقاشی کودکان همیشه دست در دست هم نشان داده میشوند. نزدیک شدن دو یا چندین شخصیت، نشانگر انس و افت واقعی آنان و یا تمایل کودک به آنان است. ولی اگر کودکی فکر کند که خواهرش بیشتر از او مورد توجه پدر و مادر است، خواهرش را بین پدر و مادر خود را دورتر از آنان قرار میدهد.
اگر یک کودک، نسبت به برادر کوچکش، احساس حسادت کند و از اینکه برادرش جای او را در گسترهٔ عواطف پدر و مادرش بگیرد وحشت داشته باشد، ممکن است در نقاشی خود او را حذف کند یا آنکه در موضع فرزند بزرگتر قرار دهد و خود را به شکل بچهٔ کوچکتر ترمیم کند و یا بالاخره به سادگی جای او را بگیرد.
جنسیت
مطالعههای زیادی به این نکته تأکید کردهاند که هنگامیکه از کودکان درخواست میشود نقش یک انسان را بکشند، اول جنسیتی را میکشند که خود دارند.
عاملهای شناختی و ادراکی در نقاشیهای کودک
در نقاشیهای کودک، تفاوت بسیار گستردهای میزان تفکر منطقی و آگاهانه و رفتار ناخودآگاه همچنین بین ظاهر و باطن اشیاء و خودمحوری و مردمدوستی کودک، به چشم میخورد. در سنین زیر ۷ سال، کودک چیزی را میکشد که فکر میکند باید باشد؛ بدون توجه به اینکه در عمل، آن را ببیند

مطالب پيشين