درباره ما:

...

دسته بندي مطالب

بايگاني

لينك دوستان

لينك هاي روزانه

دانلود کتابهای درسی ششم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : نوزدهم تیر ۱۳۹۱ |

دانلود قران ششم دبستان

مقدمه

(1923 KB)
بخش اول (1853 KB)
بخش دوم (1762 KB)
بخش سوم (2095 KB)
بخش چهارم (1815 KB)
بخش پنجم (2030 KB)
بخش ششم (1990 KB)
بخش هفتم (2139 KB)
بخش هشتم (2488 KB)

 

 

 

 

دانلود کتاب کار و فن آوری ششم دبستان نسخه نهایی

مقدمه (585 KB)

 

بخش اول (505 KB)
بخش دوم (496 KB)
بخش سوم (429 KB)
بخش چهارم (473 KB)
بخش پنجم (429 KB)
بخش ششم (665 KB)
    

دانلودمطالعات اجتماعی ششم دبستان

بخش اول (3989 KB)
بخش دوم (4539 KB)
بخش سوم (3701 KB)
کاربرگ (1721 KB)
    

دانلود کتاب هدیه های آسمان ششم دبستان 

بخش اول (1433 KB)
بخش دوم (942 KB)
بخش سوم (1088 KB)

دانلود کتاب تفکر . پژوهش

مقدمه (714 KB)
بخش اول (303 KB)
بخش دوم (317 KB)
بخش سوم (390 KB)
بخش چهارم (1155 KB)
    

     کتاب فارسی (خوانداری) ششم دبستان نسخه نهایی

مقدمه (944 KB)
بخش اول (7794 KB)
بخش دوم (1660 KB)

کتاب کار فارسی(مهارت های نوشتاری) نسخه نهایی 

بخش اول (3309 KB)
بخش دوم (606 KB)
        

 

مطالب پيشين